คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
"ผู้นำในตัวฉัน" เปลี่ยน 27 โรงเรียน จ.บุรีรัมย์

187 ปี หอไตรวัดมหาธาตุ

พาคุณผู้ชมไปดูความเก่าแก่ของหอไตรกลางน้ำ ที่วัดมหาธาตุพระอารามหลวง จังหวัดยโสธร ที่สร้างขึ้นจากการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบลาวล้านช้าง กับศิลปะภาคกลางรัตนโกสินทร์อย่างลงตัว หอไตรแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่ออะไรและจะมีความสวยงามขนาดไหน ติดตามได้จากรายงานของคุณศิวะ โลโหพาคุณผู้ชมไปดูความเก่าแก่ของหอไตรกลางน้ำ ที่วัดมหาธาตุพระอารามหลวง จังหวัดยโสธร ที่สร้างขึ้นจากการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบลาวล้านช้าง กับศิลปะภาคกลางรัตนโกสินทร์อย่างลงตัว หอไตรแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่ออะไรและจะมีความสวยงามขนาดไหน ติดตามได้จากรายงานของคุณศิวะ โลโห

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon