Güncel olmayan bir tarayıcı kullanıyorsunuz. En iyi MSN deneyimi için lütfen bir supported version kullanın.

Bipolar Bozukluk Nedenleri

Healthline 23.5.2014 the Healthline Editorial Team
Healthline Image © Bipolar Bozukluk Nedenleri Healthline Image

Bilim insanları bipolar bozukluğun altında yatan birçok mekanizmayı ortaya çıkarmaya devam etmektedir. Bipolar bozukluğun tam nedeni bilinmemektedir ama çalışmalar beyin yapısında, beyin kimyasallarının üretimi ve işlevinde ve beynin duygu durum ve dürtü kontrolünü düzenleyen kısımlarında sinirden sinire iletişimde anormallikler bulmuşlardır.

Genetik

Bipolar bozukluklar aynı ailede görülme eğiliminde olduğundan araştırmacılar bipolar bozuklukla bağlantılı genleri bulmaya çalışmaktadır. Örneğin kromozom 22'de GNB1L geninin bulunmasının bipolar bozukluğa yatkınlığını arttırdığını ve bipolar bozukluğun vücudun biyolojik ritimlerini düzenlemeye yardımcı olan CLOCK geninde farklılıklarla ilişkili olduğunu ve ayrıca beynin duygudurumunu düzenlemeye yardımcı olan ve kognisyonla ilgili bir kısmı olan beyin kökünde daha küçük bir hacimle bağlantılı olan CACNA1C geninde bir varyasyonla ilişkili olduğunu bulmuşlardır.

Biyolojik Anormallikler

Beyin görüntüleme ve diğer çalışma tipleri bipolar bozukluğu olan kişilerin beyinlerinde bozukluğun bulunmadığı kişilere göre farklılıkları ortaya çıkarmaya yardımcı olmaktadır. Bu farklılıkların önemi halen kesin olmasa da bazı dikkat çekici sonuçlara varılmıştır.

  • Bipolar bozukluklu kişilerde çalışmalar beynin duygudurumu ve dürtü kontrolünü düzenleyen kısımlarda kan akışı ve yapısal farklılıklar saptamışlardır.
  • Bipolar bozukluklu kişileri incelerken bilim insanları ayrıca beynin bellekle ilişkili bir kısmı olan hipokampüste duygudurum ve dürtü kontrolünü dolaylı olarak etkileyen beyin hücrelerinde kayıp veya hasar bulguları saptamışlardır.
  • Başka çalışmalar bipolar bozukluklu çocuklarda stabil olmayan duygudurum riskini arttıracak şekilde anormal bir beyin gelişmesi bulmuşlardır.
  • Yakın zamanlı bir araştırma mitokondri işlev bozukluğunun bipolar bozukluk dahil psikiyatrik hastalıkların gelişmesinde bir rol oynayabileceğini düşündürmektedir. Mitokondriler her hücrede bulunan enerji üreten kısımlardır ve doğru çalışmadıklarında sonuç anormal düşük enerji üretimidir. Beyin enerji metabolizmasındaki değişiklikler psikiyatrik bozuklukları olan hastalarda gördüğümüz anormal beyin işlevi ve davranışlarıyla sonuçlanabilir.

Hatalı Nörotransmiterler

Nörotransmiterler beyin ve sinir sisteminde hücreler arasında iletişimi kolaylaştıran ve doğal olarak görülen kimyasallardır. Bipolar bozukluklu kişileri incelerken araştırmacılar serotonin ve asetilkolin nörotransmiterlerinde bozulmuş üretim ve işlev bulmuşlardır. Glutamat ve GABA adlı iki diğer nörotransmiterin reseptörlerinde yapısal farklılıklar da vardır. Tüm bu beyin kimyasalları duygudurum düzenlemede önemli roller oynarlar.

Reklam Seçimleri
Reklam Seçimleri
image beaconimage beaconimage beacon