Güncel olmayan bir tarayıcı kullanıyorsunuz. En iyi MSN deneyimi için lütfen bir supported version kullanın.

Fıtık (Herni)

Healthline 23.5.2014 Carmella Wint
Healthline Image Healthline Image

Genel Bakış

Bir fıtık, bir organ onu yerinde tutan kas veya dokudaki bir açıklıktan dışarı çıktığında oluşur. Örneğin bağırsaklar karın duvarındaki zayıflamış bir bölgeden dışarı çıkabilir.

Fıtıklar en sık olarak karında görülür. Ancak bacağın üst kısmı, göbek deliği ve kasık bölgelerinde de görülebilirler. Fıtıkların çoğu yaşamı tehdit etmese de kendi kendilerine geçmezler ve tehlikeli olabilecek komplikasyonları önlemek için cerrahi olarak düzeltilmeleri gerekir.

Tipler

İnguinal

İnguinal herniler en sık fıtık tipidir. İngiliz Fıtık Merkezi (British Hernia Centre) (BHC) uyarınca tüm fıtıkların yüzde 70'ini oluştururlar. Bu fıtıklar bağırsaklar sıklıkla inguinal kanal olmak üzere alt karın duvarında zayıf bir nokta veya bir yırtık içinden geçince oluşur.

İnguinal kanal hem erkek hem kadınlarda kasıkta bulunur. Erkekte spermatik kordun karından skrotuma geçtiği alandır. Bu kord testisleri kaldırır. Kadında inguinal kanal uterusu yerinde tutmaya yardımcı bir ligamandır.

Bu fıtık türü erkeklerde kadınlardan daha sıktır. Bunun nedeni bir erkeğin testislerinin doğumdan kısa süre sonra inguinal kanal içinden inmesi ve kanalın arkalarından hemen hemen tamamen kapanmasının gerekmesidir. Bazen kanal uygun şekilde kapanmaz ve fıtıklara yatkın zayıflamış bir alan bırakır.

Hiatal

Bir hiatus hernisi midenizin bir kısmı diyafram içinden göğsünüze yukarıya çıktığında oluşur. Diyafram kasılıp akciğerler içine hava çekerek nefes almanıza yardımcı olan bir kas tabakasıdır. Midenizdeki organları göğsünüzdekilerden ayırır.

Bu tip fıtık en çok 50 yaş üzerindeki insanlarda görülür. Bu durum bir çocukta varsa buna tipik olarak bir konjenital (doğumsal) defekt neden olur. Hiatus hernileri hemen hemen daima gastroözofageal reflüye yol açar (mide içeriğinin özofagusa geri sızıp bir yanma hissine yol açması).

Umbilikal (Göbek)

Umbilikal herniler bebeklerde ve altı aylıktan küçük çocuklarda eğer bağırsakları göbek deliği yakınında karın duvarı içinden dışarıya çıkıntı yaparsa oluşur. Ebeveynler özellikle çocuk ağlarken çocuğun göbek deliğinde veya yakınında bir şişkinlik hissedebilir.

Bir umbilikal herni genellikle kendi kendine geçen tek tiptir ve tipik olarak çocuk bir yaşında gelinceye kadar geçer. Eğer herni bu yaşa kadar geçmemişse düzeltmek için cerrahi gerekebilir.

İnsizyonel

İnsizyonel herniler karın cerrahisi geçirdikten sonra oluşabilir. Bağırsaklarınız insizyon nedbesinden veya çevredeki zayıflamış dokudan dışarıya çıkabilir.

Nedenler

Fıtıklar kas zayıflıkları ve stres kombinasyonuyla oluşur. Bir fıtık, nedenine bağlı olarak hızla veya uzun süre içinde gelişebilir.

Kas zayıflıklarının sık görülen nedenleri arasında şunlar vardır:

 • karın duvarının anne karnında uygun şekilde kapanmaması (konjenital defekt)
 • yaş
 • kronik öksürük
 • yaralanma veya cerrahi nedeniyle hasar

Vücudunuzda stres oluşturan ve bir fıtığa (özellikle kaslarınız zayıfsa) neden olabilecek faktörler arasında şunlar vardır:

 • hamile olma (karnınızda basınç oluşturur)
 • kabız olma (bağırsak hareketi sırasında ıkınmanıza neden olur)
 • ağır bir şey kaldırma
 • karında sıvı (asit)
 • aniden kilo alma
 • uzun süreli öksürük veya hapşırma

Riskler

Aşağıdakiler dahil birkaç faktör fıtık geliştirme riskinizi arttırır:

 • ailede veya kişisel fıtık öyküsü
 • aşırı kilolu veya obez olma
 • kronik öksürük
 • kronik kabızlık
 • sigara içme (kronik öksürüğü tetikleyebilir)

Kistik fibrosis gibi durumlar da dolaylı olarak fıtık geliştirme riskinizi arttırabilir. Kistik fibrosis akciğerlerin işlevini bozup kronik bir öksürüğe neden olur.

Belirtiler

Bir fıtığın en sık belirtisi etkilenen bölgede bir şişlik veya kitledir. Bir inguinal herni durumunda, kasığınız ve uyluk kemiğinizin birleştiği yerde pubik kemiğinizin her iki tarafında bir şişlik hissedebilirsiniz. Fıtığınızı ayaktayken dokunarak hissetme olasılığınız daha yüksektir.

Bebeğinizde fıtık varsa şişkinliği sadece ağlarken hissedebilirsiniz. Şişkinlik tipik olarak bir umbilikal herninin tek belirtisidir.

Bir inguinal herninin diğer sık görülen belirtileri arasında şunlar vardır:

 • etkilenen bölgede ağrı veya rahatsızlık (genellikle alt karın) özellikle öne eğilirken, öksürürken veya bir şey kaldırırken
 • karında zayıflık, basınç veya ağırlık hissi
 • şişkinlik bölgesinde bir yanma, guruldama veya ağrı hissi

Diğer hiatus hernisi belirtileri arasında şunlar vardır:

 • asit reflü (mide asidi özofagusa geri gidip yanma hissine neden olduğunda)
 • göğüs ağrısı
 • yutma zorluğu

Bazı durumlarda fıtıkların belirtisi yoktur. Sizde ilgisiz bir problem için bir fizik veya tıbbi muayene sırasında ortaya çıkıncaya kadar fıtığınız olduğunu bilmeyebilirsiniz.

Tanı

Doktorunuz muhtemelen bir inguinal veya insizyonel herniye bir fizik muayene yaparak tanı koyacaktır. Doktorunuz siz ayağa kalktığınızda öksürdüğünüz veya ıkındığınızda karnınızda veya kasığınızda büyüyen bir şişlik hissedebilir.

Eğer hiatus herniniz varsa bir baryumlu röntgen veya endoskopiyle tanı konabilir. Bu testler doktorunuzun vücudunuzda midenizin konumunu görmesini mümkün kılar. Bir baryumlu röntgen, röntgen görüntülerinde iyi görülen baryum içeren bir sıvı solüsyonu içmenizden sonra çekilen, sindirim kanalınızın bir dizi röntgen görüntüsüdür. Bir endoskopi bir tüpe tutturulmuş küçük bir kamerayı boğazınızdan özofagus ve mideniz içine geçirmeyle yapılır.

Çocuğunuzda bir umbilikal herni varsa doktorunuz bir ultrason yapabilir. Bir ultrason vücut içindeki yapıların bir görüntüsünü oluşturmak üzere yüksek frekanslı ses dalgaları kullanır.

Tedavi

Fıtığınızın büyüklüğü ve belirtilerin şiddetine bağlı olarak tedavi edilmeniz gerekmeyebilir. Doktorunuz sadece fıtığı olası komplikasyonlar açısından izleyebilir.

Bir hiatus hernisi belirtileri sıklıkla sadece diyetinizi değiştirerek tedavi edilebilir. Büyük veya ağır öğünlerden kaçının, bir öğünden sonra sırtüstü yatmayın veya öne eğilmeyin ve vücut ağırlığınızı sağlıklı bir aralıkta tutun. Diyette bu değişiklikler rahatsızlığınızı ortadan kaldırmazsa fıtığı düzeltmek için cerrahi gerekebilir.

Fıtığınız giderek büyüyorsa veya sizde ağrıya neden oluyorsa doktorunuz en iyisinin ameliyat yapmak olduğunu düşünebilir. Doktorunuz fıtığınızı cerrahi sırasında karın duvarındaki deliği dikerek kapatarak tamir edebilir. Ancak fıtıklar için daha sık kullanılan tedavi deliği cerrahi bir ağla yamalamaktır.

Fıtıklar açık veya laparoskopik cerrahiyle tamir edilebilir. Laparoskopik cerrahi fıtığı sadece birkaç küçük insizyon kullanarak tamir etmek için küçük bir kamera ve minyatür cerrahi ekipman kullanır. Laparoskopik cerrahi çevre dokulara daha az zarar verir.

Açık cerrahi daha uzun bir iyileşme süreci gerektirir. Altı haftaya kadar normal hareket edemeyebilirsiniz. Laparoskopik cerrahide iyileşme süreniz çok daha kısadır. Ancak fıtığınızın tekrar oluşması riski daha yüksektir. Ayrıca bağırsaklarınızın bir kısmının skrotum içine girmiş olduğu fıtıklar dahil tüm fıtıklar laparoskopik tamir için uygun değildir.

Komplikasyonlar

Tedavi edilmeden bırakılırsa fıtığınız muhtemelen büyüyecek ve ağrılı hale gelecektir. Bağırsağınızın bir kısmı karın duvarı içinde yakalanabilir veya "inkarsere" hale gelebilir. Bu durum bağırsağınızı tıkayıp şiddetli ağrı, bulantı ve kabızlığa yol açabilir.

Bağırsağın tutulan kısmı yeterince kan akımı almazsa "strangulasyon" oluşur. Bu durum bağırsak dokusunun enfekte olmasına veya ölmesine neden olabilir ve yaşamı tehdit edici tıbbi acil bir durumdur.

Önleme

Bir fıtığın oluşmasına neden olan kas zayıflığını her zaman önleyemezsiniz. Ancak vücudunuzdaki ıkınma miktarını azaltabilirsiniz. Bu durum fıtık oluşturmanızı önleyebilir veya mevcut bir fıtığın kötüleşmesini engelleyebilir. Önleme ipuçları arasında şunlar vardır:

 • sigara içmemek
 • doktorunuzu hasta olduğunuzda görerek uzun süreli bir öksürük gelişmesinden kaçınmak
 • sağlıklı bir kiloyu devam ettirmek
 • bağırsak hareketleri sırasında veya idrar yaparken ıkınmaktan kaçınmak
 • sizin için fazla ağır ağırlıkları kaldırmamak ve beliniz değil dizlerinizle kaldırmak.
Reklam Seçimleri
Reklam Seçimleri
image beaconimage beaconimage beacon