คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
พายุฝนถล่มโคราช บ้านเสียหายหลายหลัง

โพล ชี้ ไทยเยือนสหรัฐสร้างเชื่อมั่น

"สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ 1,146 คน ระหว่างวันที่ 22-26 สิงหาคม 2560 เรื่อง ประชาชนคิดอย่างไร? กับ การเดินทางเยือนสหรัฐ ของ นายกรัฐมนตรี ซึ่งพบว่า 77.23% เป็นการสร้างความเชื่อมั่น ทำให้ต่างชาติยอมรับมากขึ้น ขณะที่ 68.41 % มองว่าช่วยส่งเสริมการค้า การลงทุนระหว่างประเทศ และ 61.95 % มีนโยบายผลักดันเศรษฐกิจ เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยสำหรับประโยชน์ที่จะได้รับจากกการไปเยือนสหรัฐอเมริกา ครั้งนี้ ส่วนใหญ่ 79.14 %เห็นว่าเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง 2 ประเทศ // 72.95% ผู้นำได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และพูดคุยนโยบายต่างๆ ร่วมกัน 58.64% ได้ประชาสัมพันธ์ประเทศ เป็นที่รู้จักมากขึ้นทั้งนี้ เรื่องที่ประชาชนอยากให้พูดคุยกับผู้นำสหรัฐ พบว่า 73.47 % คือ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การส่งเสริมการลงทุนในไทย และสิ่งที่ประชาชนอยากฝากบอกผู้นำสหรัฐ มากที่สุด คือการกระตุ้นวาระเศรษฐกิจโลกให้ดีขึ้น อยากให้เป็นผู้นำที่ดี ไม่แบ่งแยก ไม่แทรกแซง และเน้นความสงบสุข ไม่อยากให้เกิดสงคราม

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon