คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
ป.ป.ท.ภาค5 เร่งสอบทุจริตเงินผู้ยากไร้ภาคเหนือ

ให้กำลังใจจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

วันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย รณชัย จิตรวิเศษ ,นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจเยี่ยมให้กำลังใจให้กับจิตอาสาโครงการอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานแก่ส่วนราชการ ที่วัดเนินพะเนาว์ ในเขตเทศบาลเมืองหนองคายโดยกระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย เป็นหน่วยงานประสานภาคีต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อกำหนดดอกไม้จันทน์ โดยจัดทำโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้ จันทน์พระราชทานสำหรับประชาชน จำนวน 7 แบบ จำนวน 3 แสนดอก และดอกไม้จันทน์พระราชทานตัวแทนอำเภอและจังหวัด ได้แก่ดอกดารารัตน์ จำนวน 9 ช่อ (9 อำเภอ) โดยได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ซึ่งผลการดำเนินโครงการฯ ล่าสุด มียอดประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานที่เสร็จแล้ว จำนวน 400,397 ดอก มากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ 300,000 ดอกซึ่งมีจิตอาสาจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา กลุ่มองค์กรในหมู่บ้าน/ชุมชน และประชาชนมาร่วมแรงร่วมใจกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ฯ ถึง 6,230 คน.

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon