คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
ชาวเกาะยาว ห่วงนกเงือกสูญพันธุ์ เพราะไม่มีต้นไม้ใหญ่ทำรัง

ไทยจัดงาน รางวัลวรรณกรรมแม่น้ำโขง

นักเขียนจาก ๖ ชาติ เวียดนาม ลาว กัมพูชา เมียนมา จีน (ยูนาน) และไทย มาร่วมรับโล่รางวัลวรรณกรรมแม่น้ำโขง ที่ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งรางวัลนี้ เป็นรางวัลระดับนานาชาติสำหรับนักเขียน และถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีและมิตรภาพทางวรรณกรรมในประเทศแถบลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งมีนักเขียนชาวไทยอยู่ 2คน ที่ได้รับรางวัลในปีนี้ คือ "เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์" และ "วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง"นักเขียนจาก ๖ ชาติ เวียดนาม ลาว กัมพูชา เมียนมา จีน (ยูนาน) และไทย มาร่วมรับโล่รางวัลวรรณกรรมแม่น้ำโขง ที่ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งรางวัลนี้ เป็นรางวัลระดับนานาชาติสำหรับนักเขียน และถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีและมิตรภาพทางวรรณกรรมในประเทศแถบลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งมีนักเขียนชาวไทยอยู่ 2คน ที่ได้รับรางวัลในปีนี้ คือ "เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์" และ "วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง"

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon