คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
"เสือดำ" ต้องไม่ตายฟรี มีคนร่วมลงชื่อ ทะลุแสนรายแล้ว

ไทย-ญี่ปุ่น เดินหน้าศึกษาสร้างโมเดลรับมือน้ำท่วม

ไทย-ญี่ปุ่น เร่งเดินหน้าศึกษาความเป็นไปได้โครงการคลองผันน้ำอยุธยา-อ่าวไทย และถนนวงแหวนรอบที่ 3 หวังสร้างโมเดลเแผนรับมืออุทกภัยในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างยั่งยืนรมว.เกษตร พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ เดินทางไปญี่ปุ่น เพื่อหารือร่วมกับรัฐมนตรีกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยวญี่ปุ่น เคอิฉิ อิชิอิ หลังจากที่ 2 ประเทศ เห็นพ้องร่วมกันสร้างความร่วมมือด้านการบริหารจัดการน้ำ ร่วมกันผ่านองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น หรือ ไจก้า เพื่อสนับสนุนทางวิชาการกับไทยในการดำเนินโครงการทบทวนแผนแม่บทการป้องกันบรรเทาอุทุกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างยั่งยืน เมื่อปี 2555 - 2556 จนเกิดเป็นโครงการการพัฒนาคลองผันน้ำควบคู่กับถนนวงแหวน รอบที่ 3 ระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร เพื่อช่วยระบายน้ำหลาก ท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ที่อยุธยาลงสู่อ่าวไทย ช่วยลดระดับน้ำ2 จุด คือ ลำน้ำเจ้าพระยา จากอยุธยาถึงกรุงเทพฯ และแม่น้ำป่าสักในช่วงปลายน้ำโครงการพัฒนาคลองผันน้ำควบคู่กับถนนวงแหวนรอบที่ 3 ทำให้เกิดการบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม กับการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ เนื่องจากระบบการระบายน้ำ บริเวณลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างไม่สามารถแก้ไขปัญหาน้ำหลากปริมาณมากได้ ขณะที่การก่อสร้างคันป้องกันน้ำท่วมที่ผ่านมา ก็ไม่มีความแข็งแรงเพียงพอเห็นได้นำชัดเจนจากอุทกภัยเมื่อปี 2554 จึงจำเป็นต้องมีโครงการที่เน้นการบริหารจัดการน้ำที่ช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างบูรณาการ โดยใช้คลองผันน้ำเพื่อนำน้ำออกทะเลโดยตรงรองอธิบดีกรมชลประทาน สมเกียรติ ประจำวงษ์ บอกว่า ล่าสุดกรมชลประทานได้ร่วมกับกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ดำเนินการศึกษาโครงการคลองผันน้ำร่วมกับถนนวงแวนรอบที่ 3 เพิ่มเติมจากผลการศึกษาเดิมของไจก้า พร้อมทั้งได้ประชุมหารือกับกรมทางหลวง เพื่อจัดทำข้อเสนอขอรับความช่วยเหลือจากไจก้า ขณะนี้กรมชลประทานได้แต่งตั้งคณะทำงานร่วมด้านวิชาการโครงการแล้ว โดยจะเริ่มดำเนินงานตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 ถึง กุมภาพันธ์ 2561 รวมระยะเวลา 11 เดือน

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon