Güncel olmayan bir tarayıcı kullanıyorsunuz. En iyi MSN deneyimi için lütfen bir supported version kullanın.

Küçük Hücreli Akciğer Kanseri

Healthline 23.5.2014 Jaime Herndon
Healthline Image © Küçük Hücreli Akciğer Kanseri Healthline Image

Genel Bakış

Akciğerleriniz göğsünüzün her iki tarafında bulunan iki adet sünger gibi, hava dolu organdır. Nefes aldığınızda akciğerleriniz oksijeni emer ve hücrelerinizi kullanması için kan akımınıza gönderir. Hücrelerin atık ürünü olan karbondioksit kan akımıyla akciğerlerinize gider. Nefes verdiğinizde dışarı atılır.

İki ana tipte akciğer kanseri vardır: küçük hücreli akciğer kanseri ve küçük hücreli dışı akciğer kanseri. Küçük hücreli akciğer kanseri (KHAK) küçük hücreli dışı akciğer kanserinden çok daha agresiftir. KHAK durumunda hücreler hızla büyür ve vücudun başka kısımlarına yayılır. İki tür KHAK vardır -yulaf hücreli kanser (küçük hücreli karsinom da denir) ve kombine küçük hücreli karsinom. Yulaf hücreli kansere, kombine küçük hücreli karsinomdan daha sık tanı konur.

Maalesef KHAK agresif bir kanser tipidir ve genellikle ancak vücutta yayıldıktan sonra saptanır. Bunun sonucunda Ulusal Sağlık Enstitüleri (National Institutes of Health) uyarınca sağkalım oranı düşüktür.

Riskler

KHAK Ulusal Sağlık Enstitüleri (National Institutes of Health) uyarınca tüm akciğer kanserlerinin yaklaşık yüzde 15'ini oluşturur (Dugdale, et al., 2011).

KHAK tanısı konan hemen hemen tüm hastalar sigara içmişlerdir; bu hastalık sigara içmeyenlerde nadiren bulunur. Bu kanserin gelişmesi açısından risk altındaki başka bireyler başkalarının dumanına maruz kalmış olanlar ve radon veya asbestosa maruz kalmış olanlardır.

Belirtiler

Akciğer kanseri belirtileri diğer durumların belirtilerine benzeyebilir. KHAK genellikle belirgin ölçüde yayılmadan önce asemptomatiktir (yani belirti vermez). Belirtiler arasında şunlar olabilir:

 • akciğerlerden kanlı mukus
 • solunum problemleri
 • göğüs ağrısı veya rahatsızlığı
 • uzun süreli öksürük veya ses kısıklığı
 • iştah kaybı
 • yorgunluk
 • yüzde şişme

Sizde bu belirtilerden herhangi biri varsa hemen doktorunuzu görün. KHAK olmayabilir ama öyleyse erken saptanması daha iyidir.

Tanı ve Sınıflandırma

Fizik Muayene ve Diagnostik Testler

Doktorunuz tam bir fizik muayene yapıp tıbbi öykünüzü alacaktır. Belirtileriniz temelinde doktorunuz muhtemelen sigara içme öykünüzü soracaktır. KHAK'ye doğru şekilde tanı koymak için şunlar dahil çeşitli testler kullanılır:

 • kemik taraması
 • akciğer filmi
 • tam kan sayımı
 • görüntüleme testleri (MRG, BT tarama, PET tarama)
 • balgamın mikroskopik incelemesi
 • akciğer biyopsisi

Kanserin Evrelendirilmesi

Kanser tanısı kesin olarak konduktan sonra kanser evrelendirilmesi yapılır. KHAK genellikle iki evreye bölünür:

Sınırlı evre: hastalık göğsünüzün bir tarafıyla sınırlıdır. Lenf düğümleriniz de etkilenmiş olabilir.

İleri evre: hastalık göğsün öbür tarafına yayılmış ve diğer akciğeri ve/veya lenf nodlarını etkilemiştir veya vücudun diğer kısımlarına yayılmıştır.

Akciğerleri çevreleyen sıvıda kanser hücreleri bulunursa kanser ileri evre hastalık kabul edilir. Bu evrede kanser tam tedavi edilemez. Amerikan Kanser Derneği (American Cancer Society) uyarınca üç kişiden ikisinde tanı zamanında ileri evre KHAK vardır (ACS).

Tedavi

KHAK tedavisi agresiftir - hızlı tedavinin daha iyi uzun dönemli sonuçlara yol açması olasıdır. Hastalığı ileri evrede olan kişilerde tedavi hastalığı geçirmek değil belirtileri azaltmayı hedefler.

Cerrahi

Cerrahi tipik olarak sadece tek tümörün bulunması ve kanser hücrelerinin vücudun uzak kısımlarına yayılmaması durumunda yapılır. Ancak KHAK tanısı konduğunda bu durum nadiren görülür. Bunun sonucunda cerrahi tipik olarak faydalı değildir.

Kemoterapi

Kemoterapi kanser hücrelerini öldürmek için ilaçlar kullanımıyla yapılır. İlaçlar damardan verilebilir veya ağızdan alınabilir. Bunlar kan akımında gidip uzak organlarda kanseri öldürür.

Radyasyon Tedavisi

Radyasyon tedavisi kanser hücrelerini öldürmek için yüksek enerjili X ışınları kullanır. Radyasyon ağrı ve diğer belirtileri azaltmak için kemoterapiyle kombine edilebilir. Bazı KHAK vakalarında kişinin beynine radyasyon tedavisi uygulanabilir. KHAK hastasında beyin kanseri belirtileri olmasa bile kanserin beyine yayılmış olması olasılığı vardır.

Beklenti

KHAK çok agresif bir hastalık olduğundan sağkalım oranı düşüktür. Sınırlı evre KHAK için 2 yıllık yaşam oranı yüzde 45 iken 5 yıllık yaşam oranı yüzde 20'dir (Arrigada, et al. 1993). İleri evre KHAK için yaşam beklentisi yaklaşık 12 aydır. 2 yıllık sağ kalım oranı sadece yüzde 4,6'dır (Lally, et al., 2007).

Doktor ve tedavi ekibinizle hastalığınızın özellikleri ve sizin için en iyi tedavi seçenekleri hakkında konuşun. Her kişi faklıdır ve tedaviniz size göre ayarlanır.

Reklam Seçimleri
Reklam Seçimleri
image beaconimage beaconimage beacon