คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
"กฟผ." พร้อมเดินตามรัฐ หลังลงนามถอน "EHIA"

ไทย....จัดงานมอบรางวัลวรรณกรรมแม่น้ำโขง

ไทย เป็นเจ้าภาพจัดงานรางวัลวรรณกรรมแม่น้ำโขง โดยมีนักเขียนจาก 6 ชาติ รวมทั้งนักเขียนจากไทย เดินทางมาร่วมรับรางวัล ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนักเขียนจาก ๖ ชาติ ทั้ง เวียดนาม ลาว กัมพูชา เมียนมา จีน (ยูนาน) และไทย เดินทางมาร่วมรับโล่รางวัลวรรณกรรมแม่น้ำโขง หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งรางวัลนี้ เป็นรางวัลระดับนานาชาติสำหรับนักเขียน และถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีและมิตรภาพทางวรรณกรรมในประเทศแถบลุ่มแม่น้ำโขง และเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทย ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการจัดงานโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย และมีพลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอลโล่รางวัล ซึ่งมีนักเขียนชาวไทยอยู่ 2คน ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้ได้รับรางวัลวรรณกรรมแม่น้ำโขง 2560 คือ "เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์" นักเขียนและกวีชื่อดัง จากผลงานสร้างสรรค์ประเภทร้อยกรอง และ "วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง" นักเขียนสารคดีมือทองจากผลงานสร้างสรรค์ประเภทร้อยแก้ว โดยทั้งคู่ได้ฝากถึงนักเขียนรุ่นใหม่ ที่อยากประสบความสำเร็จเหมือนพวกเขาด้วยรางวัลวรรณกรรมแม่น้ำโขง หรือ Mekong RiVer Literrature Award : Merla เป็นรางวัลระดับนานาชาติสำหรับคนววรณกรรมในประเทศแถบลุ่มแม่น้ำโขง เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2550 โดยสมาคมนักเขียนแห่งเวียดนามเป็นผู้ริเริ่มการมอบรางวัล ซึ่งตอนนี้ รางวัลวรรณกรรมแม่น้ำโขง ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ แห่งความสามัคคี และมิตรภาพทางวรรณกรรมในภูมิภาค และเป็นงานที่ใช้เพื่อการแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวัฒนธรรมต่างๆ รวมทั้งได้กลายเป็นศูนย์รวมของสมาคมนักเขียนทุกประเทศในลุ่มน้ำโขงไปแล้ว ซึ่งงานมอบรางวัลวรรณกรรมแม่น้ำโขงครั้งต่อไป ทางประเทศเวียดนาม จะรับเป็นเจ้าภาพ

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon