Güncel olmayan bir tarayıcı kullanıyorsunuz. En iyi MSN deneyimi için lütfen bir supported version kullanın.

Aritmi Risk Faktörleri

Healthline 23.5.2014 the Healthline Editorial Team
Healthline Image Healthline Image

Yaşamınızın bir noktasında en azından bir aritmi yaşamanız muhtemel olsa da bazı faktörler daha ciddi veya uzun dönemli bir aritmi geliştirmeniz riskini arttırabilir.

Yaş

Aritmi riski yaşla artar. Bunun nedeni yapısal kalp hastalığı, ilaç kullanımı ve kalp krizi dahil birçok faktör olabilir. Ayrıca, kalp yaşlandıkça kalpte elektriksel uyarıların iletilmesini azaltabilecek bazı normal değişiklikler görülebilir.

Alkol Tüketimi

Çok miktarda alkol tüketilmesi kalbinizdeki elektriksel uyarıları etkileyebilir. Ayrıca atriyal fibrilasyon geliştirme olasılığınızı arttırabilir. Kronik alkol istismarı kalbinizin daha az verimli bir şekilde atmasına neden olabilir.

Kafein veya Nikotin

Kafein, nikotin ve diğer uyarıcılar kalp hızınızı arttırır. Zaman içinde bu daha ciddi aritmilere ya da aritmilere yol açabilen kalp hastalıklarına neden olabilir.

Koroner Arter Hastalığı

Daralmış arterleri, kalp krizi öyküsü, anormal kalp valfleri veya başka durumları olan kişilerde aritmi gelişmesi riski daha yüksektir.

Diyabet

Kontrolsüz diyabeti olan bir kişi koroner arter hastalığı ve yüksek kan basıncı açısından artmış risk altındadır. Kontrolsüz diyabet ayrıca diyabeti kontrollü olan bir kişiye göre kalp krizi riskini arttırır.

İlaçlar ve Takviyeler

Öksürük baskılayıcılar ve grip ilaçları gibi bazı reçeteli ve reçetesiz ilaçlar kalp hızını arttırabilen, kan basıncını arttırabilen ve aritmi gelişmesi olasılığını arttırabilen psödoefedrin adlı bir ilaç içerir.

Elektrolit Dengesizliği

Potasyum, sodyum, kalsiyum ve magnezyum gibi elektrolitler hücreler arasında elektrisitenin uygun iletimini devam ettirmek için şarttır. Fazla yüksek veya fazla düşük elektrolit seviyeleri elektriksel uyarıları etkileyebilir ve bir aritmiyle sonuçlanabilir.

Genetik

Konjenital kalp defektleri-yani doğumda bulunan problemler-kalbin yapısını ve uygun çalışma yeteneğini etkileyebilir.

Yüksek Kan Basıncı

Yüksek kan basıncı (hipertansiyon) koroner arter hastalığı gelişmesi veya kalp yetmezliği yaşamanız riskinizi arttırır. Ayrıca kalbinizin duvarlarının daha kalın hale gelmesine neden olabilir ve bu durum elektriksel uyarıların kalbinizde dolaşmasını değiştirebilir.

Yasadışı İlaçlar

Amfetaminler ve kokain kalbi önemli ölçüde etkiler ve birçok aritmiye neden olabilir. Bunlar arasında ani ölüme yol açabilen ventriküler fibrilasyon bulunabilir.

Enfeksiyonlar

Endokardit veya perikardit gibi viral enfeksiyonlar kalp kasını ve kalp etrafındaki keseyi zayıflatabilir ve elektriksel uyarıların iletilmesini ve kasılmaları zorlaştırabilir.

Obezite

Obezite koroner kalp hastalığı, diyabet, kanser, kardiyovasküler hastalık, kalp hastalığı ve aritmi için bir risk faktörüdür.

Obstrüktif Uyku Apnesi

Obstrüktif uyku apnesi olan kişiler sıklıkla bradikardi veya atriyal fibrilasyon yaşarlar. Uyku apnesi vücudunuzu oksijensiz bırakabilir ve bu durum kalbinizde daha da çok strese yol açar.

Önceki Kalp Ameliyatı

Kalp ameliyatı kalp kaslarına zarar verip elektiksel iletim ve kasılmayı daha zor hale getirebilir.

Tiroid Problemleri

Aşırı aktif veya az aktif bir tiroid aritmi geliştirme riskinizi arttırır. İster çok fazla hormon salgılıyor ister yeterince salgılamıyor olsun tiroid beziniz kalp atımınızı etkileyebilir ve fazla hızlı veya fazla yavaş kalp atımına yol açabilir.

Zayıflamış Kalp

Kalp krizi, kalp yetmezliği ve sızdıran veya daralmış kalp valfleri gibi durumlar kalbi zayıflatır ve bir aritmi geliştirme riskinizi arttırır.

Reklam Seçimleri
Reklam Seçimleri
image beaconimage beaconimage beacon