Güncel olmayan bir tarayıcı kullanıyorsunuz. En iyi MSN deneyimi için lütfen bir supported version kullanın.

Aritmi Testleri

Healthline 23.5.2014 the Healthline Editorial Team
Healthline Image © Aritmi Testleri Healthline Image

Bir aritmiye tanı koymak için kullanılan testler arasında şunlar vardır:

Elektrokardiyogram (EKG)

Bir EKG bir aritmiye tanı koymak için en sık kullanılan testtir. Bir EKG sırasında, kalbinizin elektriksel aktivitesini saptayan elektrotlar kalp atımınızın zamanlaması ve süresini kaydeder. Bu test kalbinizin hangi hızla attığını ve ritmini ve ayrıca kalbinizden geçerken elektriksel sinyallerin gücü ve zamanlamasını gösterebilir.

Holter Monitörü

Bir EKG bir hastane veya doktor ofisinde çekilir ama bazı durumlarda doktorunuz kalbinizin elektriksel aktivitesini uzun bir süre izlemek isteyebilir. (Belirtileriniz doktorunuzun ofisinde veya hastanesinde saptanmalarını mümkün kılacak kadar bekleyemeyeceğiniz şekilde aralıklı olabilir.) Bu durumda bir Holter monitörü olarak bilinen taşınabilir bir EKG cihazı takmanız istenecektir. Cihaz birkaç gün boyunca kullanılabilir ve kalbinizin aktivitesini sürekli olarak kaydeder.

Olay Monitörü

Bir Holter monitörü gibi bir olay monitörü doktorunuzun ofisi veya hastaneden ayrılıp rutin işlerinizi yapmaya devam ederken kalp hızınızı test eder. Olay EKG monitörü sadece aritmi belirtileriniz olmaya başladığında kaydetmeye başlar. (Çoğu durumda, siz monitöre kayıt yapmaya başlamasını söylersiniz.) Bu işlem doktorunuzun sadece belirtiler zamanındaki kalp ritminizi görmesini mümkün kılar.

Transtorasik Ekokardiyogram (TTE)

Bir ekokardiyogram doktorlarınızın odacıklarınız ve valflerinizin nasıl çalıştığını görebilmesi için kalbinizin bir görüntüsünü oluşturmak üzere invaziv olmayan ses dalgaları kullanır. Bu görüntü göğüs üzerine bir sonografi probu yerleştirilerek ve kalbin göğüs duvarı içinden birkaç resim çekilerek oluşturulur.

Transözofageal Eko (TÖE)

Bir TTE vücudunuzun ön kısmı içinden bir görüntü oluşturmak üzere ultrason dalgaları gönderirken bir TÖE özofagusunuz içinden ultrason dalgaları gönderir. Bu durum doktorunuzun kalbinizin arkasını görmesini ve kalbin valflerle ilgili yapılarını daha iyi görüntülemesini mümkün kılar. Ancak bu testi yapmak için doktorunuzun kalbinizi en iyi şekilde görüntülemek üzere boğazınızdan aşağı bir tüp gönderebilmek amacıyla size sedasyon uygulaması gerekecektir.

BT Taraması veya MRG

Kardiyak bilgisayarlı tomografi (BT) veya manyetik rezonans görüntüleme (MRG) testleri invaziv olmayan taramalarla kalp problemleri ve olası aritmileri saptayabilir. Bir BT işleminde, yuvarlak bir makine içerisinde bir yatak üzerine yatarsınız. Makine vücudunuz etrafında yavaşça döner ve kalp ve göğsünüzün röntgen filmlerini toplar. Bir MRG işleminde, tüp şekilli bir makine içinde bir yatak üzerine yatarsınız. Bir manyetik alan vücudunuzun hücrelerindeki atomik partikülleri hizalar ve kalbinizin görüntülerini oluşturan sinyaller üretir.

Kan Testleri

Doktorunuz kanınızda mevcut potasyum, sodyum ve kalsiyum gibi elektrolitlerin seviyelerini kontrol etmek isteyebilir. Ayrıca tiroid hormonunuzu kontrol etmek isteyebilir. Bu seviyelerden herhangi biri fazla düşük veya fazla yüksekse aritmilere neden olabilir.

Efor Testi

Bazı aritmiler egzersiz sırasında olduğu gibi kalbiniz istirahattekinden daha fazla çalıştığında daha kolay saptanabilir. Doktorunuz kalp hızınızı arttırmak üzere kontrollü bir ortamda egzersiz yapmanızı sağlayabilir. Aktivite döneminiz boyunca kalbiniz bir EKG ile izlenir. Eğer egzersiz yapamıyorsanız veya yaparken zorlanıyorsanız size kalbinizi egzersize benzer kalp hızı seviyelerine çıkarmak üzere uyaracak bir hap verebilir.

Eğik Yatak Testi

Belirtileriniz arasında bayılma varsa doktorunuz olası bir aritmiyi kontrol etmek üzere bir eğik yatak kullanabilir. Bu testte bir yatak üzerine düz olarak yatarsınız. Yatak sonra ayakta durma pozisyonuna 90 derece eğilir. Doktorunuz yatak sizi düz yatar durumdan ayakta duruma hareket ettirirken kalbiniz, sinir sisteminiz kan basıncınız ve EKG ölçümlerinizi izler.

Koroner Anjiyografi

Kolunuz, üst bacak (kasık) veya boynunuzdaki bir kan damarından ince ve esnek bir tüp (kateter adı verilen) yerleştirilir. Özel bir boya ve röntgen makinesi kullanılarak doktorunuz kalbiniz ve kan damarlarınız içinden kan akışını izleyebilir ve herhangi bir olası tıkanıklık veya sızıntı arayabilir.

Elektrofizyolojik Testler ve Haritalama

Koroner anjiyografi ile olduğu gibi elektrofizyolojik testler ve haritalama kalbinizin iç mekanizmasını haritalamak üzere ince ve esnek bir kateter kullanır. Ancak bu durumda, kateter üzerindeki elektrotlar kalbi uyarır ve bir makine bu uyarıların kalp içinden giderken dağılımını kaydeder. Bu işlem doktorunuzun uyarıların nerede engellenmiş olabileceğini ve nerede kısa devreler bulunabileceğini bulmasına yardımcı olur.

İmplante Edilebilir Loop Kayıt Cihazı

Bir implante edilebilir loop kayıt cihazı herhangi bir anormal kalp ritmini kaydedip saklayabileceği bir yerde göğsünüzün cildi altına yerleştirilir. Bu cihaz özellikle belirtileriniz sık sık oluşmuyorsa faydalıdır.

Reklam Seçimleri
Reklam Seçimleri
image beaconimage beaconimage beacon