Güncel olmayan bir tarayıcı kullanıyorsunuz. En iyi MSN deneyimi için lütfen bir supported version kullanın.

Difteri/Tetanoz/Boğmaca Aşısı

Healthline 23.5.2014 Amy Boulanger
Healthline Image © Difteri/Tetanoz/Boğmaca Aşısı Healthline Image

Nedir ve Neye Karşı Korur

Difteri, tetanoz ve boğmacaya karşı korumak için dört aşı vardır:

 • DTaP: 7 yaş altı çocuklara uygulanır.
 • DT: 7 yaş altı çocuklara uygulanır.
 • Tdap: daha büyük çocuklar ve yetişkinlere uygulanır
 • Td: daha büyük çocuklar ve yetişkinlere uygulanır

*Harflerin anlamı: DtaP, Tdap ve Td aynı hastalıklar için kişinin hayatında farklı zamanlarda verilen benzer aşılardır. Yaşa bağlı olarak, aşının bileşenlerinin her birinin belirli miktarları uygulanır. Harflendirme sistemi ve büyük/küçük harfler aşının bileşenine ve içinde bulunan miktara işaret eder. CDC açıklaması şöyledir: "Bu kısaltmalardaki büyük harfler difteri (D) ve tetanoz (T) toksoidleri ve kabakulak (P) aşısının tam güçte dozlarına işaret eder. Küçük "d" ve "p" adolesan/yetişkin formülasyonlarında kullanılan azaltılmış dozda difteri ve kabakulak bileşenlerine işaret eder. DTaP ve Tdap içindeki "a" "aselüler" anlamına gelir yani pertusis bileşeni kabakulak organizmasının sadece küçük bir kısmını içermektedir".

Genel Kullanım

 • DtaP: DTaP üç hastalığa karşı korur: difteri, tetanoz ve boğmaca (pertusis). CDC çocuklara iki aydan başlayarak belirli yaşlarda bu aşının beş dozunun verilmesini önerir. İkinci doz 4 aylıkken yapılmalıdır; üçüncü doz 6 aylıkken yapılmalıdır; dördüncü doz 15 ila 18 aylıkken yapılmalıdır; ve beşinci ve son doz 4 ila 6 yaşlarında yapılmalıdır. DTaP daha büyük çocuklarda, adolesanlarda veya yetişkinlerde kullanım için ruhsatlı değildir.
 • Td: Bu 10 yılda bir önerilen bir rapel enjeksiyonudur. Td aşısı tetanoz ve difteriye karşı korur ama kabakulağa karşı korumaz.
 • Tdap: Td aşısının aksine Tdap üç hastalığın hepsine karşı korur. Yaşlandıkça koruma için, adolesanlar (11 ila 18 yaş arası) ve yetişkinlere (19 ile 64 yaşlar arası) bir doz Tdap uygulanabilir. Bu aşı ayrıca 7 ila 10 yaş arasında olup boğmacaya karşı tam bağışıklanmamış çocuklara yapılabilir. Bu aşı ayrıca yetişkinlere de önerilir çünkü henüz tam aşılanmamış olan ve bağışıklığı azalmakta olan yetişkinlere maruz kalmış infantlarda artmış boğmaca insidansı vardır.

Kimlerde Yapılmamalı

CDC uyarınca, aşıların kullanılmaya başlanması tetanoz vakalarını %96'dan ve difteri vakalarını %99'dan fazla azaltmıştır. Çocuklar, adolesanlar ve yetişkinler için rutin aşılar önerilir; ancak şunlar dahil difteri, tetanoz ve boğmaca aşısının yapılmaması gereken bazı kişiler vardır:

 • geçmişte DTP, DTaP, DT, veya Td dozlarına şiddetli alerjik reaksiyon gösterenler
 • aşının herhangi bir bileşenine şiddetli alerjik reaksiyon gösterenler
 • DTP veya DTaP aşıları yapıldıktan sonra 7 gün içerisinde koma veya nöbet gelişenler
 • çok hasta olan kişilerin aşılanmadan önce tamamen iyileşmeyi beklemeleri önerilir;

Yukarıdaki listeye ek olarak bir kişinin Tdap aşısı yapılması durumunda riskini etkileyebilecek faktörler vardır. Tdap yapılmadan önce doktorunuzla görüşebileceğiniz diğer endişeler şunları içerir:

 • epilepsi bulunması
 • geçmişte DTP, DTaP, DT, Td veta Tdap dozlarından şiddetli şişme yaşama
 • Guillain Barré Sendromu (GBS) bulunması

Olası Yan Etkiler

Bu aşılardan ciddi zarar riski hastalıkları kapma riskine göre düşük olsa da aşıları hafif ila şiddetli yan etkiler şeklinde bir miktar riski vardır.

Hafif yan etkiler arasında şunlar vardır:

 • iğnenin yapıldığı yerde sızı veya şişme
 • ateş
 • durumdan mutlu olmama
 • yorgunluk
 • kusma

Orta derece ila şiddetli yan etkiler arasında şunlar vardır:

 • nöbet (kasılma veya boş bakma)
 • sürekli ağlama
 • yüksek ateş
 • kalıcı beyin hasarı
Reklam Seçimleri
Reklam Seçimleri
image beaconimage beaconimage beacon