Güncel olmayan bir tarayıcı kullanıyorsunuz. En iyi MSN deneyimi için lütfen bir supported version kullanın.

Alerji İstatistikleri ve Rakamları

Healthline 23.5.2014 Julie-Ann Amos
Healthline Image Healthline Image

Prevalans

 • 2010 yılındaki A.B.D. Ulusal Sağlık Taraması öncesindeki 12 ayda saman nezlesi (alerjik rinit) tanısı konan 17,9 milyon yetişkin vardı ve bu ülke popülasyonunun yaklaşık yüzde 7,8'ine eşitti.
 • Çocuklara bir yıllık dönemde hemen hemen yetişkinlerle aynı sıklıkta tanı konmuştu ve tanı konan yaklaşık 7,1 milyon çocuk popülasyondaki çocukların yüzde 9,5'ini oluşturuyordu.
 • Popülasyonda 2010 yılındaki 12 aylık dönemde solunum alerjileri olduğu bildirilen 8,6 milyon çocuk yani popülasyondaki çocukların yüzde 11,5'i olarak saptandı.
 • Çocuklar ayrıca 2010 yılındaki 12 aylık dönemde gıda alerjilerini 3,4 milyon kişide yani popülasyondaki çocukların yüzde 4,6'sında bildirdiler.
 • Çocuklarda cilt alerjileri 2010 yılında 9,4 milyon vakada yani popülasyondaki çocukların toplam yüzde 12,6'sı olarak saptandı.
 • A.B.D.'de yapılan bir ankete göre kişilerin yarısından fazlası (yüzde 54,6) alerjenlerden biri veya birkaçına pozitif reaksiyonları olduğunu belirttiler. Alerjik rinit (saman nezlesi) A.B.D.'de tüm yetişkinlerin yüzde 10 ila 30'unu ve çocukların yüzde 40'a kadarını etkilemektedir.
 • A.B.D.'de 60 milyondan fazla kişide alerjik rinit belirtileri olduğu tahmin edilmektedir ve bu rakam artmaktadır.
 • A.B.D.'de her yıl yaklaşık 40 kişi arı sokması sonucu alerjik reaksiyonlar sonucu ölür. ?

Yaş, Cinsiyet ve Diğer Faktörler

 • Tüm bildirilen gıda alerjilerinin yüzde 90'ından fazlasından sekiz belirli yiyecek tipi sorumludur. Bunlar arasında yumurtalar, süt, fıstıklar, ağaç fındıkları, kabuklu deniz hayvanları, soya, buğday ve balık vardır.
 • Gıda alerjileri çocuklarda yetişkinlerden daha belirgindir ve 5 yaş altındaki çocukların toplam yüzde 4,7'si ve 5 ile 17 yaş arası çocukların yüzde 3,7'si alerjiler bildirmişlerdir. Gıda alerjileri sıklıkla çocuğun yaşı büyüdükçe azalır.
 • Kadınlarda gıda alerjisi olma oranı erkeklerden biraz daha yüksektir ve bildirilen reaksiyon yüzdeleri sırasıyla yüzde 4,1 ve 3,8'dir.
 • Hispanik olmayan beyaz çocuklar yüzde 4,1 ile en yüksek bildirilen gıda alerjisi yüzdesine sahipken bu yüzde Hispanik olmayan siyahlarda yüzde 4,0 ve Hispanik çocuklarda yüzde 3,1'dir.
 • A.B.D.'de tüm evlerin yaklaşık yüzde 50'sinde ortamda en az 6 saptanabilir alerjen vardır.
 • Yetişkinlerde böcek sokmalarına karşı yaşamı tehdit edici reaksiyon olasılığı çocuklardan daha yüksektir ve bu yüzdeler yetişkinlerde yüzde 3 ve çocuklarda sadece yüzde 0,4 - 0,8'dir. Sağlık bakımı çalışanları lateks alerjisi geliştirme açısından genel popülasyondan daha yüksek risk altındadır. Genel popülasyonda insidans yüzde 1'in altındayken sağlık endüstrisinde oran yüzde 5 ila 15'dir.
 • Süt alerjileri çocuklarda daha sıktır ve 3 yaşın altındaki çocukların yüzde 2,5'inin süte alerjik reaksiyonu vardır.
 • Tanı konan fıstık alerjisi sayısı 1997'den 2003'e kadar iki katına çıkmıştır.

Tıbbi Sorunlar ve Bakım Maliyeti

 • 2007 yılında, doktor ofisleri, hastane poliklinikleri, klinikler ve acil bölümlere primer alerjik rinit (saman nezlesi) tanısıyla 13,4 milyon ziyaret olmuştur.
 • 18 yaş altındaki çocuklar A.B.D.'de 2004 ile 2006 yılları arasında yaklaşık 9.500 tane hastaneden taburcu olma durumunu temsil etmiştir.
 • Bildirilen gıda alerjileri oranı çocuklarda 1997 ve 2007 yılları arasında yüzde 18 artmıştır.
 • 2007 yılında bildirilen gıda alerjileri olan çocuklarda diğer alerjiler ve solunumla ilgili bozuklukların oranı gıda alerjileri olmayan çocuklardan daha yüksek olmuştur. Gıda alerjileri olan çocuklarda astım yüzde 29,4 iken diğerlerinde yüzde 12,4, egzema yüzde 27,2 iken diğerlerinde yüzde 8,1 ve solunum alerjileri yüzde 31,5 iken bildirilen gıda alerjisi olmayan çocuklarda yüzde 8,7 olmuştur.
 • 2000 ve 2005 yılları arasında alerjik rinit için tedavi maliyeti 6,1 milyar dolardan 11,2 milyar dolara çıkmıştır ve toplam miktarın yarısından fazlası reçeteli ilaçlara harcanmıştır.
 • Penisiline anafilaktik reaksiyonlar yılda yaklaşık 400 ölüme neden olur. Ayrıca tüm advers ilaç reaksiyonlarının yüzde altı ila 10'u alerjiler veya immünolojik faktörler nedeniyle gelişir.
 • HIV/AIDS'i olan hastalarda ilaç ve özellikle sülfonamid ilaçlarına karşı alerjiler olması olasılığı daha yüksektir ve bu durumlar HIV/AIDS popülasyonunda yüzde 29 - 65 oranında halbuki diğer bireylerde yüzde iki ile dört oranında görülürler.
 • Her yıl kontak dermatit nedeniyle yaklaşık 5,7 milyon doktor ziyareti olur.
 • Tıbbi bakım tesislerine acil servisler ve doktor ofisleri dahil olmak üzere gıda alerjileri için ziyaret sayısı sadece A.B.D.'de 2003 - 2006 yılları için 317.000 olmuştur.

Dünya çapında

 • Alerjik rinit Avrupa'da ve Avustralya ve Asyada daha sıktır. Yakın zamanlı bir Avrupa Toplum Solunum Sağlığı Anketinde katılanların yüzde 35'inde bu sağlık problemi veya belirtilerinin bulunduğu bildirilmiştir.
 • Dünya Sağlık Örgütü uyarınca dünya çapında alerjilerle bağlantı olan astımlı kişi sayısı yaklaşık 235 milyondur.
 • Dünya Sağlık Örgütü alerjik rinit ve sinüziti dünya çapında majör kronik solunum yolu hastalıkları olarak belirlemiştir.
Reklam Seçimleri
Reklam Seçimleri
image beaconimage beaconimage beacon