ตีแผ่:ปาร์ตี้สวิงกิ้ง

ภัยร้ายสังคมไทยอีกรูปแบบที่หลายคนมองเป็นเรื่องความเสื่อมของศีลธรรมแต่ก็จะมีกลุ่มคนอีกจำนวนหนึ่งกลับเห็นว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลหรือความอิสระเสรีในเลือกเสพย์กามารมณ์ในความพึงพอใจกับกลุ่ม หรือบุคคลที่ผิดแปลกที่ไม่ใช่เฉพาะคนรักของตัวเอง และทำกันเป็นขบวนการกลุ่มก้อน มีการรวบรวมสมาชิกกันเป็นระบบ ในการนัดพบเจอะเจอเพื่อเสพย์สุข ตีแผ่วันนี้ เจาะลึกเรื่องราวของ 'เอ' หนึ่งในผู้เคยร่วม "ปาร์ตี้สวิงกิ้ง" อะไรจะเป็นเหตุจูงใจให้เขาเลือก วิธีสนุกแบบนี้ แต่สังคมส่วนใหญ่ยังไม่ให้การยอมรับ และมีวิธีการ ขั้นตอน เพื่อเข้าสู่กลุ่มคนเหล่านี้ได้อย่างไร หาคำตอบที่คุณอยากรู้ได้จากตีแผ่ : ตอน ปาร์ตี้สวิงกิ้ง

ดูมากที่สุดวันนี้