Güncel olmayan bir tarayıcı kullanıyorsunuz. En iyi MSN deneyimi için lütfen bir supported version kullanın.

Bir Alkolik için bir Girişim Hazırlama

Healthline 23.5.2014 Kimberly Holland
Healthline Image © Bir Alkolik için bir Girişim Hazırlama Healthline Image

Amerikan Aile Hekimleri Akademisi (American Academy of Family Physicians) (AFP) uyarınca erkeklerin üçte ikisi ve kadınların üçte biri alkol kullanmaktadır. Bunların dörtte üçünde herhangi bir bağımlılık gelişmemekte ve alkol kullanımının bir sonucu olarak ciddi bir sorun yaşamamaktadırlar. (AFP, 1999)

Alkol istismarı olan Amerikalıların birçoğu içki içmenin kendileri ve başkaları üzerindeki etkilerini fark ettikten sonra herhangi bir resmi tedavi olmadan içtikleri içki miktarını azaltmaktadırlar. Ancak içki içen bazı kişiler bu azaltmayı tek başına yapamazlar.

Alkol bağımlılığı olan bir kişiyi bir problemi olduğuna inandırmak için aileler, sağlık bakımı sağlayıcıları ve arkadaşlarının bir girişim düzenlemesi gerekebilir-burada sevdiğiniz kişiyle yüz yüze gelip sağlıkları ve iyilikleri konusunda endişe duyduğunuzu söylersiniz. Bu girişimden sonra belki de bağımlıyı bu bağımlılığının gerçekleriyle yüz yüze gelmesini ve iyileşme yoluna girmesini sağlayacak bir sağlık bakımı sağlayıcısı, detoks programı veya destek grubuna yönlendirebilirsiniz.

Bir Girişim Nedir?

Bir girişim akrabalar ve arkadaşların sevdikleri kişiye, problemini kabul edip problem çok daha kötüleşmeden değişiklikler yapma fırsatı vermesidir. Bir girişim şunları yapabilir:

  • Arkadaşlar ve akrabalara alkolizmin nasıl zarar verebildiğini ve bağımlı kişiye ve çevresindekilere nasıl kötü bir şekilde etki ettiğinin örneklerini sunma fırsatı tanır.
  • Sağlık bakımı uzmanları ve aile üyelerine en iyi olduklarını düşündükleri bir tedavi kürünü açıklama fırsatı tanır.
  • Bağımlıya eğer tedavi planını kabul etmezse yaptıklarının sonuçlarına katlanması gerekeceğini belirtir.

Bir Girişim Sırasında neler olur?

Bir girişim tipik olarak şu adımlardan oluşur:

Planlama

Girişimler planlama, düşünce ve bağımlının gereksinimleri ve koşullarını özellikle ele almayı gerektirir. Ayrıca girişimi planlamaya yarrdımcı olması için bir doktor, sosyal çalışan veya terapistle irtibat kurmak faydalıdır. Bu kişilerin de ilgili tıbbi ve tedavi bilgileri sağlayabilmeleri için girişime katılmalarını isteyebilirsiniz.

Girişim için Başkalarını Hazırlama

Bir girişim çok dramatik ve duygu yüklü bir karşılaşma olabilir. Bağımlı açısından bir ihanet veya beğenilmeme duygularını ortaya çıkarabilir. Bu durumlara en iyi nasıl tepki gösterebileceğinizi öğrenmek için girişimi planlamanıza yardımcı olan sağlık bakımı uzmanıyla konuşun.

Bir Girişim Ekibi Toplayın

Aşağıdaki kişiler bir girişime katılmalıdır.

  • Bir doktor veya terapist. Bir eğitimli ve lisanslı doktor, sosyal çalışan veya terapist girişim çabasının liderliğini yapmalıdır. Görevi girişimin liderliğini yapıp bağımlı kişinin yaptıklarının kendisi ve yaşamındaki kişiler üzerindeki fiziksel ve duygusal sonuçlarını anlamasına yardımcı olmaktır.
  • Bağımlı. Durumuyla yüz yüze geldiğinde bağımlı katılmayı reddedebilir ve toplantıyı terk edebilir. Birden fazla girişim gerekebilir.
  • Arkadaşlar ve aile. Bir alkol bağımlılığıyla karşı karşıya olmak çok yalnız ve korkutucu bir durum olabilir. Arkadaşlar ve akrabaların destek olmak istediğini görmek bağımlıya geri dönüşü başlatacak gücü verebilir.

Sonuçları Kabul Etme

Sıklıkla, bir bağımlı bir girişimle ilk karşılaştığında suçlamalara karşı tepki gösterip içine kapanır. Bu davranış, girişim ekibinin bu konuda ne kadar ciddi olduğunu göstermek üzere belirli şekilde cezalandırılmalıdır. Bu cezalar arasında çocukları ziyaret etme hakkını kaybetmek, arabaya el konması veya tedaviye başlamaya hazır oluncaya kadar eve gelmemelerinin istenmesi olabilir.

Girişim sırasında paylaşın

Girişim ekibinin her üyesi girişim sırasında konuşacaktır. Bunun amacı bağımlının bu ekip üyelerinin, bağımlının sağlığı veya kendi iyilikleri açısından endişe ve duygularını anlamasına yardımcı olmaktır.

Tedavi Seçeneğini Sunun

Girişim ekibindeki herkes konuşma fırsatı bulunca bağımlıya tedavi planı için ayrıntılı öneriler sunulmalıdır. Bağımlı, teklifi orada kabul edebilir veya seçenekleri değerlendirmesi için ekip birkaç gün tanıyabilir.

Bir Girişimin Amacı Nedir?

Bazı kişiler seçici içme davranışlarını öğrenebildikleri ve bir alkol istismarı döngüsünden çıkabildikleri için yüzde 100 alkolsüz durmak bir girişim veya tedavi sürecinin amacı değildir. Ancak alkolü tamamen bırakmak ve devamlı ayık bir yaşamı kabul etmek bazı kişilerin bağımlılığı bırakmasının tek yoludur. Her kişi için bir doktor ve terapist ekibi en iyi tedavi kürünü ve istenen sonucu belirleyecektir.

Sevdiğiniz Kişi Tedaviye Girmeyi Reddederse Ne Olur?

Bazı durumlarda bir bağımlı, problemi için sorumluluk almaya hazır veya istekli değildir. Girişimin kendisi bağımlı ile girişim ekibi üyeleri arasındaki ilişkiyi daha karmaşık hale getiren ek davranışsal problemlere yol açabilir.

Girişimin nedeni ne olursa olsun sabırlı olmak ve sonuçlar belirlemek açısından planlarınıza uymak önemlidir. Bu durum bağımlının, içki içmesinin arkadaşları ve sevdikleri üzerindeki etkisini anlamasına yardımcı olabilir ve zamanla tedavi istemesi konusunda ona güç verebilir.

Reklam Seçimleri
Reklam Seçimleri
image beaconimage beaconimage beacon