Güncel olmayan bir tarayıcı kullanıyorsunuz. En iyi MSN deneyimi için lütfen bir supported version kullanın.

Akciğer Kanseri Testleri

Healthline 23.5.2014 the Healthline Editorial Team

Akciğer kanseri testleri invaziv olabildiğinden akciğer kanseri taraması yapmanın faydalı olup olmadığı doktorlar arasında tartışılmaktadır. Bazıları hastada gereksiz riske neden olduğunu düşünmektedir. Kişiler hastalık ilerleyinceye kadar belirti göstermediğinden başkaları akciğer kanserini erken ve daha tedavi edilebilir evrelerde yakalamak için çok önemli olduğunu düşünmektedirler. Doktorunuz muhtemelen testi ancak sizde akciğer kanseri olabileceğini düşünüyorsa isteyecektir. Test yapmak diğer hastalıkları ekarte etmenin ve ayrıca akciğer kanseri olasılığını saptamanın bir yoludur.

Fiziksel

Doktorunuz yaşamsal bulgularınızı kontrol eder, solunumunuzu dinler ve büyümüş bir karaciğer veya lenf düğümleri için dokunarak muayene yapar.

BT (bilgisayarlı tomografi) taraması

Bir BT taraması vücudunuz etrafında dönerken birkaç iç fotoğraf çekerek olası tümörlerin büyüklüğü, şekli ve konumu hakkında tam bir fikir veren özel bir röntgen tipidir.

Ek Akciğer Kanseri Testleri

Görüntüleme testleri kitleler veya tümörleri saptayabilir ama bunların benign mi malign mi olduğunu belirleyemez. Ön bulgular temelinde doktorunuz bir kanserin bulunup bulunmadığını saptamak için daha kesin testler isteyebilir. Testler yapıldıktan sonra laboratuvar sonuçlarını değerlendirmek ve hastalıklara tanı koymak konusunda uzman bir doktor (patolog) akciğerlerinizden hücre veya doku örneklerini çalışır. Buna biyopsi denir.

Balgam Sitolojisi

Balgam akciğerlerden öksürükle çıkarılan koyu bir sıvıdır. Bir balgam örneği kanser hücrelerinin olup olmadığını görmek üzere mikroskopik inceleme yapılması için laboratuvara gönderilir.

Torasentez

Akciğerinizdeki doku tabakaları arasından bir sıvı (plevral efüzyon) örneği almak için uzun bir iğne kullanılır. Bu örnek sonra kanser hücreleri için araştırılmak üzere laboratuvara gönderilir.

Bronkoskopi

İnce ve ışıklı bir tüp (bronkoskop) bronşlarınızı ve akciğerlerinizi incelemek için ağzınızdan veya burnunuzdan akciğerlerinize yerleştirilir. İncelemek üzere bir hücre örneği alınabilir.

İnce İğne Aspirasyonu

Akciğerleriniz veya lenf düğümlerinizden bir doku veya sıvı örneği almak için ince bir iğne kullanılır.

Torakoskopi

Göğsünüzde ve sırtınızda dokuyu ince bir tüp ile incelemek için küçük insizyonlar yapılır.

Torakotomi

Göğüs, lenf düğümü ve başka dokuları incelemek için almak üzere uzun bir insizyonla açılır.

Mediastinoskopi

Doktor göğüs kemiğinizin üstünde küçük bir insizyon içinden doku ve lenf düğümü örnekleri almak üzere ince ve ışıklandırılmış bir tüp yerleştirir.

Akciğer Kanserinin Yayılmasını Test Etme

Kanser yayılmasını (metastaz) bulmak veya izlemek için başka testler gerekebilir.

MRG (Manyetik Rezonans Görüntüleme)

Bir MRG, radyasyon yerine mıknatıslar ve radyo dalgaları kullanılan bir görüntüleme testidir. Bu test akciğer kanserinin beyin veya omuriliğe yayıldığından şüphelenilen durumlarda sıklıkla kullanılır.

PET (Pozitron Emisyon Tomografi) Taraması

Bir PET taraması vücudunuza radyoaktif bir atom içeren bir şeker gönderen bir işlemdir. Kanser şekeri tüketir ve özel bir kamera radyoaktiviteyi bulup 3 boyutlu renkli görüntüler oluşturur.

Kemik Taraması

Damarınıza az miktarda radyoaktif materyal enjekte edilir. Radyoaktif materyal herhangi bir anormal kemikte birikir. Bu test sadece kanserin kemiğe yayılmış olduğundan şüphelenildiği vakalarda yapılır.

Endobronşiyal ultrason

Bu işlem bir bronkoskopu soluk borunuzdan aşağıya, tümörleri bulup fotoğraflarını çekmek üzere yönlendirmek için ses dalgaları kullanır. Eğer varsa ilgili bölgeden/bölgelerden biyopsi için örnekler alınacaktır.

Reklam Seçimleri
Reklam Seçimleri
image beaconimage beaconimage beacon