Tropicolor: สีสันเขตร้อนในสวนร่มรื่น

ไปชมสวนสวยสไตล์ป่าเขตร้อนในพื้นที่บริเวณข้างบ้านของคุณโบ้ และคุณเกต ที่จะทำให้คุณต้องตะลึง เพราะเป็นสวนในพื้นที่ขนาดย่อม แต่จุเอาทุกสิ่งที่สวนควรจะมีทั้งไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน ซุ้มประตู หรือแม้แต่บ่อปลาคาร์พ !!

ดูมากที่สุดวันนี้