คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

ใช้คลองส่งน้ำพลังไฟฟ้า เป็นที่เล่นน้ำคลายร้อน

ที่คลองส่งน้ำพลังงานไฟฟ้าบ้านหัวดง ในจังหวัดพิจิตร เขาใช้วิธีสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้าเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงหน้าแล้ง แต่ผลพลอยได้ทำให้เด็ก ๆ ต่างมาจับจองพากันไปเล่นน้ำเพื่อคลายความร้อนกันอย่างสนุกสนานคลองส่งน้ำพลังไฟฟ้า บ้านหัวดง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร เร่งทำการสูบน้ำมาจากแม่น้ำน่าน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวนา โดยการสูบน้ำผ่านคลอง ชาวบ้าน เยาวชนและเด็กเล็ก กว่า 20 คน ที่ต่างพากันออกมา จับจองสถานที่เล่นน้ำในคลองส่งน้ำ เพื่อคลายความร้อน หลังจากฝนทิ้งช่วง ทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น 37-38 องซาเซลเซียส โดยเฉพาะบรรดาเด็กเล็ก มีความสนุกสนานกับการเล่นน้ำคลายร้อน เนื่องจากระดับน้ำในคลอง ที่มีความลึกเพียง 50-80 เซนติเมตร ซึ่งเป็นระดับที่ปลอดภัย และ มีผู้ปกครอง ที่นำเอาอาหาร มานั่งตามร่มไม้ เป็นที่พักผ่อน คลายร้อน เฝ้าดูอย่างใกล้ชิด สำหรับคลองส่งน้ำพลังงานไฟฟ้า บ้านหัวดง ทำการสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้า เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรนาข้าว กว่า 1000 ไร่ ในพื้นที่ตำบลหัวดง ซึ่งในช่วงที่ทำการสูบน้ำช่วยพื้นที่นาข้าว จะมีกลุ่มชาวบ้าน เยาวชน และเด็กเล็กจะรวมตัว กันจับจองพื้นที่ ภายในคลอง เพื่อเล่นน้ำ เป็นการคลายความร้อน ในช่วงหน้าร้อนเป็นอย่างดี

ถัดไป

ถัดไป

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon