คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
นายกฯลงพื้นที่นครปฐม พบปะประชาชนเริ่มต้นโครงการไทยนิยมฯ

ไทยกับศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ

จำนวนผู้สูงอายุในสังคมไทยนับวันจะมีจำนวนสูงมากขึ้น โดยในปี 2558 พบว่ามีอยู่จำนวน 12 ล้านคน ทำให้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมเพิ่มขึ้นตามมาด้วย ไปติดตามได้จากรายงานของคุณขวัญเรียม แก้วสุวรรณจำนวนผู้สูงอายุในสังคมไทยนับวันจะมีจำนวนสูงมากขึ้น โดยในปี 2558 พบว่ามีอยู่จำนวน 12 ล้านคน ทำให้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมเพิ่มขึ้นตามมาด้วย ไปติดตามได้จากรายงานของคุณขวัญเรียม แก้วสุวรรณ

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon