คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
ระวัง!! ผู้ไม่หวังดีสวมรอยนำบัตรปชช.ไปจดทะเบียนธุรกิจ

โรงเรียนประดับดอกดาวเรืองในแปลงสาธิต

คณะครู อาจารย์ และ นักเรียน ร่วมกันนำต้นดอกดาวเรือง ที่กำลังออกดอกสีเหลือง บานสะพรั่ง ประดับ พื้นที่แปลงสาธิต แหล่งเรียนรู้เกษตรพอเพียงที่ทางโรงเรียนยอแซฟพิจิตรจัดสร้างขึ้น เพื่อประดับพื้นที่สถานศึกษาในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยได้ นำต้นดอกดาวเรือง ประดับ ในสถานที่แปลงเกษตรสาธิต ที่ มีการปลูกสร้างอาคาร โดยใช้เศษวัสดุทางธรรมชาติ พร้อมด้วย การปลูกข้าวบนแปลงนาข้าวสาธิต และ พืชผักสวนครัว ชนิดต่าง ที่กำลังออกผลผลิต ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ให้กับเด็กนักเรียน ประชาชน ที่เข้าเยี่ยมชมได้ศึกษาการทำเกษตรแบบพอเพียง และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาล ที่ 9 ที่ทรง วางแนวทางพระราชดำริ การทำเกษตรแบบพอเพียง ให้กับพสกนิกรชาวไทย จนสามารถเป็นรายได้ให้กับครอบครัว

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon