ตีแผ่ : คนคลั่งชาติ

จะมีสักกี่คนที่เกิดบนผืนแผ่นดินไทย แล้วเข้าใจและรู้ถึงที่มาของธงชาติไทย ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชาติเรา และหากจะเอ่ยถึงพิพิธภัณฑ์ต่างๆ หลายคนคงนึกได้มากมาย แต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่า ไทยเรา มีพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยด้วย ! ?? วันนี้ตีแผ่ จะนำไปรู้จัก กับบุคคลหนึ่งที่คิด และสร้างพิพิธภัณฑ์นี้ขึ้นมา อะไรจะเหตุจูงใจให้เขา คิดและทำเช่นนี้ กับตีแผ่ ตอน คนคลั่งชาติ

ดูมากที่สุดวันนี้