Güncel olmayan bir tarayıcı kullanıyorsunuz. En iyi MSN deneyimi için lütfen bir supported version kullanın.

Aritmi Tedavileri

Healthline 23.5.2014 the Healthline Editorial Team
Healthline Image © Aritmi Tedavileri Healthline Image

Doktorunuz bir aritminin klinik olarak önemli olduğunu düşünürse size durumun belirtileri ve şiddetini ve ayrıca daha kötü ve daha tehlikeli hale gelme riskini azaltacağı ümit edilen bir tedavi planı belirleyecektir.

Birçok aritmi zararsız kabul edilir ve tedavi gerektirmez. Tedavi gerektiren aritmiler için problemin kökenini de düzelten en az invaziv tedavi tercih edilir. Aritmileri kontrol etmek için birkaç olası tedavi şöyledir:

Kalp Ritmini Düzenlemek için İlaçlar

Doktorunuz anormal kalp ritminizi kontrol edebilecek bir ilaç yazabilir. Bu ilaçlara antiaritmikler denir. Altta yatan problemi düzeltmezler ama aritmik dönemleri azaltmakta etkilidirler. Atriyal fibrilasyon gibi bazı taşikardileri olan kişilerde kalp hızını azaltmak için beta blokörler ve kalsiyum kanalı blokörleri kullanılır.

İlgili Durumları Tedavi Etmek için İlaçlar

Yüksek kan basıncı, koroner arter hastalığı, kalp yetmezliği veya aritmi riskinizi arttıran veya aritminize neden olan başka herhangi bir durumunuz varsa doktorunuz bu altta yatan nedeni tedavi etmek için bir ilaç yazabilir.

Antikoagülanlar

Bu ilaçlar kan pıhtıları ve olası inme riskini azaltır. Atriyal fibrilasyonu olan kişiler kan birikmesi ve pıhtılaşması riski daha fazla olduğundan sıklıkla antikoagülanlar kullanırlar. Kan sulandırıcılar da kullanılır.

Kardiyoversiyon

Doktorunuz aritminizin kalbin üst kısmında (atriumlar) başladığını ve fibrilasyon (titreşme) içerdiğini belirlerse kalbinizin ritmini sıfırlayan bir elektrik şoku tedavisi olan kardiyoversiyon kullanmak isteyebilir. Bu tedavi invaziv değildir ve ağrısızdır ama gevşemenize yardımcı olmak için size bir sedatif verilebilir.

Kardiyak Ablasyon

Kolunuz, kasığınız veya boynunuz içinden ince, esnek bir tüp (kateter denen) özel bir röntgen yoluyla kalbinizin içine yönlendirilir. Buraya geldikten sonra kateter, doktorunuzun aritminin başladığına inandığı bölgede çok küçük doku ve kas bölgelerini harap eden bir radyofrekans enerjisi iletir.

Kalp pili

Kalp pilleri bradikardileri (yavaş kalp atımı) düzenler. Bu pilden güç alan cihazlar göğüs veya karında cilt altına yerleştirilir. Bazı kalp pilleri kalbinizin normal bir hızda çalışmasını sağlamak üzere sürekli çalışır. Diğerleri kalp hızınızı izler ve sadece kalp hızınız fazla yavaşlarsa açılır.

İmplante Edilen Kardiyoverter Defibrilatörler (ICD'ler)

Bu cihazlar ventriküler taşikardi veya ventriküler fibrilasyon gibi kalbin alt yarısındaki yaşamı tehdit edici aritmileri durdurmakta çok etkilidir. (Atriyal fibrilasyon gibi kalbin üst yarısındaki aritmileri tedavi eden implante edilebilir defibrilatörler de mevcuttur.) ICD'ler kalp hızınızı sürekli olarak izler. Fazla düşerse ICD normal ve sağlıklı bir ritmi tekrar oluşturmak üzere bir kalp pili olarak çalışır. Kalbiniz fazla hızlanırsa doğal ritmi sıfırlamak için enerji şokları gönderir.

Cerrahi

Cerrahi, koroner arter hastalığı ve kalp yetmezliği gibi altta yatan aritmi nedenini tedavi edebilir. Doktorunuz bu durumlardan biri için cerrahi yapıyorsa, maze (labirent) işlemi denilen bir işlem yapabilir-burada kalbinizin aritmilerinize neden olabilecek hatalı elektriksel sinyalleri göndermesini önlemek üzere atriyumlarda küçük kesikler veya yanıklar oluşturulur.

Aritminizin nedeni kalbinizin içinde veya yakınındaki bir anevrizmaysa anevrizmayı çıkarmak için ventriküler anevrizma cerrahisi yapılabilir.

Koroner arter hastalığınız ileri evredeyse ve sıklıkla ventriküler taşikardi yani yaşamı çok tehdit edici bir aritmi yaşıyorsanız koroner bypass cerrahisi yapılabilir. Bu ameliyat kalbinize gelen kanı arttırır ve aritmi sıklığını azaltacağı ümit edilir.

Reklam Seçimleri
Reklam Seçimleri
image beaconimage beaconimage beacon