Güncel olmayan bir tarayıcı kullanıyorsunuz. En iyi MSN deneyimi için lütfen bir supported version kullanın.

Depresyon Testleri ve Tanısı

Healthline 23.5.2014 the Healthline Editorial Team
Healthline Image © Depresyon Testleri ve Tanısı Healthline Image

Depresyon Testleri

Depresyonlu bir kişiye tanı koyabilecek bir laboratuar testi yoktur. Ancak ekarte etmek için kullanılabilecek testler vardır. Hipotiroidi ve viral enfeksiyonlar gibi başka tıbbi bozukluklar depresyona benzer belirtilere neden olabileceğinden doktorunuz önce sizde bu hastalıklardan birinin olup olmadığını değerlendirmek isteyebilir.

Bir ruh sağlığı uzmanının depresyon tanısı koymasının en iyi yolu hastayla kapsamlı bir görüşmedir. Ayrıca doktorunuz belirtilerinizi daha iyi ölçmek üzere aşağıdaki depresyon derecelendirme soru formlarını doldurmanızı isteyebilir.

Beck Depresyon Envanteri

Beck Depresyon Envanteri (Beck Depression Inventory) (BDI) ruh sağlığı uzmanlarının deprese olan kişilerin duygu durumu, belirtileri ve davranışlarını değerlendirmelerine yardımcı olmak üzere tasarlanmış 21 sorudan (kendi kendine bildirilen depresyon) oluşur. Her cevaba belirtilerin şiddetine işaret edecek şekilde sıfır ile üç arasında bir puan verilir.

Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği

Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği (Hamilton Depression Rating Scale) (HDRS) sağlık bakımı uzmanlarının zaten depresyon tanısı konmuş hastalarda depresyonun şiddetini belirlemesi için tasarlanmış bir soru formudur. Yine 21 sorudan oluşur ve her biri depresyonun belirli bir bulgu veya belirtisiyle ilişkilidir. Çoktan seçmeli cevaplara sıfır ile dört arasında puan verilir. Daha yüksek toplam puanlar daha şiddetli depresyona işaret eder.

Zung Depresyon Kendi Kendine Derecelendirme Ölçeği

Bu majör depresyon tanısı konmuş hastaların depresyon seviyelerini belirlemek için kullanabileceği bir tarama aracıdır. 20 soruluk bir araçtır ve 20 ile 80 arasında bir puan verir. Depresyonu olan çoğu kişi 50 ile 69 arasında puan alır. Daha yüksek bir puan şiddetli depresyona işaret eder.

Depresyon Tanısı

Depresyondaki kişiler sıklıkla önce birinci basamak hekimlerinden yardım ister. Hastalar sonra eğitimli bir ruh sağlığı uzmanına sevk edilirler.

Doktorunuz duygudurumunuza katkıda bulunabilecek durumları ekarte etmek üzere bir fizik muayene veya kan testleri yapabilir. Viral enfeksiyon, tiroid bozukluğu veya belirgin hormonal değişiklikler gibi bazı hastalıklar ve ilaçlar depresyona benzer belirtilere yol açabilir.

Doktorunuz belirtiler için başka bir neden bulamazsa psikolojik bir değerlendirme yapmalı veya sizi lisanslı bir ruh sağlığı uzmanına sevk etmelidir.

Bir kişide depresyon olup olmadığını belirlemek için doktorlar diagnostik kriterler olarak bilinen spesifik belirtiler arar. Terapist veya doktorunuzun belirtileriniz, duygudurumunuz, davranışlarınız ve gündelik aktivitelerini ve ayrıca ailenizin psikolojik geçmişi hakkında derinlemesine sorular sormasını bekleyin. Ayrıca doktorun belirtilerinizi daha ileri değerlendirmesine yardımcı olacak bir soru formu doldurmanız istenebilir. Ne kadar süredir depresyonda olduğunuzu, depresyonun nasıl başladığını ve geçmişte depresyon geçirip geçirmediğinizi söylemeye hazır olun.

Majör depresif bozukluk tanısı konması için bir hastanın aşağıdaki bulgu veya belirtilerden en az beşini göstermesi ve bunları en az iki hafta boyunca yaşaması gerekir.

  • üzüntü veya depresyon
  • eskiden zevk verenler dahil hemen hemen tüm faaliyetlere ilgi kaybı ve zevk alamama
  • uyuma zorluğu veya sürekli uyuma
  • yorgunluk veya enerji eksikliği
  • kendini değersiz veya suçlu hissetme
  • konsantre olamama veya düşünememe
  • iştahta değişiklik
  • ajitasyon veya yavaş hareket etme
  • tekrarlayan ölüm düşünceleri

Klinik depresyonunuz varsa doktorunuz ayrıca sizi mevsimsel afektif bozukluk, postpartum depresyon, atipik depresyon, siklotimi, distimi ve bipolar bozukluk gibi çeşitli depresif bozukluk tipleri açısından değerlendirecektir.

Reklam Seçimleri
Reklam Seçimleri
image beaconimage beaconimage beacon