Güncel olmayan bir tarayıcı kullanıyorsunuz. En iyi MSN deneyimi için lütfen bir supported version kullanın.

Akciğer Nakli

Healthline 23.5.2014 Brian Krans
Healthline Image © Akciğer Nakli Healthline Image

Genel Bakış

Bir akciğer nakli hastalıklı veya yetmezliğe girmekte olan bir akciğeri sağlıklı bir donör akciğeriyle değiştiren cerrahidir.

Organ Bulma ve Nakil Ağı (Organ Procurement and Transplantation Network) verileri uyarınca A.B.D.'de 1988 yılından beri 23.815'ten fazla akciğer nakli yapılmıştır. Bu cerrahilerin çoğu 50 - 64 yaş hastalardadır.

Akciğer nakli cerrahilerinin sağkalım oranı giderek artmaktadır. Bir yıllık sağkalım oranı yüzde 80'in üzerindedir. Beş yıllık sağkalım oranı yüzde 50'dir. Yirmi yıl önce bu rakamlar çok daha düşüktü (OPTN/SRTR, 2011).

Sağkalım oranları merkeze göre değişir. Ameliyatınızı nerede yaptıracağınızı araştırırken sağkalım oranlarını sormak önemlidir.

Amaç

Bir akciğer nakli akciğer yetmezliğini tedavi etmekte en son seçenektir. Başka tedaviler ve yaşam tarzı değişiklikleri daima önce denenecektir.

Akciğerlere bir nakil gerektirecek kadar zarar verebilecek durumlar arasında şunlar vardır:

 • kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH)
 • Kistik fibrosis
 • amfizem
 • pulmoner fibrozis
 • pulmoner hipertansiyon
 • sarkoidoz

Riskler

Bir akciğer nakli büyük cerrahidir. Birçok riski vardır. Cerrahiden önce doktorunuzun işlemin tehlikelerinin faydalarına ağır basıp basmadığını sizinle konuşması gerekir. Ayrıca risklerinizi azaltmak için neler yapabileceğinizi konuşmalısınız.

Bir akciğer naklinin büyük bir riski organ reddidir. Bu durum bağışıklık sisteminiz donör akciğerine bir hastalıkmış gibi saldırdığında oluşur. Şiddetli red, alınan akciğerin yetmezliğe girmesine neden olabilir.

Daha az ciddi komplikasyonların nedenleri reddi önlemek için kullanılan ilaçlar olabilir. Bunlara immünsüpresanlar denir. Bunlar bağışıklık cevabınızı azaltarak etki ederler ve böylece vücudunuzun yeni "yabancı" akciğere saldırma olasılığını azaltırlar. İmmünsüpresanlar vücudunuzun koruması zayıfladığından başka enfeksiyonları kapma olasılığınızı arttırabilir.

Diğer akciğer nakli cerrahisi riskleri arasında şunlar vardır (Mayo Clinic):

 • kanama ve kan pıhtıları
 • immünsüpresanlar nedeniyle malignansiler ve kanser
 • diyabet
 • böbrek hasarı
 • mide problemleri
 • kemiklerde incelme (osteoporoz)

Doktorunuzun talimatlarına cerrahiden önce ve sonra uymak önemlidir. Bu, risklerinizi azaltmaya yardımcı olabilir. Talimatlar arasında sigara içmemek veya sağlıklı bir diyet gibi yaşam tarzı değişiklikleri ve herhangi bir ilaç dozunu atlamamak olacaktır.

Hazırlık

Bir donör akciğeri beklemenin duygusal yükü çok ağır olabilir.

Gerekli testleri yaptırıp kriterleri karşıladığınız saptandıktan sonra bir donör akciğeri için bekleme listesine konacaksınız. Listede bekleme süreniz şunlara bağlı olacaktır:

 • bir eşleşen akciğer varlığı
 • kan grubu
 • donör ile alıcı arasındaki coğrafi mesafe
 • durumunuzun şiddeti
 • donör akciğerinin büyüklüğü
 • genel sağlığınız

Çok sayıda laboratuvar ve görüntüleme testi yaptıracaksınız. Ayrıca duygusal ve mali danışmanlık hizmetleri verilebilir. Doktorunuzun işlemin sonrası için tam olarak hazırlandığınızdan emin olması gerekir.

Doktorunuz cerrahinize hazırlanmanın en iyi yolu hakkında eksiksiz talimatlar verecektir. Bir donör akciğeri bekliyorsanız çantalarınızı önceden hazırlamak faydalı olur. Bir organın bulunduğu duyurusu her an gelebilir. Ayrıca mutlaka hastanedeki irtibat bilgilerinizi güncel tutun. Bir donör akciğer bulunduğunda sizinle irtibat kurabilmeleri gerekir.

Bir donör akciğer bulunduğunda size haber verilecektir. Hemen nakil merkezine gelmeniz istenecektir.

İşlemler

Siz ve akciğeriniz hastaneye geldiğinde cerrahiye hazırlanacaksınız. Bunlar arasında bir hastane önlüğü giyme, damardan sıvı takılması ve genel anestezi verilmesi vardır. Bu sizi uyutacaktır. Yeni akciğeriniz yerleştirildikten sonra bir derlenme odasında uyanacaksınız.

Cerrahi ekibiniz nefes almanıza yardımcı olmak üzere nefes borunuza bir tüp yerleştirecektir. Burnunuzdan başka bir tüp yerleştirilecektir. Bu mide içeriğinizi boşaltacaktır. Mesanenizi boş tutmak için bir kateter yerleştirilecektir.

Ayrıca bir kalp akciğer makinesine takılabilirsiniz. Bu cihaz cerrahi sırasında sizin için kanı pompalayıp oksijen katar.

Cerrahi sırasında cerrahınız göğsünüzde büyük bir kesi yapar. Bu kesiden eski akciğeriniz çıkarılır. Yeni akciğeriniz ana hava yolu ve kan damarlarına bağlanır.

Yeni akciğer doğru şekilde çalıştığında kesi kapatılır. İyileşmeniz için bir yoğun bakım ünitesine götürüleceksiniz.

Tipik bir tek akciğer işlemi dört ila sekiz saat sürebilir. Çift akciğer aktarılması 12 saate kadar sürebilir (NHLBI, 2011).

Takip

İşlemden sonra birkaç gün yoğun bakımda kalmayı bekleyebilirsiniz. Yaşamsal bulgularınız yakından izlenecektir. Nefes almanıza yardımcı olmak üzere mekanik bir ventilatöre bağlanacaksınız. Herhangi bir sıvı birikimini boşaltmak üzere göğsünüze tüpler bağlanacaktır.

Hastanedeki tüm kalışınız üç haftaya kadar olabilir-ama daha kısa da sürebilir. Bu süre ne kadar iyi iyileştiğinize bağlıdır.

Sonraki üç ayda akciğer nakil ekibinizle düzenli randevularınız olacaktır. Bu ekip herhangi bir enfeksiyon, red veya başka problem bulgularını izleyecektir. Nakil merkezine yakın yaşamanız gerekecektir.

Hastaneden çıkmadan önce cerrahi yaranızın bakımı hakkında talimatlar verilecektir. Ayrıca izleyeceğiniz kısıtlamalar verilecek ve ilaçlar sağlanacaktır. Muhtemelen bunlar aşağıdakiler gibi bir veya birkaç tip immünsüpresan içerecektir:

 • siklosporinler
 • takrolimus
 • mikofenolat mofetil
 • prednizon
 • azatiyoprin
 • sirolimus
 • daklizumab
 • basilekmab
 • OKT3

Naklinizden sonra immünsüpresanlar önemlidir. Vücudunuzun yeni akciğere saldırmasını önlerler. Ancak sizi enfeksiyon veya başka problemlere açık hale getirirler. Bekleyebileceğiniz tüm yan etkiler konusunda doktorunuzla mutlaka konuşun.

Size şunlar da verilebilir:

 • antifungal ilaçlar
 • antiviral ilaçlar
 • antibiyotikler
 • diüretikler
 • anti-ülser ilaçlar

Mayo Clinic nakilden sonraki ilk yılın en önemlisi olduğunu bildirmektedir. Bu, enfeksiyon ve red gibi majör komplikasyonların en sık görüldüğü dönemdir. Bu riskleri akciğer nakil ekibinizin talimatını izleyerek ve herhangi bir komplikasyonu hemen bildirerek en aza indirebilirsiniz (Mayo Clinic, 2010).

Reklam Seçimleri
Reklam Seçimleri
image beaconimage beaconimage beacon