Güncel olmayan bir tarayıcı kullanıyorsunuz. En iyi MSN deneyimi için lütfen bir supported version kullanın.

Burkitt Lenfoma

Healthline 23.5.2014 Verneda Lights and Winnie Yu

Genel Bakış

Burkitt lenfoma non-Hodgkin lenfomanın nispeten nadir ve agresif bir şeklidir. Non-Hodgkin lenfoma lenfatik sistemin bir tür kanseridir. Lenfatik sistem vücudunuzun enfeksiyonlarla savaşmasına yardımcı olur.

Burkitt lenfoma en sık olarak Sahra Altı Afrika'da yaşayan çocuklarda görülür ve burada Epstein-Barr virüsü (EBV) ve kronik sıtmayla ilişkilidir. Burkitt lenfoma Afrika dışında ABD dahil başka yerlerde de görülür ve Burkitt lenfomanın görülmesinin en olası olduğu kişiler immün sistemi bozulmuş olanlardır.

Nedenler

Burkitt lenfomanın tam nedeni bilinmemektedir. Risk faktörleri coğrafi konuma göre değişir. The Lancet dergisi uyarınca Burkitt lenfoma Afrika gibi sıtma insidansının yüksek olduğu bölgelerde en sık görülen çocukluk çağı kanseridir. Başka yerlerde en büyük risk faktörü HIV/AIDS'dir.

Tipler

Üç Burkitt lenfoma tipi vardır: sporadik, endemik ve immün yetmezlikle ilişkili. Tipler coğrafi konuma ve vücudunun etkilenen bölgesine göre değişir.

Sporadik Burkitt Lenfoma

Sporadik Burkitt lenfoma Afrika dışında olur ama gelişmiş ülkelerde nadirdir. Bazen EBV ile ilişkilidir. İnce bağırsağın bitip kalın bağırsağın başladığı alt karın bölgesini etkileme eğilimindedir. .

Endemik Burkitt Lenfoma

Bu tür Burkitt lenfoma en sık ekvatoryal Afrika'da görülür ve burada kronik malarya ve EBV enfeksiyonuyla ilişkilidir. En sık yüz kemikleri ve çene etkilenir. Ancak ince bağırsak, böbrekler, overler ve meme de olaya katılabilir.

İmmün Yetmezlikle İlişkili

Bu tür Burkitt lenfoma transplant rejeksiyonunu önlemek için ve HIV/AIDS tedavisinde kullanılanlar gibi immünsupresif ilaçların kullanımıyla ilişkilidir.

Riskler

Burkitt lenfoma en çok çocukları etkileme eğilimindedir. Yetişkinlerde nadirdir. Hastalık erkeklerde ve HIV/AIDS'i olanlar gibi immün sistemi bozulmuş olanlarda daha sıktır. İnsidans Kuzey Afrika, Orta Doğu, Güney Amerika ve Papua Yeni Gine'de daha yüksektir.

Sporadik ve endemik şekiller EBV enfeksiyonuyla ilişkilidir. Böcekle taşınan viral enfeksiyonlar ve tümör büyümesini destekleyen bitkisel ekstreler olası katkıda bulunan faktörlerdir.

Belirtiler

Burkitt lenfoma ateş, kilo kaybı ve gece terlemelerine yol açabilir. Diğer Burkitt lenfoma belirtileri, tipine göre değişir.

Sporadik Burkitt Lenfoma Belirtileri

Sporadik Burkitt lenfoma belirtileri arasında şunlar vardır:

 • karın ağrısı ve şişme (asit)
 • yüz kemiklerinin olaya katılımı (distorsiyon dahil)
 • intestinal obstrüksiyon
 • büyümüş tiroid
 • büyümüş tonsiller

Endemik Burkitt Lenfoma Belirtileri

Endemik Burkitt lenfoma belirtileri arasında şunlar vardır:

 • yüz kemiklerinin şişmesi ve distorsiyonu
 • lenf düğümlerinin büyüklüğünde hızlı artış (büyümüş lenf düğümleri hassas değildir)
 • tümörler çok hızlı büyüyebilir ve bazen 18 saat içinde iki kat büyüklüğe ulaşabilir

HIV ile İlişkili Lenfoma

HIV ile ilişkili lenfoma belirtileri sporadik tipe benzer.

Tanı

Burkitt lenfoma tanısı bir tıbbi öykü ve fizik incelemeyle başlar. Tümörlerden biyopsi alınması tanıyı doğrular. Kemik iliği ve merkez sinir sistemi sıklıkla olaya katılmıştır. Kemik iliği ve beyin omurilik sıvısı genellikle kanserin ne kadar yayıldığını görmek için incelenir.

Burkitt lenfoma lenf düğümü ve organ katılımına göre evrelendirilir. Kemik iliği veya merkez sinir sisteminin katılımı sizde evre 4 bulunduğu anlamına gelir. BT tarama ve MRG hangi organ ve lenf düğümlerinin olaya katıldığını tam olarak belirlemeye yardımcı olabilir.

Tedavi

Burkitt lenfoma genellikle kombinasyon kemoterapiyle tedavi edilir. Burkitt lenfoma tedavisinde kullanılan kemoterapi ajanları şunlardır:

 • sitarabin
 • siklofosfamid
 • doksorubisin
 • vinkristin
 • metotreksat
 • etoposid

Rituksimab ile monoklonal antikor tedavisi kemoterapi ile kombine edilebilir.

Kemoterapi kanserin merkez sinir sistemine yayılmasını önlemek için doğrudan beyin omurilik sıvısı içine (intratekal) enjekte edilir. Yoğun kemoterapi alan hastalar en iyi tedavi sonuçlarına sahiptir.

Gelişmekte olan ülkelerde tedavi sıklıkla daha az agresif ve daha az başarılıdır. Burkitt lenfoması olan çocuklar en iyi tanıya sahiptir. İntestinal obstrüksiyon varlığı cerrahi gerektirir.

Uzun Dönem

Beklenti tanı zamanındaki evreye bağlıdır. Genellikle 40 yaş üzerindeki yetişkinlerde daha kötüdür ama son yıllarda yetişkinler için tedavi iyiye gitmiştir. HIV/AIDS'li kişilerde prognoz kötüdür. Kanserin yayılmadığı kişilerde çok daha iyidir.

Reklam Seçimleri
Reklam Seçimleri
image beaconimage beaconimage beacon