Güncel olmayan bir tarayıcı kullanıyorsunuz. En iyi MSN deneyimi için lütfen bir supported version kullanın.

Diyabet İlaçları

Healthline 23.5.2014 the Healthline Editorial Team
Healthline Image © Diyabet İlaçları Healthline Image

Tip 1 diyabette pankreas insülini hiç yapmaz veya çok az yapar. Bu nedenle tip 1 diyabetiklerin durumlarını takip etmek için daima insülin almaları gerekecektir. Tip 2 diyabetiklerde insülin tedavisi gerekebilir veya gerekmeyebilir; tip 2 diyabeti olan bazı kişilerde artmış egzersiz veya daha sağlıklı bir diyet gibi sağlıklı yaşam tarzı tercihleri durumlarını kontrol etmek için yeterlidir. Ancak tip 2 diyabeti olan bazı kişilerde kan şekerlerini kontrol etmek için ağızdan bir ilaç yazılabilir. Ağızdan ilaçlar hafif diyabet vakaları için kullanılır ve insülin daha şiddetli veya iyi kontrol altında olmayan tip 2 diyabet için kullanılır.

İnsülin

Vücudunuz artık yeterli insülin yapmıyorsa bunu bir dış kaynaktan almanız gerekecektir. İnsülin uygulamanın temel yolu enjeksiyondur ve burada bir iğne ve şırınga veya insülin kalemi kullanılır. Başka bir seçenek bir kemerde veya cepte taşınabilecek küçük bir plastik tüpe ve küçük bir iğneye bağlı olan küçük bir makine olan bir insülin pompası kullanmaktır. Pompa cilt altına yerleştirilip her seferinde orada birkaç gün kalan bir iğne yoluyla düzenli olarak küçük miktarlarda iletilir. Üçüncü bir seçenek (sık kullanılmasada) bir insülin jet enjektörüdür ve bu büyük bir kalem gibi olup ciltte ince bir şekilde insülin püskürtmek için yüksek basınçlı hava kullanır. Şu anda bir hap şeklinde oral insülin geliştiren çeşitli firmalar vardır ama hiçbiri kullanım için onaylanmamıştır.

Diyabet tedavisi için kullanılan insülin genel olarak uygulandıktan sonra ne kadar süre içinde etki etmeye başladığı, ne zaman etkisinin tepe duruma çıktığı ve ne kadar sürdüğüne bağlı olarak dört sınıfta toplanır:

İnsülin tipi (ve örnekler)

Başlangıç (yaklaşık)

Tepe zamanı (yaklaşık)

Süre (yaklaşık)

Hızlı etkili

 • İnsülin aspart (NovoLog)
 • İnsülin glulizin (Apidra)
 • İnsülin lispro (Humalog)

5 - 15 dakika

45 - 90 dakika

3 - 4 saat

Kısa etkili

 • Normal İnsülin (Humulin R, Novolin R)

30 dakika

2 - 5 saat

5 - 8 saat

Orta etkili

 • İnsülin NPH (Humulin N, Novolin N)

1 - 3 saat

6 - 12 saat

16 - 24 saat

Uzun etkili

 • İnsülin glarjin (Lantus)
 • İnsülin detemir (Levemir)

1 - 4 saat

yok

20 - 24 saat

Birçok diyabet hastasına bir insülin karışımı yazılır. Sık kullanılan karışımlar arasında şunlar vardır:

Karışım tipi (ve marka adı)

Başlangıç (yaklaşık)

Tepe zamanı (yaklaşık)

Süre (yaklaşık)

%70 NPH/%30 normal (Humulin 70/30)

30 dakika

2 - 4 saat

12 - 24 saat

%70 NPH/%30 normal (Novolin 70/30)

30 dakika

2 - 12 saat

20 - 24 saat

%50 lispro protamin/%50 insülin lispro (Humalog Mix 50/50)

30 dakika

2 - 12 saat

20 - 24 saat

%75 lispro protamin (NPL)/%25 lispro (Humalog Mix 75/25)

15 dakika

30 dakika - 3 saat

16 - 22 saat

%70 aspart protamin/%30 aspart (NovoLog Mix 70/30)

10 - 20 dakika

1 - 4 saat

20 - 24 saat

Tip 2 İlaçlar

Tip 2 diyabet için her ilaç tipi kan şekeri seviyelerini farklı bir şekilde azaltmaya yardımcı olur. Doktorunuz sizin için en iyi çalışacak tedavi planını yazacak ve size her ilaç tipi için zamanlar, doz ve sıklık açısından talimat verecektir. Diyabet ilaçları yaptıkları etkiye göre sınıflandırılır:

İnsülin Üretimini Arttıran İlaçlar

 • DPP-IV inhibitörleri
  • Saksagliptin (Onglyza)
  • Sitagliptin (Januiva)
 • Meglitinidler
  • Repaglinid (Prandin)
  • Nateglinid (Starlix)
 • Sulfonilüreler
  • Glipizid (Glucotrol)
  • Glimepirid (Amaryl)
  • Gliburid (DiaBeta, Glynase)

İnsülin Etkisini Değiştiren İlaçlar

Bu ilaçlar temel olarak karaciğerin ürettiği glukoz miktarını azaltarak etki eder. Ayrıca kas dokusunu insüline daha duyarlı hale getirip glukozun daha iyi emilmesini sağlayarak kan şekeri seviyelerini azaltırlar.

 • Metformin (Glucophage, Glucophage XR, Riomet)
 • Tiazolidindionlar
  • Rosiglitazon (Avandia)
  • Pioglitazon (Actos)

Glukoz Emilimini Etkileyen İlaçlar

Bu ilaçlar yemeklerin şekerlere parçalanmasını önler ve böylece vücudun glukoz emmesini önler.

 • Alfa-glukozidaz inhibitörleri (Precose)
Reklam Seçimleri
Reklam Seçimleri
image beaconimage beaconimage beacon