Güncel olmayan bir tarayıcı kullanıyorsunuz. En iyi MSN deneyimi için lütfen bir supported version kullanın.

Diyabet için Bitkiler ve Takviyeler

Healthline 23.5.2014 Dale Kiefer
Healthline Image © Diyabet için Bitkiler ve Takviyeler Healthline Image

Araştırmalar tip 2 diyabeti uygun diyet ve yaşam tarzıyla önlemenin, durdurmanın ve hatta tersine çevirmenin mümkün olduğunu göstermektedir. Bu yaklaşım için taze ve besin açısından tam gıdalar temeldir ama besin takviyeleri de yardımcı olabilir. Çeşitli bitkiler, baharatlar ve diyet takviyeleri kan şekeri seviyelerini kontrol etmek ve insülin direncini azaltmak açısından çabaları önemli ölçüde destekleyebilir.

Modern bilim ancak yakın zamanlarda diyabeti kontrol etmek için bitkisel çözümleri incelemeye başlamıştır ve şimdiden etkinlik ve güvenlikleri konusunda ilgi çekici bulguları belgelendirmiştir. Bunlar doğal olduğundan ve çoğu durumda tıp açısından yüzyıllardır geniş ölçüde kullanıldığından güvenlik genellikle sorun değildir. Hatta bazı takviyelerin antidiyabetik ilaçlara benzer etki mekanizmaları vardır.

Yine de herhangi bir ilaca başlamadan önce bunu pratisyeniniz veya uzmanınızla konuşmak önemlidir.

Tarçın

Tarçın mükemmel bir örnektir. Modern araştırmalar tarçının hem kan şekerini düzenlemeye yardımcı olduğunu hem de enflamasyonu azalttığını göstermiştir. Diyabet enflamasyonla ilişkili birkaç sık görülen hastalıktan biridir. Başka bir örnek çoğu kardiyovasküler hastalığın altta yatan nedeni olan aterosklerozdur (arterlerde sertleşme).

Yakın zamanlı araştırmalara göre tarçının antienflamatuar özellikleri vardır. Ayrıca insülin direncini azaltır, yüksek kan şekerini azaltır ve antioksidan aktiviteyi arttırır. Kullanımı proteinlerin azalmış glikasyonuyla bile bağlantılı bulunmuştur. Glikasyon diyabetik hastalarda daha hızlı oluşan istenmeyen bir kimyasal reaksiyondur. Kontrol edilmeyen yüksek kan şekeriyle ilişkili doku hasarı tipinin altta yatan nedenlerinden biridir. Bu tür hasar zamanla diyabeti periferik nöropati ve böbrek hastalığı (diyabetik nefropati) gibi en kötü komplikasyonlara neden olur.

2011 yıllarının sonlarında araştırmacılar tarçın ve diyabet üzerine odaklanan kontrollü çalışmaların kapsamlı bir meta analizini yayınlamıştır. Araştırmacılar sekiz farklı klinik çalışmalardan verileri ele almış ve tarçın ve/veya tarçın ekstresinin prediyabetik ve diyabetik hastalarda açlık kan şekeri seviyelerinde istatiksel olarak önemli bir azalmaya neden olduğunu göstermiştir. Açlık kan şekeri testi sıklıkla bir hastanın kan şekeri seviyesinin on iki saat aç kaldıktan sonra ne kadar düştüğünü değerlendirmek için kullanılır.

Tarçın ayrıca gastrik boşalmayı geciktiriyor gibidir yani yüksek karbonhidratlı bir yemekle alındığında karbonhidratların kan şekerine dönüşme sürecini yavaşlatarak böyle bir yemekten sonra kan şekeri ve insülin seviyelerindeki ani yükselmeleri önler.

Vitamin B 1

Vitamin B 1 (tiamin olarak da bilinir) enerji metabolizması için şarttır ama suda çözünür ve bu nedenle vücudun hücresel membranlarının yağ tabakası içinden gerekli olduğu hücrelere geçmekte zorluk çeker. Ancak Benfotiamin adlı bir takviye tiamin şeklinde yağda çözünür, hücre membranlarından kolayca geçiş yapar. Araştırmalar Benfotiaminin diyabet komplikasyonlarını yüksek kan şekerinin doku hasarına neden olduğu üç majör metabolik yolu engelleyerek önlemeye yardımcı olduğunu göstermiştir. Benfotiamin diyabetik retinopatiyi azaltır (körlüğe neden olabilen bir komplikasyon) ve hatta böbrekleri diyabetle ilgili hasardan koruyabilir.

Benfotiaminin engellediği yollardan biri ileri glikasyon son ürünlerinin oluşmasına neden olan metabolik bir yoldur. Yukarıda belirtildiği gibi ileri glikasyon son ürünleri diyabetin oluşturduğu hasarın büyük bir kısmıyla bağlantılı bulunmuştur. İleri glikasyon son ürünleri arterler içinde oluşabilen sertleşme gibi bazı dokuların enflamasyonu ve sertleşmesinde suçlanır. Hem tiamin hem Benfotiamin diyabetik komplikasyonlarla savaşmaya yardımcı olabilir.

Alfa-lipoik Asit

Alfa lipoik asit (ALA) oksidatif stresi azaltmak, açlık kan şekeri seviyelerini azaltmak ve insülin direncini azaltmak konusunda tip 2 diyabetli kişilerde faydalı bulunmuş, yağda çözünen kuvvetli bir antioksidandır. Bazı çalışmalar plaseboyla karşılaştırıldığında ALA'nın diabetik polinöropati ilerlemesini yavaşlattığını göstermiştir. Çoğu çalışma günde 600 mg ALA dozları kullanır.

Kudret Narı

Kudret narı (Momordica chantaria) geleneksel Hindistan Ayurveda tıp sisteminde kullanılan bir sebzedir. Diyabete karşı etkinliği konusunda deliller sınırlıdır ve temel olarak hayvan ve hücre kültürü çalışmalarından oluşur. Ancak yakın zamanlı olarak insanlarda yapılan bir kontrollü klinik çalışma günde 2 gram kudret narı ile günde 1 gram standart diyabet ilacı metformini karşılaştırmış ve kudret narının orta derecede bir hipoglisemik (kan şekeri azaltıcı) etkiye sahip olduğunu bulmuştur ama bu metformin kadar etkili olmamıştır.

Bazı hayvan çalışmaları kudret narının insülin üreten özel hücreler olan pankreatik beta hücrelerinin yeniden büyümesini uyardığı konusunda iginç bulgular vermektedir. İnsüline bağımlı diyabetikler arasında bu hücreler temel olarak "tükenmiştir" ve artık insülin üretmezler.

Yeşil Çay

Yeşil çay beslenmenin yıldızıdır. Dünyada ikinci en popüler içecektir (sudan sonra) ve bunun iyi nedenleri vardır. Çalışmalar günde 5-6 bardak içenlerin kardiyovasküler hastalıktan ölme olasılığının daha az olduğunu göstermiştir ve başka araştırmalar yeşil çayın bazı kanser tiplerine karşı koruma sağladığını ve diyabetiklerde insülin direncini arttırmaya yardımcı olduğunu göstermiştir. Faydalı etkiler muhtemelen birçok eylem yanında diyabetle ilişkili oksidatif stresi azaltan EGCG adlı güçlü bir antioksidan nedeniyledir.

Resveratrol

Resveratrol şarap ve üzümlerde bulunan bir kimyasaldır. İnsan diyabetinin hayvan modellerinde resveratrol bir antihiperglisemik olarak etki eder; yüksek kan şekerini önlemeye yardımcı olur. Çalışmalar resveratrolün güçlü antioksidan aktivitesi nedeniyle oksidatif stresi önemli ölçüde azalttığını göstermiştir. Resveratrol vücudun doğal antioksidan savunma sistemini tekrar oluşturmak, enflamasyonu azaltmak ve insülin hassasiyetini arttırmak dahil önemli ek faydalar sağlar.

Krom

Krom uygun karbonhidrat metabolizması için gerekli bir elzem eser elemandır. Bu mineralin az olduğu kişiler takviyeden faydalanabilir. Bundan en çok fayda görebilecekler arasında diyabetikler veya insülin direnci olan kişiler ve ayrıca yüksek HbA1C (glikozile hemoglobin olarak da bilinir; kan şekeri kontrolü için bir kan belirtecidir) düzeyine sahip olanlar vardır. Bu bireyler arasında kromun kan şekeri seviyelerini düzelttiği gösterilmiştir. Önerilen dozlar krom pikolinat halinde 200-1.000 mcg krom şeklindedir.

Magnezyum

Magnezyum ayrıca önemli bir temel besin maddesidir. Hem kan basıncı hem insülin hassasiyetini düzenlemeye yardımcı olur. Çalışmalar Amerikalıların yaklaşık üçte ikisinde magnezyum eksikliği olduğunu göstermektedir. Araştırmalar ayrıca takviye magnezyumun diyabetiklerde insülin hassasiyetini arttırabileceğini göstermiştir. İyi kontrol edilmeyen diyabetik hastaların çoğunda magnezyum eksiktir ve bu dengesizliği düzeltmekten fayda görebilirler.

Araştırmacılar magnezyum alma ve enflamasyon, insülin direnci ve diyabet insidansı arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Magnezyum alımı ile daha düşük enflamasyon arasında tutarlı bir bağlantı bulmuşlardır. Ayrıca daha yüksek magnezyum alımı ile daha düşük insülin direnci ve diyabet insidansı arasında kesin ilişki bulmuşlardır. Diyabeti olmayan kişilerde bile magnezyum seviyeleri düşük olduğunda daha az insülin salındığı gösterilmiştir.

Reklam Seçimleri
Reklam Seçimleri
image beaconimage beaconimage beacon