คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
ชาวบ้าน ร้องแขวงการทางทิ้งงาน ทำฝุ่นเข้าบ้าน

ไทย-ญี่ปุ่นขับเคลื่อน ระบบประกันสุขภาพ

ไทย-ญี่ปุ่นขับเคลื่อนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน พร้อมร่วมมืออาเซียนเข้าสู่สังคมสูงอายุ ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่าง กระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร ร่วมหารือกับ นายชิโอซากิ ยาซูฮิซะ รมว.กระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการของประเทศญี่ปุ่น ระหว่างการศึกษาดูงานด้านการประกันสุขภาพถ้วนหน้า ณ ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่าง กระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาความร่วมมือหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน โดยจะร่วมกันนำประสบการณ์ของ 2 ประเทศแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาขีดความสามารถด้านประกันสุขภาพให้กับประเทศกลุ่มอาเซียน สู่การพัฒนาขีดความสามารถด้านสุขภาพโลกและเตรียมความพร้อมระบบสุขภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon