Güncel olmayan bir tarayıcı kullanıyorsunuz. En iyi MSN deneyimi için lütfen bir supported version kullanın.

Körlük

Healthline 23.5.2014 Chitra Badii and Marijane Leonard
Healthline Image © Körlük Healthline Image

Genel Bakış

Körlük, ışık dahil herhangi bir şeyi görememektir. Kısmen körseniz görmeniz sınırlıdır. Tam körlük hiç görememeniz ve tamamen karanlık içinde olmanız anlamına gelir. Yasal körlük yüksek ölçüde bozulmuş görme anlamındadır: Sağlıklı gözlerin 60 metre uzaklıktan görebildiğini yasal olarak kör bir kişi sadece 6 metre uzaklıktan görebilir.

Görme yeteneğinizi aniden kaybederseniz hemen tıbbi yardım isteyin. Tedavi için acile gidin. Hiçbir şey yapmaksızın görmenizin geri gelmesini beklemeyin. Hemen tedavi verilmesi körlüğünüzün nedenine bağlı olarak görmenizi tekrar oluşturma olasılığını arttırır. Tedavi cerrahi veya ilaçlarla olabilir.

Tipler

Tam körlük hiçbir şey görmemeniz anlamına gelir. Kısmi körlüğünüz varsa görme bozukluğunuzun nedenine bağlı olarak bulanık görmeniz veya nesnelerin şeklini ayırt edememeniz olabilir.

Nedenler

Aşağıdaki göz hastalıkları ve durumları körlüğe neden olabilir:

 • Glokom beyninizde görsel bilgiyi taşıyan optik sinire hasar veren dört farklı göz durumunu kapsar.
 • Makula dejenerasyonu gözünüzün ayrıntıları görmenizi mümkün kılan kısmını imha eder. Genellikle daha yaşlı insanları etkiler.
 • Kataraktlar bulanık görmeye neden olur ve yaşlılarda daha sıktır.
 • Tembel bir göz ayrıntıları görmeyi zorlaştırabilir ve görme kaybına yol açabilir.
 • Optik nörit geçici veya kalıcı görme kaybına neden olabilen bir enflamasyondur.
 • Retinitis pigmentosa retina hasarıyla ilişkilidir ama ancak nadir durumlarda körlüğe neden olur.
 • Retina veya optik siniri etkileyen tümörler de körlüğe neden olabilir.

Diyabetiniz varsa veya inme geçirdiyseniz körlük olası bir komplikasyondur. Doğumsal kusurlar, göz hasarları ve göz cerrahisi komplikasyonları körlüğün sık nedenlerindendir.

Riskler

Aşağıdaki kişi kategorileri körlük için risk altındadır:

 • makula dejenerasyonu ve glokom gibi göz hastalıkları olan kişiler
 • diyabetli kişiler
 • inme geçirmiş kişiler
 • göz cerrahisi geçirenler
 • kesici maddeler veya toksik kimyasallarla veya bunlara yakın çalışan kişiler
 • prematüre bebekler

Belirtiler

Tamamen körseniz hiçbir şey göremezsiniz. Kısmen körseniz şu belirtileri yaşayabilirsiniz:

 • bulanık görme
 • şekilleri görememe
 • sadece gölgeler görme
 • gece görüş zorluğu
 • tünel şeklinde görme

Bebeklerde Körlük

Bir çocuğun görsel sistemi anne karnında gelişmeye başlar ama 2 yaşına kadar tam gelişmeyecektir. 6 - 8 haftalık olduğunda bir bebeğin bir nesneye gözlerini dikip hareketini takip edebilmesi gerekir. 4 aylıkken çocuğun gözleri uygun şekilde hizalanmış olmalıdır (içe veya dışa dönük değil).

Bir pediatrist bebeğinizi doğumdan kısa süre sonra göz problemleri için tarar. 6 aylıkken çocuğunuzun görme keskinliği, odaklanma ve göz hizalaması açısından bir göz doktoru veya pediatriste kontrole götürmelisiniz. Doktor bebeğinizin göz yapılarına bakar ve bebeğin bir ışık veya renkli bir nesneyi gözleriyle takip edip edemediğini değerlendirir.

Aşağıdaki durumlar bebeklerde görme bozukluğu veya körlüğe neden olabilir:

 • konjonktivit gibi enfeksiyonlar
 • göz kanallarında tıkanıklık
 • kataraktlar
 • şaşılık
 • ambliyopi (tembel göz)
 • ptosis (göz kapağının düşmesi)
 • konjenital glokom
 • prematürite retinopatisi (retinayı besleyen kan damarları prematüre bebeklerde tam gelişmediğinde)
 • görme dikkatsizliği (çocuğun görsel sisteminin gelişmesinde gecikme)

Çocuğunuz 6 - 8 haftalıkken görsel uyarılara dikkat edebilmelidir. Eğer çocuğunuz 2-3 aylıkken gözüne parlayan ışığa veya renkli nesnelere reaksiyon göstermiyorsa veya şaşılık ya da başka bozuk görme belirtileri fark ederseniz çocuğunuzun gözlerini hemen muayene ettirin.

Küçük çocuklarda görme bozukluğu belirtileri arasında şunlar olabilir:

 • gözlerini sürekli ovalama
 • ışığa çok hassas olma
 • odaklanamama
 • gözlerin hep kırmızı olması
 • gözlerin hep sulanması
 • siyah yerine beyaz göz bebeği
 • gözlerle bir nesneyi izlemenin zayıf olması
 • anormal göz hizalaması veya hareketi (6 aylık olduktan sonra)

Tanı

Bir göz doktoru tarafından kapsamlı bir göz muayenesi körlüğün veya kısmi görme kaybının nedenini belirlemeye yardımcı olacaktır. Göz doktorları görmenizin keskinliğini, göz kaslarınızın işlevini ve gözbebeklerinizin ışığa nasıl tepki verdiğini ölçen bir dizi test yapar. Göz doktoru gözünüzün genel sağlığını yüksek şiddette bir ışık içeren düşük güçlü bir mikroskop olan bir biyomikroskop ile inceler.

Tedavi

Çoğu görme bozukluğu durumunda gözlükler, cerrahi veya ilaçlar görmenizi geri kazanmanıza yardımcı olabilir.

Düzeltilemeyen kısmi körlüğünüz varsa tedaviniz genellikle sınırlı görmeyle nasıl işlev göreceğiniz konusunda rehberlikten oluşur. Örneğin okumak için bir büyüteç kullanabilir, bilgisayarınızda yazıların büyüklüğünü arttırabilir ve sesli saatler ve sesli kitaplar kullanabilirsiniz.

Tam körlük aşağıdakiler dahil olmak üzere yaşama yeni bir şekilde yaklaşmayı ve yeni beceriler elde etmeyi gerektirir:

 • Braille okumayı öğrenme
 • özel bir köpek kullanma
 • telefonun tuş takımını ezberleme
 • evinizi eşyaları kolay bulabileceğiniz şekilde düzenleme
 • paraları miktarları ayırt edecek şekilde farklı şekillerde katlama
 • banyonuza tutunacak yerler kurma

Beklenti

Görmeyi geri kazanma ve görme kaybını yavaşlatma için uzun dönemli beklenti tedavi önleyici şekilde olduğunda ve hemen doktora gidildiğinde daha iyidir. Kataraktlar cerrahiyle etkin şekilde tedavi edilebilir ve körlükle sonuçlanmaları gerekmez. Erken tanı ve tedavi, görme kaybını yavaşlatma veya durdurma için glokom ve makula dejenerasyonu vakalarında da önemlidir.

Önleme

Görme kaybını önlemek için herhangi bir göz hastalığını saptamak açısından düzenli göz muayenelerine gidin. Size glokom gibi bazı göz hastalıklarının tanısı konursa ilaçlarla tedavi körlüğü önlemeye yardımcı olabilir.

Reklam Seçimleri
Reklam Seçimleri
image beaconimage beaconimage beacon