Güncel olmayan bir tarayıcı kullanıyorsunuz. En iyi MSN deneyimi için lütfen bir supported version kullanın.

Melanom Testleri

Healthline 23.5.2014 the Healthline Editorial Team

Melanom tanısı konduktan sonra kanserin diğer organlara yayılıp yayılmadığını görmek için görüntüleme ve diğer testler kullanılabilir. Tipik olarak bu testler erken melanom vakalarında gerekmez çünkü hastalığın yayılmış olma olasılığı düşüktür.

Anlamı: İn Situ ve İnvaziv

Doktorunuz melanomu in situ olarak tanımlarsa melanomun cildin en dış tabakasında (epidermis) bulunduğuna ve tek bölgede olduğuna işaret eder. İnvaziv melanom tanısı tümörün cilt içine daha derinlere veya diğer organlara yayıldığı daha ciddi bir durumu tanımlar.

Test Seçenekleri

Halen melanomu test etmek için bir biyopsinin en doğru yöntem olduğu düşünülmektedir. Bir sentinel lenf düğümü biyopsisi (SLNB) bazı durumlarda kanserin, yakınındaki lenf düğümlerine yayılıp yayılmadığını görmek için kullanılabilir. Bu işlemde melanomun çıkarıldığı bölgeye bir boya enjeksiyonu yapılır. Boyayı ilk emen lenf düğümleri daha sonra çıkarılıp kanser açısından test edilir.

İleri melanom vakaları için ek görüntüleme testleri arasında şunlar olabilir:

  • BT Tarama
  • MRG
  • Röntgen
  • kemik taraması

Evrelendirme

Test sonuçları temelinde doktorlar melanomun evresini belirler. Evrelendirme hastalar için beklentiyi ve bundan sonraki durumu belirlemeye yardımcı olur. Sıfır ile Romen rakamları I - IV (bir ila dört) şeklinde giden bir ölçek kullanılır ve evre IV en ileri ve ciddi evre olup kanser diğer organlara yayılmıştır (metastaz yapmıştır).

Amerikan Kanser Ortak Komitesi (American Joint Committee on Cancer) (AJCC) yakın zamanlarda Kanser Evrelendirme El Kitabı (Cancer Staging Manual) 7. Edisyonunu melanom hakkında yeni buluşlar dahil olmak üzere kanser evrelendirme ve sınıflandırma için en kapsamlı referansı sunmak üzere düzenlenmiştir. Dört evrenin genel bulguları şöyledir:

Evre 0

Bu evrede melanom invaziv değildir yani epidermis dışına yayılmamıştır.

Evre I

Bu evrede melanom invazivdir ama lenf düğümlerine yayılma açısından riskinin küçük olduğu düşünülür.

Evre II

Bu noktada melanom kalınlaşmıştır. Bu evre melanom kalınlığının temelinde birkaç kategoriye bölünür.

Evre III

Bu evrede melanom herhangi bir kalınlıkta olabilir ve lenf düğümlerine veya sonraki ve daha derin cilt tabakasına yayılmıştır. Bir biyopsi bir tümörün orijinal alanın ötesine yayılıp yayılmadığını belirleyebilir.

Evre IV

Son ve en ileri evre olan bu noktada melanom lenf düğümlerine veya akciğerler, karaciğer, beyin ve kemik gibi iç organlara yayılmıştır.

Melanom Kalınlığı

Bir tedavi planını belirlemekte başka bir faktör bir mikroskopla görüldüğü şekilde melanom kalınlığıyla ilişkilidir. Genel olarak daha ince melanomların yayılma olasılığı daha düşükken kalın bir melanomda durum daha ciddidir.

Testlerde İlerlemeler

Bir biyopsi melanom tanısı koymak için doğru bir test yöntemi sağlarken melanom yayılmasını belirleme konusunda tam doğru olmamak ve uzmanların doğru tedavi rejimini bulmak açısından tam bilgi verememek şeklinde sakıncaları vardır. Tıp toplumu daha etkin alternatifler aramaya devam etmektedir ve bazı umut verici bulgulara ulaşmıştır.

Yakın zamanlı bir makalede The Journal of the Federation of American Societies for Experimental Biology (FASEB Journal) dergisinde araştırmacılar melanom testi açısından ümit veren bir ilerlemeyi bildirmişlerdir. Bu, melanom hücrelerinde bulunan bir protein olan GPNMB'yi kullanmaktadır. Dr. Toshihiko Hoashi liderliğinde araştırmacılar bu proteinin melanositlerde (melanin oluşturan hücreler) görülürken diğer cilt hücrelerinde görülmediğini bulmuşlardır ve bu durum GPNMB'nin melanom gelişmesinde çok önemli bir rol oynadığını düşündürmektedir. GPNMB'nin rolünün ve melanin üretim süresindeki tam etkisinin anlaşılması için daha çok araştırma gereklidir ancak bu keşif melanomun erken saptanması konusunda bir adım daha atılması anlamına gelmiştir.

Reklam Seçimleri
Reklam Seçimleri
image beaconimage beaconimage beacon