คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

GIT ดันสินค้าอัญมณี-เครื่องประดับขยายสู่ตลาดโลก

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT โชว์ความสำเร็จของโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าอัญมณีและเครื่องประดับโลก ผ่านผลงานเครื่องประดับสุดล้ำค่าที่สะท้อนภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ท้องถิ่น ณ คูหา GEMS TREASURE ในงาน Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่ 63นางดวงกมล เจียมบุตร ผู้อำนวยการสถาบัน GIT เปิดเผยว่า โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าอัญมณีและเครื่องประดับโลก ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2560 โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญของ GIT ได้ลงพื้นที่พบปะผู้ประกอบการ พร้อมหารือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ 15 จังหวัดทั่วประเทศ และคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาสินค้าอัตลักษณ์ โดยปัจจุบันได้ดำเนินโครงการแล้วใน 8 จังหวัด ได้แก่ 3 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ เชียงใหม่ น่าน สุโขทัย และ 5 จังหวัดเป้าหมาย ได้แก่ แพร่ สุรินทร์ เพชรบุรี ตราด และสตูล ซึ่งทีมผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการท้องถิ่นได้ร่วมกันค้นหาอัตลักษณ์อันโดดเด่นของแต่ละจังหวัด มาปรับใช้ในการออกแบบเครื่องประดับให้มีความสวยงาม ร่วมสมัย และสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวัน และได้นำผลงานการออกแบบเครื่องประดับในโครงการนี้มาจัดแสดงในงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่ 63 ระหว่างวันที่ 20 24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ คูหา GEMS TREASURE ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี และในปีนี้สถาบันยังได้ลงพื้นที่ต่อเนื่องในการพัฒนาผู้ประกอบการท้องถิ่นในจังหวัด เชียงใหม่ ภูเก็ต และ นครศรีธรรมราช โดยจะจัดการอบรมในโครงการพัฒนารูปแบบและคุณภาพสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับสู่ภูมิภาคอย่างยั่งยืน โดยมุ่งพัฒนาและส่งเสริมให้อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยได้เติบโตอย่างเข้มแข็งตั้งแต่ระดับฐานราก และสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน . นอกจากจะโชว์ความสำเร็จในโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับส่วนภูมิภาค สถาบันยังได้ผลักดันผู้ประกอบการค้าอัญมณีและเครื่องประดับในภูมิภาคต่างๆ ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ให้เข้ามามีส่วนร่วมและแสดงผลงาน ณ บริเวณ คูหา New Faces จำนวน 12 ราย ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการขยายตลาดสินค้าไทยจากชุมชนสู่สากล และอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญของ GIT คือ โครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นนครอัญมณี ซึ่งรัฐบาลไทยมีแผนผลักดันให้จังหวัดจันทบุรีก้าวสู่การเป็น "นครอัญมณี" ของโลก เพื่อพัฒนาให้จังหวัดจันทบุรีเป็นทั้งศูนย์กลางการผลิตพลอยสี และ ศูนย์กลางการค้า และ แหล่งลงทุนด้านอัญมณีและเครื่องประดับโลกอย่างแท้จริง โดยมีแผนการจัดงาน เทศกาลนานาชาติ "พลอยและเครื่องประดับจันทบุรี" "International Chanthaburi Gems and Jewelry Festival 2019 " ระหว่างวันที่ 4 8 ธันวาคม 2562 ซึ่งถือได้ว่าเป็นการจัดงานแสดงสินค้าด้านอัญมณีและเครื่องประดับที่ครบถ้วน มีความพิเศษจากงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับทั่วไป โดยจะจัดงานรอบตัวเมืองจันท์ ในรัศมี 1 กิโลเมตร และมีไฮไลท์เฉพาะที่น่าสนใจ อาทิ การจัดแสดงพลอยก้อนและการเจียระไน การจัดแสดงเครื่องประดับอัญมณี การจัดแสดงนวัตกรรมการผลิต เครื่องจักร และ บรรจุภัณฑ์ รวมทั้งการจัดแสดงภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอัญมณีและเครื่องประดับ อาทิ การทำแหวนกล และการเจียระไนพลอยสี นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ เช่น การประมูลพลอยก้อน การงานประกวดออกแบบเครื่องประดับ การประกวดพลอยเจียระไน การประกวดโครงการวิจัยด้านอัญมณีและเครื่องประดับ พร้อมจัดนิทรรศการอัญมณีและเครื่องประดับอย่างเต็มรูปแบบ และยังได้ขอความร่วมมือกรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และชิมอาหารพื้นถิ่นของจันทบุรี เพื่อดึงนักท่องเที่ยวทั่วโลกให้มายังประเทศไทยเพิ่มขึ้นอีกด้วย ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมผลงานอัญมณีและเครื่องประดับจากฝีมือและภูมิปัญญาอันเป็นอัตลักษณ์ของชาติไทย ได้ ณ คูหา GEMS TREASURE ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 20 24 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 18.00 น. สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02 634 4999 ต่อ 635 642 หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.git.or.th

ถัดไป

ถัดไป

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon