Güncel olmayan bir tarayıcı kullanıyorsunuz. En iyi MSN deneyimi için lütfen bir supported version kullanın.

Bipolar Bozukluğa Genel Bakış

Healthline 23.5.2014 the Healthline Editorial Team
Healthline Image Healthline Image

Bipolar Bozukluk Nedir?

Bipolar bozukluk (bipolar hastalık veya manik depresyon da denir) duygudurumda maniden depresyona aşırı ve bazı durumlarda hızlı veya anında değişiklikle karakterize ciddi bir ruhsal hastalıktır

Mani dönemlerinde kişi kendini çok heyecanlı, impulsif, öforik ve enerji dolu hissedebilir. Kişi uyuşturucu madde kullanımı, çok harcama dönemleri veya impulsif ve korunmamış seks gibi riskli veya sağlıklı olmayan davranışlarda bulunabilir.

Depresyon dönemleri üzüntü, ümitsizlik ve kişinin normalde zevk aldığı faaliyetlere ilgi kaybına neden olur. Bu fazda çok fazla veya çok az uyuyabilir veya intihar düşünceleri olabilir.

Bazen duygudurum değişiklikleri şiddetli olabilir; başka zamanlarda kişi mani ve depresyon arasında normal duygudurum dönemleri yaşayabilir. Her durumda bipolar bozukluklu kişiler genelde gündelik yaşamla başa çıkmakta zorluk çekerler. Sıklıkla okulda veya işte kötü veya tutarsız performans gösterirler ve ilişkileri sürdürmekte zorlanırlar.

Bipolar Bozukluk Tipleri:

Bipolar I ve II hastalığın ana tipleridir ama başka tipleri de vardır. Bipolar bozukluk tiplerine şunlar dahildir:

Bipolar I Bozukluk

Bu tür bipolar bozukluk en az bir manik episod ve bir veya birkaç majör depresyon episodunun oluşmasıyla karakterizedir. Bipolar I bozukluk erkekler ve kadınlarda aynı derecede görülür ve erkeklerde ilk episod genellikle maniyken kadınlarda ilk episod tipik olarak majör depresyondur.

Bipolar II Bozukluk

Bipolar II bozukluklu olan kişiler majör depresyon yaşarlar ama tam mani yerine hipomani yaşayabilirler. Hipomanide kişi halen daha enerjik, impulsif ve heyecanlı olabilir; ancak duygudurum tam mani kadar aşırı değildir. Bipolar II bozukluk kadınlarda erkeklerden daha sıktır. Erkeklerde hipomanik episod sayısı depresif episod sayısına eşit veya daha fazlayken kadınlarda depresif episodlar önde gelir.

Siklotimik Bozukluk

Bu bipolar bozukluğun "hafif" bir şeklidir ve duygudurum oynamaları daha az şiddetli olup episodlar hipomani ile hafif depresyon arasında değişir.

Hızla Döngülü Bipolar Bozukluk

Bu tür bipolar bozukluk duygudurumda hızlı değişikliklerle karakterizedir ve bir yıl içinde dört veya daha fazla majör depresyon, mani, hipomani veya karışık belirtiler episodu olur. Bazı kişiler bir hafta hatta bir gün içinde birden fazla episod yaşar. Hızlı değişme ilk episodu daha genç bir yaşta olan kişilerde daha sık gibidir ve kadınlarda erkeklerden daha çok görülür.

Bipolar Bozukluğa Tanı Koyma

Bipolar bozukluk nadirdir ve prevalansı popülasyonun yüzde 0,4'ü ile 1,6'sı arasında değişir. Bipolar bozukluğa tanı koymak zordur çünkü duygudurum değişiklikleri sıklık ve şiddet açısından büyük değişiklik gösterir. Çalışmalar majör depresyon tanısı konan üç kişiden birinde aslında bipolar bozukluk olduğunu ve bipolar bozukluğu olan kişilerin yüzde 40'ında önce başka bir tanı konduğunu ve doğru tanı konuncaya kadar yıllar geçebileceğini göstermektedir. Bipolar bozukluğa çocuklar ve adölesanlarda tanı koymak özellikle zordur çünkü bu kişilerde zaten duygudurum, davranış ve enerji düzeyleri yetişkinlere göre daha düzensizdir ve hızla değişir. Bu değişiklikleri normal kendini iyi ve kötü hissetme dönemlerinden ayırmak zor olabilir.

Tedavi edilmezse bipolar bozukluk kötüye gitme eğilimindedir ve birey tipik olarak zaman içinde daha sık ve daha şiddetli episodlar yaşar. Psikolojik danışmanlık ve uygun ilaçlarla sağlıklı ve üretken bir yaşam sürmek mümkündür

Reklam Seçimleri
Reklam Seçimleri
image beaconimage beaconimage beacon