Güncel olmayan bir tarayıcı kullanıyorsunuz. En iyi MSN deneyimi için lütfen bir supported version kullanın.

Erken Menopoz İçin Risk Faktörleri

Healthline 23.5.2014 Lisa Cappelloni
Healthline Image © Erken Menopoz İçin Risk Faktörleri Healthline Image

Kadınlar genelde menopoza 41 ile 55 yaşları arasında girerler ama bir kadının üreme sisteminin normal döngüsünü etkileyip normalden erken menopoza neden olan birçok faktör vardır. "Prematür over yetmezliği" olarak da geçen erken menopoz bir kadın menopoza 40 yaşından önce girdiğinde oluşur. Bu durum kadınların yaklaşık %1'inde görülür.

Bazı durumlarda erken menopozun nedeni overlerin çıkarılması veya radyasyonla olduğu gibi over hasarıdır. Başka durumlarda erken menopoz bir genetik bozukluk, immün hastalık veya bilinmeyen bir nedenle olabilir. Erken menopoz için risk faktörleri arasında şunlar vardır:

Ameliyatlar

Tek ooforektomi (tek overin çıkarılması) veya histerektomi (uterusun çıkarılması) yapılmış kadınlarda vücutta azalmış miktarda östrojen ve progesteron vardır. Erken menopoz, servikal kanser cerrahisi veya pelvik cerrahi yapılmış kadınlarda bir yan etki olarak gelişebilir. Bilateral ooferektomi (her iki overin çıkarılması) hemen menopoza neden olur.

Kemoterapi ve Radyasyon

Kemoterapi ve radyasyon erken menopoz riskini çok arttırır. Radyoterapi over dokularına zarar verip zamanla erken menopoza neden olabilir.

Kromozom Defektleri

Kromozomdaki bazı defektler erken menopoza yol açabilir. Turner sendromu adlı böyle bir durum, bir kız tam olmayan bir kromozomla doğduğunda görülür. Turner sendromu olan kadınlarda overler iyi çalışmaz ve sıklıkla menopoza erken girmelerine neden olur.

Otoimmün Hastalıklar

Erken menopoz bir otoimmün hastalık belirtisi olabilir. Bir otoimmün hastalık vücudun bağışıklık sistemi vücudun bir kısmını zararlı bir maddeyle karıştırıp yanlışlıkla saldırdığında oluşur. Tiroid hastalığı ve romatoit artrit gibi bazı otoimmün hastalıklar immün sistemin overlere ve overle ilgili dokulara saldırmasına ve erken menopoza yol açmasına neden olabilir.

Üreme

Eğer yardımlı üreme teknolojisi overleri uyarmazsa erken menopoz oluşabilir.

Epilepsi

Bazı çalışmalar epilepsili kadınlarda erken over yetmezliğinin oluşmasının daha olası olduğunu göstermiştir. Bir çalışma bir epileptik kadın popülasyonunun yaklaşık yüzde beşinde erken menopoz varken genel popülasyonda bu oranın yüzde bir olduğunu göstermiştir.

Genetik

Bir kadının ailesinde erken menopoz öyküsü varsa kadında erken menopoz riski artmıştır.

Sigara İçme

Birçok çalışma sigara içmeyle erken menopoz arasında bir ilişki bulmuştur. Massachusetts General Hospital'daki bir grup sigara dumanındaki bir kimyasalın kadınlardaki yumurta hücrelerinin erken ölmesine yol açtığını bulmuşlardır.

Reklam Seçimleri
Reklam Seçimleri
image beaconimage beaconimage beacon