คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
ชาวเกาะยาว ห่วงนกเงือกสูญพันธุ์ เพราะไม่มีต้นไม้ใหญ่ทำรัง

ใช้นวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่ม "ข้าว"

ก.พาณิชย์ เร่งตั้งสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม เพื่อต่อยอดพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและเพิ่มรายให้แก่เกษตรกรรมว.อภิรดี ตันตราภรณ์ บอกว่า ตลาดข้าวส่งออกของไทยอยู่ในเกณฑ์ที่ดี แต่การเพิ่มมูลค่าข้าวไทยก็เป็นสิ่งสำคัญ กระทรวงจึงไม่หยุดนิ่งที่จะเร่งส่งเสริมด้วยการตั้งสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมการนำงานวิจัยมาต่อยอดพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและเพิ่มรายให้แก่เกษตรกร ทั้งนี้ราคาข้าวโลกอยู่ในช่วงขาขึ้น เพราะผู้ซื้อจากจีน แอฟริกา และฟิลิปปินส์ ยังคงมีความต้องการซื้อข้าวอย่างต่อเนื่อง โดยตลาดจีนยังคงเป็นตลาดข้าวที่สำคัญของไทย คาดการณ์ปีนี้ประเทศไทยจะสามารถส่งออกข้าวได้ถึง 10 ล้านตัน

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon