คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
สลด นทท.จีนลงเล่นน้ำทะเลหน้าโรงแรมตอนค่ำ ตาย 2 เจ็บ 2 สูญหาย 1

ใช้มาตรฐานกระติกน้ำร้อนไฟฟ้าใหม่ 7 พ.ย.นี้

สมอ.ปรับปรุงมาตรฐานกระติกน้ำร้อนไฟฟ้าใหม่ หลัง กมอ. เห็นชอบให้ยกเลิกฉบับเก่า โดยจะมีผลบังคับใช้ 7 พฤศจิกายนนี้เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) พิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล บอกว่า คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (กมอ.) มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระติกน้ำร้อนไฟฟ้าฉบับเก่าลง และใช้มาตรฐานตามฉบับใหม่ที่พระราชกฤษฎีกากำหนดล่าสุดแทน หลังจากผ่านขั้นตอนการทำประชาพิจารณ์และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว โดยจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป ดังนั้น ผู้ผลิต หรือ ผู้นำเข้า จะต้องขออนุญาตทำการผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวตามมาตรฐานฉบับใหม่

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon