Güncel olmayan bir tarayıcı kullanıyorsunuz. En iyi MSN deneyimi için lütfen bir supported version kullanın.

KOAH Komplikasyonları

Healthline 23.5.2014 Healthline Editorial Team
Healthline Image © KOAH Komplikasyonları Healthline Image

KOAH akciğer hasarı geri çevrilemez ama sigara içmeyi bırakma ve başkalarının dumanına maruz kalmayı ve çevresel ve işle ilgili kirleticilere maruz kalmayı azaltmanız bu komplikasyonların olasılığını azaltmanıza veya geciktirmenize yardımcı olabilir.

Akut Alevlenmeler

Bu enfeksiyonlar, hava kirliliği veya sıcaklıkta bir değişiklik nedeniyle oluşan ani KOAH belirtilerinin hız kazanmalarıdır. Öksürük ve mukus üretimi artar ve hışıltılı solunum ve nefes darlığı şiddetlenebilir veya daha farkedilebilir hale gelebilir. Alevlenmeler yılda sadece birkaç kez olabilir ve sıklıkla ilaçla çabucak geçerler. Hastalık ilerledikçe daha sık görülebilirler. Alevlenmeler aşırıysa solunum yetmezliği oluşabilir.

Kalp Krizi veya İnme

Çalışmalar KOAH kötüleşmesini kalp krizi ve iskemik inmeler (beyine giden kanda tıkanma) açısından riski arttırdığını ve riskin bir KOAH alevlenmesi sonrasında arttığını göstermiştir. Başka ilişkili komplikasyonlar arasında sağ taraflı kalp yetmezliği veya kor pulmonale (kronik akciğer hastalığı nedeniyle kalpte şişme ve kalp yetmezliği) vardır.

Solunum Enfeksiyonları

KOAH hastalarında sık sık soğuk algınlığı, grip veya pnömoni olma olasılığı daha yüksektir ve bu durum daha fazla solunum zorluğuna ve akciğerde daha fazla geri döndürülemez hasara neden olur.

Yüksek Kan Basıncı

KOAH akciğerlerinize kan getiren arterlerde yüksek kan basıncına (hipertansiyon) neden olabilir (pulmoner hipertansiyon).

Akciğer Kanseri

Kronik bronşiti olmayan sigara içen kişiler olan sigara içenlere göre daha düşük akciğer kanseri geliştirme riski altındadır.

Pnömoni

Bu durum solunum yetmezliğine yol açabilecek bakteriyel enfeksiyonlar nedeniyle oluşur. Streptokoksik pnömoni KOAH hastalığında en sık bakteriyel pnömoni nedenidir.

Pnömotoraks

KOAH tarafından oluşan yapısal hasar akciğer çökmesine neden olup akciğer boşluğuna havanın sızmasına neden olabilir.

Depresyon

KOAH ile yaşamanın duygusal etkileri aktif olma ve sevdiğiniz şeyleri yapma kapasitesinde azalma nedeniyle zorlayıcı olabilir. İlerleyici ve tedavi edilemeyen bir hastalıkla başa çıkmaya çalışma depresyona neden olabilir ve solunum problemleri önemli ölçüde anksiyeteye yol açabilir.

Başka komplikasyonlar arasında düzensiz kalp atımları (aritmiler) solunum makinesi ve oksijen tedavisi gerekmesi, şiddetli kilo kaybı ve malnutrisyon ve uyku problemleri vardır.

Reklam Seçimleri
Reklam Seçimleri
image beaconimage beaconimage beacon