คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

Transforming Thailand ขับเคลื่อนประเทศไทย4.0

สัมมนา' Transforming Thailand ขับเคลื่อนประเทศไทย4.0 ' ชี้ทุกภาคส่วนต้องปรับตัว เพื่อรับการเปลี่ยนแปลง งานสัมนาTransforming Thailand ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ที่จัดขึ้นโดยเนชั่นทีวี หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ร่วมกับธนาคารกสิกรไทย โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย บัณฑูร ล่ำซำ บอกว่า การเข้าสู่ยุคเทคโนโลยี 4.0 ไทยต้องเร่งแก้ปัญหาเดิม โดยเฉพาะปัญหาหลักของหลายธุรกิจที่ยังไม่ปรับตัวในการนำเทคโนโลยีมาใช้ ทำให้ตลาดใหม่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ไม่เห็นสินค้า ซึ่งช่องทางนี้นับวันจะเติบโตและเป็นช่องทางที่มีผู้ใช้บริการมากขึ้นจากสะดวกรวดเร็ว เช่นเดียวกับแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ที่วางแผนการขับเคลื่อนไทยสู่ยุค 4.0 ต้องเร่งให้เร็วกว่านี้ เพราะหากช้า ไทยจะเสียโอกาส ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ดร.อุตตม สาวนายน บอกว่า การปฏิรูประบบราชการถือเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 ขณะที่ภาคเอกชนต้องร่วมมือกับรัฐ เพื่อขับเคลื่อนไปพร้อมกัน เช่น การส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอีขนาดเล็กและขนาดกลาง โดยนอกจากด้านเงินทุน ต้องให้ผู้ประกอบการปรับตัวเข้าสู่เทคโนโลยีมากขึ้นพร้อมทั้งบูรณาการองค์ความรู้ พัฒนาทักษะ ท้ายสุดคือเชื่อมโยงไทยสู่เวทีโลก ขณะที่โครงการ 'อีอีซี' ถือเป็นหนึ่งในโครงการขนาดใหญ่ที่จะดึงเม็ดเงินลงทุนไทย เชื่อมโยงการค้า ผลักดันเศรษฐกิจให้เติบโตได้อีกครั้ง โดยความชัดเจนด้านกฎหมายคือสิ่งที่นักลงทุนให้ความสนใจ ทั้งนี้คาดว่าภายในสัปดาห์นี้ 'ร่าง พ.ร.บ.อีอีซี' จะเข้าสู่การพิจารณาของ สนช. เพื่อเป็นกฎหมายที่จะเข้ามารองรับและกำหนดมาตรการสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากคนในพื้นที่
image beaconimage beaconimage beacon