Güncel olmayan bir tarayıcı kullanıyorsunuz. En iyi MSN deneyimi için lütfen bir supported version kullanın.

İnme Tedavileri

Healthline 23.5.2014 the Healthline Editorial Team
Healthline Image © İnme Tedavileri Healthline Image

Bir inmenin tedavisi mümkün olduğunca çabuk başlamalıdır. Acil tedavi ne kadar çabuk başlarsa herhangi bir kalıcı hasarı önleme olasılığı okadar yüksektir. Tedavi kişideki inme tipine bağlıdır.

İskemik İnme için Acil Tedavi

İskemik inme için acil tedavi olaydan sonraki 4,5 saat içinde başlamalıdır. İskemik inme en sık görülen tip olup beyinde bir kan pıhtısıyla ilişkilidir ve tedavisi beyinde kan akışını engelleyen veya bozan pıhtının parçalanmasıdır.

Aspirin

Doktorların acil inme durumunda en sık kullandığı tedavilerden biri sadece aspirindir. Kanı sulandırmakta etkin olduğu ispatlanmış aspirin etkilenen bölgeye kanın gitmesini sağlayabilir. Eğer kalp hastalığı veya başka hastalıklar için zaten aspirin alıyorsanız siz veya bir aile üyesinin acil servis doktoruna haber vermesi gerekir.

İnme İlaçları

Doktorunuz pıhtıları parçalamak üzere tasarlanmış başka ilaçlar da uygulayabilir. Bu ilaçlar arterleriniz içinden bir kateter yani ince bir tüp yoluyla enjekte edilebilir. İnmeyi tedavi etmek için en sık kullanılan ilaç doku plazminojen aktivatörüdür (tPA) ve beyinde oluşmuş olan pıhtıyı parçalamaya yarar. Kanı sulandırmak ve gelecekte inme riskini azaltmak için kullanılabilecek başka oral ilaçlar arasında klopidogrel ve warfarin vardır.

Kateter Embolektomisi

Eğer ilaçlar pıhtıyı yeterince parçalamazsa ve inme akut ise (bir bölgeye lokalize) doktorunuz pıhtıya erişmek ve özel ilaçlar kullanarak manuel olarak çıkarmak için bir kateter kullanabilir. Kateter (ince, esnek bir tüp) kan damarları içinden pıhtının bulunduğu yere doğru yönlendirilir. Pıhtı burada katetere takılı tirbüşon gibi bir cihazla veya doğrudan pıhtıya kateter içinden verilen pıhtı parçalayan ajanların uygulanmasıyla çıkarılır.

Dekompresif Kraniyotomi

Bazı durumlarda büyük bir inme beyinde ciddi şişmeye neden olabilir. Eğer ilaçlar bu şişmeyi yeterince geçiremezse cerrahi girişim gerekebilir. Dekompresif kraniyotominin amacı kafatası içindeki basıncın tehlikeli seviyelere çıkmasını önlemektir. Bu işlemde cerrah kafatasında şişme bölgesinde bir kemik flepi kaldırır. Basınç giderildikten sonra flep tekrar takılır.

İskemik İnme için Önleyici Tedaviler

Acil işlemlerden sonra doktorunuz arterlerinizin sağlığını, başka bir inmeyi veya başka problemleri önlemek için neler yapılması gerektiğini belirlemek üzere değerlendirecektir.

Yaşam Tarzı Değişiklikleri

Genel olarak inme sonrası koruyucu önlemler kardiyovasküler sağlığın geliştirilmesine odaklanır. Bu kan basıncınızın azaltılması veya lipidlerin (kolesterol ve yağ asitleri) daha iyi takibi anlamına gelir ve muhtemelen daha fazla egzersiz, daha sağlıklı bir diyet ve/veya ilaçların yardımcı olmak üzere bir kombinasyonunu içerecektir.

Karotid Endarterektomi

Karotid endarterektomi tipik olarak geçici iskemik inme gibi inme benzeri belirtileri olan kişiler için istenir. Bu işlem sırasında cerrah boynunuzdaki arterlerden plakları ve kan pıhtılarını çıkarır. Bu cerrahi, her cerrahi ile ilişkili risklere sahiptir ama ayrıca cerrahi sırasında plaklar veya kan pıhtıları serbest kalırsa başka bir inmeyi tetikleyebilir. Bu riskleri azaltmak için koruyucu önlemler kullanılır.

Kanamalı (Hemorajik) İnme Tedavisi

İskemik inmelerin aksine kanamalı inmelerin tedavilerinde kan sulandırıcılar kullanılmaz çünkü kanı sulandırmak beyine geçen kan miktarını arttıracaktır. Eğer zaten kan sulandırıcı ilaçlar kullanıyorsanız doktor beyindeki kanın yavaşlaması için bunların etkilerini önleyecek ilaçlar veya kan basıncınızı azaltacak ilaçlar uygulayabilir.

Cerrahi

Beyindeki damardaki hasara bağlı olarak bir kanamalı inme sonrasında cerrahi gerekebilir. Cerrahi hem hasarı tamir edebilir hem de gelecekteki problemleri önleyebilir. Ancak problem cerrahın damara erişebileceği şekilde beyin yüzeyine yakın olmalıdır.

Cerrah etkilenen artere kolayca erişebilirse bunu cerrahi olarak çıkarabilir. Bu işlem gelecekte delinme riskini azaltabilir ama anevrizmanın konumuna bağlı olarak cerrahi çıkarma mümkün olmayabilir.

Sarmal Yerleştirme

Hasarlı arter cerrahi için kolayca erişilebilir bir yerde değilse kateterizasyon bir seçenek değildir. Cerrah bir kateter kullanarak sarmal koyma veya anevrizma embolizasyonu adı verilen bir teknik kullanabilir. Cerrah delinen damarı bulduğunda bir saç telinden daha ince yumuşak platin telden yapılmış bir sarmalı bu bölgeye bırakır. Bu işlem kanın pıhtılaşabileceği bir ağ oluşturur ve deliği diğer arterlerden mühürler.

Anevrizma Klipsleme

Doktorunuz daha fazla kanamasını veya delinmesini önlemek için anevrizmayı kalıcı olarak bir klemp uygulayarak klipslemeyi önerebilir. Anevrizma klipsleme cerrahi bir işlemdir ve genellikle ancak sarmal koymanın etkili olmayacağı düşünülüyorsa yapılır. Klips koyma sarmal koymadan daha invazivdir.

Bir İnmeden Sonra İyileşme

Bir inme sonrasında rehabilitasyon hasarın kapsamına ve beynin etkilenen kısmına bağlıdır. Örneğin inme beyninizin sağ tarafında olduysa beyin tarafı vücudun karşı tarafını kontrol ettiğinden beynin sol tarafına odaklanan daha fazla fiziksel rehabilitasyon gerekebilir.

Solunum, görme, bağırsak veya mesane kontrolü, konuşma veya diğer problemlere yardımcı olması açısından rehabilitasyon veya düzeltici önlemler gerekebilir.

Reklam Seçimleri
Reklam Seçimleri
image beaconimage beaconimage beacon