Güncel olmayan bir tarayıcı kullanıyorsunuz. En iyi MSN deneyimi için lütfen bir supported version kullanın.

Alzheimer Hastalığı Tanısı

Healthline 23.5.2014 Wendy Leonard, MPH
Healthline Image © Alzheimer Hastalığı Tanısı Healthline Image

Bir zamanlar Alzheimer hastalığına (AH) sadece kişi ölüp beyinde bir otopsi yapıldıktan sonra tanı yapılabiliyordu. Günümüzde doktorlar yaşayan bir kişide daha doğru tanılar koyabilmektedir.

Ancak AH tanısı koymak halen tam olarak bilimsel değildir. Bunun nedeni: çeşitli hastalıkların belirtilerinin AH'ye benzer olmasıdır. Ve ayrıca AH'de genetik bir rol oynarken AH durumu olan kişilerin yaklaşık yüzde 75'inde ailede bu durum için bilinen bir öykü yoktur. Bu nedenle AH'ye tanı koymak konusunda deneyimli bir doktora danışmak şarttır.

Diagnostik Adımlar

Deneyimli bir AH doktoru şu adımları atacaktır.

Hasta Öyküsü

Aşağıdakiler dahil ayrıntılı bir hasta öyküsü alınacaktır:

  • belirtilerin ne zaman ve nasıl geliştiğinin tanımı
  • hastanın genel fiziksel durumu ve öyküsünün tanımı
  • ailenin genel tıbbi durumu ve öyküsünün tanımı
  • kişinin duygusal durumu ve yaşama ortamının değerlendirilmesi

Doktor ayrıca hastanın arkadaşları ve ailesiyle konuşabilir. Bunlar kişinin kişiliği, davranışları, hafızası ve kognitif becerileri konusunda bilgi sağlayabilir.

Fizik Muayene ve Laboratuvar Testleri

Aşağıdakiler dahil kapsamlı bir fizik muayene yapılabilir:

  • hastanın işitmesi, görmesi, kalbi, akciğerleri, vücut ısısı, kan basıncı ve nabız ölçümlerinin değerlendirilmesi
  • laboratuvar testleri (kan, idrar testleri ve belki beyin omurilik sıvısı gibi) ile diyabet, tiroid veya karaciğer problemleri gibi ek sağlık problemlerinin ekarte edilmesi ve/veya tanımlanması

Nöropsikolojik Testler

En sık kullanılan nöropsikolojik test Mini Mental Durum Muayenesidir (MMSE). MMSE bir hastanın temel kognitif (mental) durumunu değerlendirmek üzere tasarlanmış bir dizi soru ve işlem içerir. Örnekler arasında şunlar vardır: bugünkü tarihi ve nerede olduğunuzu biliyor musunuz; bir dizi söz veya sözcük tekrarlayabilir misiniz; 100'den geriye yedişer yedişer sayabilir misiniz. Bu test kusursuz değildir. Örneğin sonuçlar bir kişinin eğitim düzeyinden etkilenebilir. Ancak AH durumunu değerlendirmek için iyi bir başlama noktasıdır.

Beyin Görüntüleme

  • MRG (magnetik rezonans görüntüleme) ve BT (bilgisayar tomografi) taramaları: Bu diagnostik araçlar AH belirtilerine neden olan beyin tümörleri veya kan pıhtıları gibi diğer durumları ekarte edebilir.
  • PET (Pozitron Emisyon Tomografisi) Taraması Bu bir doktorun beynin belirli bölgelerinde glukoz kullanımıyla beyin aktivitesi seviyelerini görmesini mümkün kılar.

Genetik Testler

Erken başlangıçlı AH (belirtilerin bir kişide 60 yaşından çok önce başlaması) tanısı koyma muhtemelen genetik testleri içerecektir.

AH Diagnostik Kriterlerinde Son Gelişmeler

Demanslar ve AH'ye tanı koymak eskiden kolaydı. Aile ve arkadaşlar kişinin düşünme, öğrenme ve hatırlama yeteneğinde problemler farkederlerdi.

Ancak son yıllarda demanslar ve AH hakkında bilgimiz artmıştır. Artık AH'nin belirtiler ortaya çıkmasından yıllar hatta on yıllar önce beyinde değişikliklere neden olduğuna inanılmaktadır. Bu açıdan Ulusal Yaşlanma Enstitüsü (National Institute on Aging) (NIA), Ulusal Sağlık Enstitüleri (National Institutes of Health) (NIH) ve Alzheimer Derneği (Alzheimer's Association) zaman içinde AH ilerlemesini daha iyi yansıtmak üzere şu üç fazı belirlemiştir.

Preklinik Alzheimer hastalığı

Bu en erken AH bulgularına işaret edebilecek değişikliklerle ilgilidir. Örnekler arasında beyin görüntüleme ve beyin omurilik sıvısı kimyası gibi biyolojik işaretlerde ölçülebilir değişiklikler vardır. Şu anda bu faz için klinik diagnostik kriter yoktur. Ancak bu AH evresini tanımlamaya yardımcı olmak üzere bir kılavuz belirlenmiştir.

Alzheimer Hastalığı Nedeniyle Hafif Kognitif Bozukluk

Bu durum hafıza ve düşünme yeteneğinde hafif değişiklikleri gösterir. Bunlar farkedilebilir ve ölçülebilir ama kişinin bağımsız olarak işlev görme ve gündelik faaliyetleri yapma yeteneğini etkilemez.

Alzheimer Hastalığı Nedeniyle Demans

Bu bir kişinin gündelik yaşamda işlev görmesini etkileyecek kognitif (yani hafıza ve düşünmeyle ilgili) ve davranışsal belirtiler anlamına gelir.

Reklam Seçimleri
Reklam Seçimleri
image beaconimage beaconimage beacon