คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
พายุฝนถล่มโคราช บ้านเสียหายหลายหลัง

TDRI หนุนใช้ระบบ CoST ประมูลงานรัฐ

กระทรวงการคลังและทีดีอาร์ไอ หนุนระบบ CoST ในการประมูลโครงการลงทุนภาครัฐ ด้านนักวิชาการแนะบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังผอ.สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ หรือ สคร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาส กล่าวในงานสัมมนา "โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ ( CoST)" ว่า ไทยเป็นสมาชิกโครงการ "คอสท์"หรือ คอนสตรัคชั่น เซ็คเตอร์ ทรานส์พาเรนซี่ อินนีเทียทีฟ ในปี 2558 จึงนำระบบ CoST มาใช้ติดตามดูแลความโปร่งใสในการลงทุน หลังจากทดลองในโครงการนำร่องของบมจ.ท่าอากาศยานไทน หรือ ทอท.คือโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา ผ่านไป 1 ปี พบว่าประสบความสำเร็จในการติดตามแผนการลงทุน จึงได้ขยายโครงการลงทุนไปยังการก่อสร้างทางด่วนพระราม 3- ดาวคะนอง โครงการลงทุนของกรมการแพทย์ กระทรวงศึกษาธิการ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานต่างๆของกรมท่าอากาศยานนอกจากนี้ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. กำหนดให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่นำระบบ CoST มาใช้ในการติดตามแผนการลงทุนให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นจากบุคคลภายนอกและหน่วยงานต่างๆสคร.ได้ร่วมกับกรมบัญชีกลางจัดทำเว็บไซค์เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อให้ระบบ CoST ใช้ติดตามดูแลโครงการลงทุนของภาครัฐ โดยภาคการก่อสร้างเฉลี่ยปี 2556 2558 มูลค่ากว่า 5.7 ล้านล้านบาท คิดเป็นครึ่งหนึ่งของการลงทุนก่อสร้างทั้งหมดของประเทศ นับเป็นการลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน อ่างเก็บน้ำ โรงไฟฟ้า รถไฟฟ้า และด้านผู้อำนวยการวิจัยด้านการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือทีดีอาร์ไอ เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ระบุ กฎหมายของไทยล้ำหน้าการดูแลความโปร่งใสหลายประเทศ แต่ไม่ได้บังคับใช้อย่างจริงจัง จึงทำให้โครงการลงทุนหลายหน่วยงานไม่ได้เปิดเผยอย่างแท้จริงปัญหาปัจจุบันอยู่ที่การบังคับใช้กฏหมายอย่างจริงจัง แต่การมีระบบ CoST เข้ามาติดตามดูแลโครงการลงทุนเพราะเป็นเกณฑ์ของต่างชาติอาจทำให้คนไทยตื่นตัวเพราะเป็นมาตรฐานของต่างชาติ และทำให้สังคมหันมาร่วมมือมากขึ้น แต่กฎเกณฑ์ของไทยเองกลับไม่ดำเนินการ และยอมรับว่ากฎหมายของไทยขณะนี้เปิดช่องให้ตีความว่า ข้อมูลใดควรเปิดเผย เรื่องใดไม่ควรเปิดเผยข้อมูลรัฐ เพราะที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เกรงว่าจะมีความผิดหากเปิดเผยข้อมูลของรัฐขณะที่กรรมการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ประยงค์ หิรัญญะวณิชย์ ระบุ ทุกโครงการลงทุนในชนบทควรเปิดให้ชาวบ้านในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการติดตามโครงการลงทุนเพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเสนอให้ทุกหน่วยงานลงทุนเปิดเผยข้อมูลการลงทุนให้ประชาชนได้ติดตามโดยไม่ต้องให้บุคคลภายนอกมาบังคับ

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon