Güncel olmayan bir tarayıcı kullanıyorsunuz. En iyi MSN deneyimi için lütfen bir supported version kullanın.

Alzheimer Hastalığı Risk Faktörleri

Healthline 23.5.2014 Wendy Leonard, MPH
Healthline Image © Alzheimer Hastalığı Risk Faktörleri Healthline Image

AH ve risk faktörleri açısından ilişkili olma ve neden olma arasındaki farkı anlamanız gerekir. Örneğin diyabet, AH gelişmesi için risk faktörlerinden biridir. Bu durum diyabetin AH'ye neden olduğu anlamına gelmez ve diyabetli çoğu kişide AH gelişmez. Bunu akılda tutarsak AH ile ilgili risk faktörleri şunlardır:

Yaş

85 yaş üzerinde kişilerin yüzde 40'ından fazlasında AH olabilir. AH belirtileri genellikle 60 yaşından sonra başlar. Ancak AH yaşlanmanın normal bir parçası değildir. Bir hastalıktır.

Genetik

AH durumu olan bir ebeveyn AH gelişmesi için temel risk fakörlerinden biridir.

Cinsiyet

Kadınlarda Alzheimer hastalığı gelişme olasılığı erkeklerden biraz yüksektir.

Dabetes Mellitus

Yakın zamanlı çalışmalar diyabetin artmış AH riskiyle ilşkili olabileceğini düşündürmektedir.

Yüksek Homosistein Seviyeleri

Kanda homosistein (bir amino asit) denen bir protein yapı taşı dolaşır. Çalışmalar yüksek homosistein seviyelerinin AH, vasküler demans, kognitif bozukluk ve inme için bir risk faktörü olduğunu düşündürmektedir.

Psikolojik ve Yaşamla İlgili Faktörler

Giderek artan araştırmalar psikolojik ve yaşamla ilgili faktörlerin kişilerin AH riskini arttırabileceğini düşündürmektedir; örneğin, sosyal izolasyon ve beyni uyaran aktiviteleri düzenli olarak yapmamak.

Hafif Kognitif Bozukluk

Hafif kognitif bozukluğu olan kişilerin yaklaşık yüzde 40'ında üç yıl içinde AH gelişir yani hafif kognitif bozukluğu olan kişiler AH durumuna ilerleyebilir veya ilerlemeyebilir. Hafif kognitif bozukluk hala bilim insanları tarafından incelenmektedir ama şunlar bilinmektedir:

  • Kişilerin yaşlarından beklenenden fazla hafıza kaybı yaşadıkları bir klinik durumdur.
  • Hafıza kaybı farkedilecek ve ölçülecek kadar fazladır.
  • Kayıp, kişinin bağımsızlığını olumsuz etkileyecek kadar fazla değildir. Yani kendilerine bakabilirler ve normal faaliyetlerini yapabilirler.

Hafif kognitif bozuklukta hafıza problemlerine şunlar dahil olabilir:

  • sık sık bir şeyler kaybetmek
  • aktiviteler ve randevulara gitmeyi unutmak
  • aynı yaştaki başkalarına göre kelimelerin akla gelmesinde daha fazla zorlanmak

Kötü Diyet, Egzersiz Yapmamak ve Sigara İçmek

Sağlıklı bir diyet, düzenli egzersiz ve sigara içmemenin hepsi fiziksel ve duygusal sağlığınızı etkiler. Bu yaşam tarzı değişikliklerinin AH gelişmesinde yardımcı bir rol oynadığına inanılmaktadır. Ayrıca yakın zamanlı birkaç çalışma, sigara içmenin zihinsel gerileme ve demans riskini önemli ölçüde arttırdığını düşündürmektedir.

Down Sendromu

Çalışmalar Down sendromlu kişilerin Alzheimer hastalığı için temel bulguları (yani amiloid plaklar ve nörofibriller düğümler) gösterme olasılığının daha yüksek olduğunu ortaya koymuşlardır.

Reklam Seçimleri
Reklam Seçimleri
image beaconimage beaconimage beacon