คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
สลด นทท.จีนลงเล่นน้ำทะเลหน้าโรงแรมตอนค่ำ ตาย 2 เจ็บ 2 สูญหาย 1

ไทยแลนด์ 4.0 ใช้หุ่นยนต์แทนแรงงาน

สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ร่วมกับคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) ร่วมตัวกันกันที่อนุเสาวรีย์ประชาธิปไตย เพื่อเดินขบวนไปที่อาคารสหประชาชาติ ประกาศเจตนารมณ์วันกรรมกรสากล ปีนี้ โดนเนื้อหาใจความหลักคือ ข้อเรียกร้อง 10 ข้อ และผลกระทบจาก อุตสาหกรรม 4.0 ที่จะทำให้แรงงานตกงาน ติดตาม กับคุณธัญพิสิษฐ์ เลิศบำรุงชัย สดจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ร่วมกับคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) ร่วมตัวกันกันที่อนุเสาวรีย์ประชาธิปไตย เพื่อเดินขบวนไปที่อาคารสหประชาชาติ ประกาศเจตนารมณ์วันกรรมกรสากล ปีนี้ โดนเนื้อหาใจความหลักคือ ข้อเรียกร้อง 10 ข้อ และผลกระทบจาก อุตสาหกรรม 4.0 ที่จะทำให้แรงงานตกงาน ติดตาม กับคุณธัญพิสิษฐ์ เลิศบำรุงชัย สดจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon