Güncel olmayan bir tarayıcı kullanıyorsunuz. En iyi MSN deneyimi için lütfen bir supported version kullanın.

Aritmiye Genel Bakış

Healthline 23.5.2014 the Healthline Editorial Team
Healthline Image © Aritmiye Genel Bakış Healthline Image

Bir aritmi kalbin attığı hızı veya ritmi etkileyen bir kalp bozukluğudur. Bir aritmi kalp atımlarını yönlendiren ve düzenleyen elektriksel uyarılar doğru çalışmadığında oluşur. Bu durum kalbin fazla hızlı (taşikardi), fazla yavaş (bradikardi), erken veya düzensiz ritimle atmasına neden olur.

Kalp aritmileri çok sıktır; hemen hemen herkes yaşamında en az bir kez anormal kalp ritmi yaşayacaktır. Çoğu durumda aritmi ciddi değildir ve muhtemelen fark edilmeyecektir. Ancak bazı aritmiler problem yaratır; en azından can sıkabilirler ve en kötü durumda yaşamı tehdit edebilirler.

Kalp Nasıl Çalışır

Kalbiniz dört odacığa bölünmüştür. Kalbinizin her yarısı bir üst odacık (atrium) ve alt odacıktan (ventrikül) oluşur. İki yarı, kalbin her iki tarafında iki pompa oluşturur.

Uygun şekilde atan bir kalpte elektriksel akımlar veya uyarılar kalpten her pompaya hassas yollardan geçerler. Bu akımlar kalp içindeki tüm farklı işlevleri koordine eder ve yönlendirir ve bu yollardaki veya uyarılardaki herhangi bir kesinti kalbin anormal atmasına neden olabilir.

Kalp Atımı

Kan kalbe girer ve önce atriumlara gelir. Bundan sonra tek bir kalp atımı birkaç basamaktan oluşur.

 • Sinüs nodu sağ atriumdaki bir hücre grubudur ve hem sağ hem sol atriuma elektriksel bir uyarı gönderip kasılmalarını söyler.
 • Bu kasılma alt odacıkların (ventriküller) gevşemesini ve kanla dolmasını mümkün kılar.
 • Ventriküller dolarken elektriksel uyarı kalbinizin ortasında atriumlar ile ventriküller arasındaki yolda yer alan bir hücre grubu olan atrioventriküler noda gelir.
 • Uyarı noddan çıkar ve sonra artık kanla dolu ventriküllerinize gelip onlara kasılmalarını söyler.
 • Bu kasılma kanı kalbinizden dışarıya ve dolaşım için vücut içine iter.
 • Bu bir kalp atımıdır ve süreç yeniden başlar. Normal şartlar altında kalbin sol ve sağ tarafları arka arkaya atar; bu durum kanı sürekli bir pompalama hareketiyle tek yönde akar durumda tutar.

  Normal bir kalp bu işlemi günde yaklaşık 100.000 kez tekrarlar - bu normal sağlıklı bir kişinin kalbi için istirahatte iken dakikada 60 - 100 atımdır.

  Aritmi Tipleri

  Aritmiler üç nokta temelinde isimlendirilir ve sınıflandırılır:

  • hız (fazla yavaş veya fazla hızlı)
  • köken (ventriküllerde mi atriumlarda mı olduğu)
  • atımın kendisi (düzenli mi düzensiz mi olduğu)

  Bradikardi

  Bradikardi yavaş bir kalp atımıdır-istirahatte kalp hızı dakikada 60 atımdan azdır. Bu zayıf hız, kalbinizin vücudunuz içinde yeterli kan akışını sağlamak için yeterince hızlı atmaması anlamına gelebilir. Bradikardi tipleri arasında şunlar vardır:

  • Hasta Sinüs: Sinüs nodu kalbinizin hızını ayarlamaktan sorumludur. Elektriksel uyarıları uygun şekilde göndermiyorsa kalbiniz fazla yavaş veya düzensiz atıyor olabilir. Kalp hastalığı veya kalp krizi nedeniyle sinüs nodu yakınında nedbeleşme de kalbin içinden gitmeye çalışırken elektriksel uyarıları yavaşlatabilir veya bloke edebilir.
  • İletim Bloğu: Kalbinizin elektriksel yolları bloke ise kalp odacıkları yavaş kasılabilir veya hiç kasılamayabilir. Bir blok kalbin elektriksel yolları boyunca yani sinüs nodu ile atrioventriküler (AV) nod arasında veya AV nod ile ventriküler arasında herhangi bir yerde olabilir. Bu bloklar atlanmış veya yavaşlamış kalp atımı dışında herhangi bir bulgu vermeyebilir.

  Ancak tüm bradikardiler problem yaratmaz. Atletler veya fiziksel olarak sağlıklı kişilerde genellikle bradikardi bulunur. İstirahatte kalp hızları dakikada 60'ın altında olabilir çünkü kalpleri daha verimlidir ve daha az atımla yeterli kan pompalayabilir.

  Taşikardi

  Taşikardi hızlı kalp atımıdır-istirahatte kalp hızı dakikada 100 atımın üzerindedir. En sık iki taşikardi tipi supraventriküler taşikardi ve ventriküler taşikardidir.

  Supraventriküler Taşikardi

  Supraventriküler taşikardi (SVT) ventrikül üzerinde başlayan herhangi bir aritmiyi kapsar. SVT'ler genellikle aniden başlayıp sonlanan bir dizi hızlı kalp atımıyla tanımlanır. Bu diziler birkaç saniye ile birkaç saat arasında sürebilir ve kalbinizin dakikada 160'dan fazla atmasına neden olabilir. En sık görülen SVT'ler arasında şunlar vardır:

  • Atrial Fibrilasyon: Atrial fibrilasyonunuz varsa atriumunuz çok hızlı atar; dakikada 240 - 350 atıma kadar olabilir. Atriumlar o kadar hızlı hareket ediyordur ki tam kasılamazlar. Bunun yerine titreşirler (fibrilasyon). Bazı hastalar bunu hissederler ve rahatsızlık oluşur ama yüksek nabız hızını hissetmezler. Bu atrial atımların bazıları ventriküllere aktarılır ve yüksek nabız hızına neden olabilir. A-fib temel olarak daha yaşlı insanları etkiler. Bu aritmiyi geliştirme riskiniz 60 yaşından sonra genel olarak daha yaşlı bir kalpte bulunan aşınma ve yaşlanma nedeniyle artar. Ayrıca atrial fibrilasyon gelişme olasılığı yüksek kan basıncı veya başka kalp problemleriniz varsa veya geçmişte olduysa artar. Atrial fibrilasyon tehlikeli olabilir; tedavi edilmeden bırakılırsa inme gibi daha ciddi durumlara yol açabilir.
  • Atrial Flutter: Atrial flutter durumunda kalp atımları atrial fibrilasyondaki kalp atımlarından daha ritmik ve sabittir. Yine de atrial flutter ani diziler halinde gelip geçebilir ve yaşamı tehdit edebilir. Bu aritmi tipi en sık kalp hastalıklı insanlarda görülür. Genellikle kalp cerrahisinden sonraki birkaç hafta içinde ortaya çıkar.

  Ventriküler Taşikardi

  Ventriküler taşikardi (VT) kalbin ventriküllerinde başlayan bir aritmidir. Çoğu VT koroner arter hastalığı veya kalp krizi gibi bir kalp hastalığı veya kalple ilgili problem yaşamış kişilerde oluşur. VT sıklıkla kalp kasının nedbelenmiş bir kısmı etrafından geçen bir elektriksel uyarı nedeniyle oluşur. Ventriküllerin dakikada 200 kereden fazla kasılmasına neden olabilir. Tedavi edilmeden bırakılırsa VT aşağıdakiler dahil daha ciddi ventriküler aritmiler geliştirme riskinizi arttırabilir.

  • Ventriküler fibrilasyon: Ventrikülde ani, hızlı, düzensiz ve kaotik kalp atımları ventriküler fibrilasyon adlı tehlikeli bir aritminin bir bulgusu olabilir. Bazen bir kalp krizinin tetiklediği bu düzensiz elektriksel uyarılar kalbinizin ventriküllerinin titreşmesine (fibrilasyon) neden olur. Bu tür aritminiz olduğunda ventriküler vücudunuza kan pompalayamaz ve kalp hızınız çabucak düşer. Bu durum kan basıncınızı düşürür ve vücudunuz ve organlarınıza sağlanan kan azalır. Ventriküler fibrilasyon ani kardiak arestin önde gelen nedenidir.
  • Uzun QT Sendromu: Uzun QT sendromu baygınlık ve hatta ani ölüme neden olabilecek kadar düzensiz ve hızlı olabilen, kaotik kalp atımlarına neden olur.

  Prematüre Kalp Atımları

  Prematüre kalp atımları kalbinizin bir atımı atladığı hissiyle sonuçlanabilir. Gerçekte normal kalp ritminiz çok erken bir atımla bozulmuştur ve bu nedenle iki normal kalp atımı arasında ekstra bir atım yaşamışsınızdır.

  Tüm taşikardiler, bradikardiler veya prematüre kalp atımları sağlıksız değildir veya bir probleme işaret etmezler. Atletler veya fiziksel olarak sağlıklı kişilerde yine kalpleri çok verimli çalıştığından ve diğer daha az sağlıklı kişiler kadar atım gerektirmediğinden bradikardi bulunabilir. Ayrıca egzersiz sırasında kalp hızınızın artması normaldir; kalbiniz çabuk yorulmamanız için dokulara oksijenden zengin kan sağlamak üzere çok çalışmaktadır.

  Reklam Seçimleri
  Reklam Seçimleri
  image beaconimage beaconimage beacon