คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
มติเขตประเวศ สั่งปิดถาวร 3 ตลาด ซอยสวนหลวง

ไทยลงนาม "วันทะเลโลก"

คณะผู้แทนไทยลงปฏิญญาระหว่างรัฐบาล ในวันทะเลโลกที่สหรัฐอเมริกา ให้นำอนุสัญญาสหประชาชาติ ร่วมกันแก้ปัญหาภาวะมลพิษของมหาสมุทรทุกวันที่ 8 มิ.ย.ของทุกปี เป็นวันทะเลโลก ซึ่งมีผู้แทนจากประเทศทั่วโลกเข้าร่วมการประชุมที่สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ สหรัฐอเมริกา โดยมีรัฐมนตรีทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ พร้อมคณะผู้แทนของไทยเข้าร่วมประชุมและเตรียมแถลงท่าทีในวันที่ 9 มิ.ย.เพื่อรับรองเอกสาร Call for Action เป็นปฏิญญาระหว่างรัฐบาล มีสาระสำคัญ คือเรื่องมลพิษทางทะเล การปกป้องและอนุรักษ์ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง การแก้ไขภาวะความเป็นกรดของมหาสมุทร การประมงที่ยั่งยืน เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ โดยนำอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลมาปฎิบัติ

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon