Güncel olmayan bir tarayıcı kullanıyorsunuz. En iyi MSN deneyimi için lütfen bir supported version kullanın.

Diyabet Nedenleri

Healthline 23.5.2014 the Healthline Editorial Team
Healthline Image © Diyabet Nedenleri Healthline Image

Diyabet vücudun insülin üretimi olmaması veya kusurları nedeniyle glukozu (kan şekeri) uygun şekilde kullanamaması sonucunda oluşan kronik bir hastalıktır. Bu insülin bozukluğunun tam nedeni kesin olarak anlaşılmamıştır ama genetik ve çevresel faktörler önemlidir. Katkıda bulunan ek faktörler arasında inaktif olma ve obezite vardır. Belirli nedenler arasında şunlar vardır:

İnsülin Olmaması

Bu durum tip 1 diyabet için geçerlidir. İnsülin üreten beta hücreleri imha olup insülin üretmeyi kestiğinde oluşur. İnsülin vücutta kan şekerini hücrelere taşımak için gereklidir. Oluşan insülin yetmezliği kanda artmış glukoza neden olur ve vücudun uygun şekilde yakıt almasını önler.

İnsülin Direnci

Bu durum tip 2 diyabete özgüdür. İnsülinin pankreasta normal olarak yapıldığı ama vücudun bunu uygun şekilde kullanamadığı ve yakıt için hücrelerin içine taşıyamadığı durumda olur. Başlangıçta beta hücreler vücudun direncini aşmak amacıyla daha fazla insülin üretir ama zaman içinde hücreler giderek "yorulur". Bu noktada vücut insülin üretimi azalır ve kandaki şeker seviyeleri artar.

Hamilelik

Çalışmalara göre yüzde sekizin altında küçük bir hamile kadın yüzdesinde gestasyonel diyabet gelişebilir. Plasentada üretilen hormonlar vücudun normal insülin cevabını olumsuz etkiler ve insülin direncine ve kanda yüksek glukoz düzeylerine neden olur.

Genetik

Kalıtsal risk faktörlerinin her tür diyabet açısından bir faktör olduğuna inanılmaktadır ama bu risk faktörlerinin olduğu çoğu kişide hastalık gelişmez ve araştırmacılar çevresel tetikleyicilerin yani diyet ve hatta iklimin bir rol oynayabileceğini düşünmektedir. Genetik faktörlerin, aile öyküsünün önde gelen faktörlerden biri olduğu tip 2 diyabette daha da güçlü bir rol oynadığı düşünülmektedir. Aynı zamanda tip 2 diyabetin tip 1 diyabete göre daha güçlü bir çevresel temeli de vardır. Yani tip 2 diyabet için aile öyküsü çok önemli bir risk faktörüdür ama bu sadece yüksek yağlı diyetlerin ve inaktif yaşam tarzlarının sık görüldüğü batı kültürleri için geçerlidir. Batı kültürlerinde yaşamayan kişilerde genetik risk ne olursa olsun tip 2 diyabet ancak nadiren gelişir

Reklam Seçimleri
Reklam Seçimleri
image beaconimage beaconimage beacon