Güncel olmayan bir tarayıcı kullanıyorsunuz. En iyi MSN deneyimi için lütfen bir supported version kullanın.

Koroner Arter Hastalığı (KAH) Testleri

Healthline 23.5.2014 the Healthline Editorial Team
Healthline Image © Koroner Arter Hastalığı (KAH) Testleri Healthline Image

KAH testleri invaziv veya noninvaziv olarak tanımlanabilir. İnvaziv bir test bir cihazın, örn. bir kateterin, vücuda girmesini gerektirir. Noninvaziv testler vücut portallerine girmeden veya bir insizyon yapmadan bilgi sağlayan diagnostik çalışmalardır. Bu fark önemlidir çünkü invaziv testler daha yüksek enfeksiyon ve kanama gibi komplikasyon riski taşır. Teknolojinin hızla gelişmesi invaziv çalışmaları daha az gerekli hale getirmiştir ve bir gün tamamen gereksiz kalabilirler. Ancak günümüzde invaziv testler KAH tanısı koymanın halen önemli bir yoludur.

İnvaziv Testler

Koroner Anjiyogram ve Kardiyak Kateterizasyon

Arterler ve venler bir röntgende vücut içine onları görünür hale getirmek için özel bir boya enjekte edilmedikçe görülmezler. Bu boya veya kontrast madde kasık, kol veya boyundaki bir insizyon yoluyla koroner arterlere yönlendirilen uzun ve esnek bir tüp olan bir kateter yoluyla enjekte edilir. Plak kalıntılarıyla daralan arterler boya serbest kaldıktan sonra kolayca tanımlanabilir.

Koroner Kalsiyum Taraması

Plak kısmen kalsiyumdan oluşmuştur. Kalsifikasyon olarak bilinen bir durumda arterlerde kalsiyum birikmesi KAH için erken bir göstergedir . Kalsiyum, bilgisayarlı tomografi (BT) taramalarında iyi görülür ve arterin parlak beyaz görünmesine neden olur. Koroner arterlerde kalsifikasyon aramak için bir koroner kalsiyum taraması yapılması gerekir. Koroner arterlerde bulunan kalsifikasyon miktarı mevcut ateroskleroz derecesine işaret eder. Hastanın bu testteki skoru birkaç yıl içinde bir kalp krizi geçirme olasılığıyla korelasyon gösterir ama sonuçları yorumlamak zordur ve KAH için birçok diğer risk faktörüyle birlikte ele alınmalıdır.

Noninvaziv Testler

Elektrokardiyogram

Bir elektrokardiyogram (sıklıkla EKG de denir) hastanın kalp ritmi ve hızının kalbin elektriksel aktivitesinin ölçülmesiyle değerlendirildiği bir testtir. Bu test, göğse takılı bir elektrot seti aracılığıyla elektriksel impulsları kaydeder. Elektriksel aktivite ritim şeridi yoluyla grafik olarak gösterilir.

Ekokardiyogram

Bir ekokardiyogram kan akışı dahil kalp yapısı ve işlevinin dinamik bir görüntüsünü oluşturmak üzere ultrason teknolojisi kullanır. Bir ekokardiyogram bazen kalbin zorlanma sırasında görüntülenmesini mümkün kılmak üzere bir efor testiyle kombine edilir.

Egzersiz Efor Testi

Bir efor testi koroner arterlerin kalp stres altındayken kalbe oksijenden zengin kanı ne derece iletebildiğini ortaya çıkarır. Bir koşu bandında yürümeniz istenebilir veya kalp hızını arttıran ilaçlarla suni olarak stres uyarılabilir. Kalbin performansı elektrokardiyografi veya ekokardiyografi ve bir kan basıncı manşonu kullanarak izlenir.

Reklam Seçimleri
Reklam Seçimleri
image beaconimage beaconimage beacon