คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
"เวเนฯ" เริ่มซื้อขายเงินดิจิตอลของตัวเอง

"ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค" แจงเหตุป่วนใต้

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตรแห่งประเทศ ออกมาชี้แจงสาเหตุไฟฟ้าในหลายพื้นที่ดับ จากเหตุวินาศรรม และเริ่งดำเนินการซ่อมแซม เพื่อให้บริการลูกค้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ ได้ประสานงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อจ่ายไฟจากสถานีไฟฟ้าแรงสูงยะลา 1 ผ่านสายส่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อจ่ายไฟให้จังหวัดปัตตานีได้ประมาณ 50% และจะรีบดำเนินการแก้ไขสายส่งไฟฟ้าแรงสูงที่ขัดข้องอย่างเร่งด่วน เพื่อให้สามารถให้บริการแก่ลูกค้าและประชาชนได้อีกครั้งโดยเร็ว แต่ กฟผ. ต้องพบกับอุปสรรคในการดำเนินการ เนื่องจากเป็นพื้นที่เสี่ยงภัย ต้องรอประสานเจ้าหน้าที่ทหารเพื่อเตรียมเข้าไปแก้ไขในพื้นที่จุดที่โดนวินาศกรรม / โดยขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดกับผู้ใช้ไฟฟ้า จากเหตุการณ์สุดวิสัยในครั้งนี้ และขอขอบคุณที่ทุกท่านที่มีความเข้าใจและให้ความสนับสนุนแก่ กฟผ. ด้วยดีเหตุวินาศกรรม เกิดขึ้นช่วง 01.00 น.ทำให้สายส่งไฟฟ้าแรงสูง ที่จ่ายไฟจากสถานีไฟฟ้าแรงสูงหาดใหญ่ 2 ไปยัง สถานีไฟฟ้าแรงสูงปัตตานี ทั้ง 2 วงจร ยังไม่เกิดผลกระทบให้เกิดไฟดับ // สถานีไฟฟ้าแรงสูงปัตตานี ยังสามารถรับกระแสไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าแรงสูงยะลา 1 ได้ แต่พอเกิดเหตุวินาศกรรม สายส่งไฟฟ้าแรงสูง ที่จ่ายไฟจากสถานีไฟฟ้าแรงสูงยะลา 1 ไปยัง สถานีไฟฟ้าแรงสูงปัตตานี อีกวงจร ทำให้สายส่งที่จ่ายไฟไปให้ สถานีไฟฟ้าแรงสูงปัตตานี ขัดข้อง ทั้ง 3 วงจร // กฟผ. จึงไม่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้า ไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูงปัตตานีได้ตามปกติ ทำให้มีไฟฟ้าดับ ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเกือบทั้งหมด

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon