Güncel olmayan bir tarayıcı kullanıyorsunuz. En iyi MSN deneyimi için lütfen bir supported version kullanın.

HIV Testleri

23.5.2014 the Healthline Editorial Team
Healthline Image Healthline Image

Bir kişinin HIV/AIDS virüsüne maruz kalıp kalmadığını ve hastalığın hangi evreye ilerlediğini belirlemek için birkaç test yapılabilir. Bir kişi HIV ile enfekte olduğunda proteinler ve antikorlar gibi farklı maddeler kanda belirir.

Aşağıdaki testler bu maddeleri saptamaya ve kişide HIV olup olmadığını doğrulamaya yardımcı olur:

ELISA

Bir HIV testinin ilk adımı olan Elisa kanda HIV antikorlarının varlığını saptar. Eğer test pozitifse ilk testin sonuçlarını doğrulamak için ikinci bir basamak kullanılır.

Western Blot

Bu ikinci basamak bir pozitif Elisa testi sonucunu doğrulamak için kullanılır. Bu test HIV ile enfekte kişide bulunan spesifik protein bantlarını saptar.

HIV PCR

Son test enfekte bir kişide HIV varlığını gösteren spesifik DNA ve RNA dizilerini saptar.

Bir pozitif HIV tanısı belirlendikten sonra kişinin HIV veya AIDS'in hangi evresine ulaştığını belirlemek için birkaç adım atılabilir.

CD4 Sayımı

CD4 hücreleri HIV virüsü tarafından hedeflenen ve imha edilen spesifik bir akyuvar tipidir. Sağlıklı bir kişide CD4 sayımı 500'ün çok üzerindedir. Bu nedenle enfeksiyon immün sistemin artık kişiyi AIDS'i tanımlayan hastalıklar ve enfeksiyonlardan (aşağıda liste halinde verilmiştir) koruyamayacağı seviye olan kanın milimetre küpü başına 200'ün altında bir CD4 sayımı ile belirlenebilir.

Viral Yük

Bu test kanınızdaki virüs miktarını ölçer. Viral yük ne kadar düşükse hastalıkla savaşmak o kadar kolaydır.

İlaç Direnci

İlaç direnci testi sizdeki HIV suşunun herhangi bir anti-HIV ilacına dirençli olup olmadığını belirlemek için kullanılır.

AIDS Tanımlayıcı Hastalıklar

AIDS birçok fırsatçı hastalık veya enfeksiyondan birinin varlığı ile belirlenebilir. AIDS tanımlayıcı olduğu söylenen hastalıklar arasında şunlar vardır:

 • bronş, trakea veya akciğerlerde kandidiaz (mantar enfeksiyonu)
 • serviks kanseri
 • fungal hastalıklar olan koksidiyoidomisoz, kriptokokkoz veya kriptosporidioz
 • sitomegalovirüs hastalığı
 • ensefalopati (HIV ile ilişkili)
 • herpes simpleks (1 aydan uzun süren bir enfeksiyon veya özofagus veya akciğerler gibi cilt dışındaki bir bölgedeki bir enfeksiyon)
 • bir tür akciğer enfeksiyonu olan histoplasmoz
 • bir bağırsak hastalığı olan izosporiasis
 • Kaposi sarkomu (KS)
 • şişmiş lenf düğümleriyle (lenfadenopati) karakterize lenfoma
 • bir bakteriyel enfeksiyon olan Mycobacterium avium kompleksi
 • Pneumocystis carinii pnömonisi (PCP)
 • pnömoni (tekrarlayan)
 • bir beyin hastalığı olan progresif multifokal lökoensefalopati (PML)
 • salmonella septisemisi (tekrarlayan)
 • beynin bir parazitik enfeksiyonu olan toksoplazmoz
 • tüberküloz
 • aşırı kilo verme sendromu veya aşırı kilo kaybı
Reklam Seçimleri
Reklam Seçimleri
image beaconimage beaconimage beacon