Güncel olmayan bir tarayıcı kullanıyorsunuz. En iyi MSN deneyimi için lütfen bir supported version kullanın.

Meme Kanseri İlaçları

Healthline 23.5.2014 the Healthline Editorial Team
Healthline Image © Meme Kanseri İlaçları Healthline Image

Trastuzumab (Herceptin)

Trastuzumab daha sık olarak Herceptin marka adıyla bilinir ve meme kanseri için biyolojik (veya hedeflenmiş) tedavidir. İnsan epidermal büyüme faktörü reseptörü 2 (Her-2/neu) etkilerini kanser hücrelerini inhibe ederek Herceptin meme hücrelerine büyüme ve yayılmasını durdurabilir. İntravenöz olarak alındığında Herceptin en sık olarak kemoterapi veya hormon tedavisiyle birlikte kullanılır. Hedeflenmiş tedavi olarak bilinir çünkü sadece Her-2/neu proteini tarafından etkilenmiş kanser hücrelerini öldürür ve başka hücrelere zarar vermez.

Herceptin rejimi genellikle başlangıçta doksan dakikalık bir doz ve bir hafta ila üç hafta sonrasında daha kısa sürede takip dozları gerektirir. Çalışmalar henüz en etkili süreyi ispatlamamıştır. Herceptin bazı hastalarda negatif yan etkilere sahip olabilir; ABD Gıda ve İlaç Dairesi (U.S. Food and Drug Administration) (FDA) hastaların Herceptin tedavisine başlamadan önce (ve sırasında) uygun kalp işlevi açısından taranmasını gerektirir. Tedaviye başlamadan önce tıbbi ekibiniz oluşabilecek yan etkileri sizinle gözden geçirip bunlarla savaşmak veya azaltmak için önerilerde bulunmalıdır.

Lapatinib (Tykerb)

Herceptin gibi Tykerb HER2 proteinini hedefler. İleri metastatik meme kanseri tedavisi için onaylıdır ama tipik olarak Herceptinin pozitif sonuçlar olmadan deneyen kadınlar için saklanır.

Tykerb yan etkileri arasında kusma, ishal, bulantı, yorgunluk, döküntü, ağızda yaralar ve nöropati olarak bilinecek şekilde ellerde ve ayaklarda ağrı vardır.

Bevasizumab (Avastin)

Avastin kanser hücrelerini hücrelerin yeni kan hücrelerine sinyal göndermesini önleyerek aç bırakan bir ilaç tedavisidir. Kan hücreleri taze oksijen ve besinleri tümöre getirmediğinde kanser hücreleri ölür.

Bevasizumab yan etkileri arasında yorgunluk, yüksek kan basıncı, kan pıhtıları, baş ağrıları, ısı hasarı ve ağızda yaralar vardır.

Gıda ve İlaç Dairesi (Food and Drug Administration) bevasizumabı 2004 yılında onaylamıştır. 2008 yılında metastatik meme kanseri kullanımı için tartışmalı bir şekilde onaylanmıştır çünkü danışma paneli tümör kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlatmasına rağmen araştırmaların bir kişinin sağ kalım oranını arttırmadığını gösterdiği için onaylanmayı desteklememiştir. 2010 yılında ilaç ileri meme kanseri kullanımı için geri alınmıştır ama doktorlar hala bunu etiket dışı kullanım için yazabilirler ama sigorta şirketlerinin ücretini ödemesi olasılığı daha düşüktür.

Kemoterapi İlaçları

FDA tarafından meme kanseri tedavisi için onaylanmış düzinelerce kemoterapi ilacı vardır. Meme kanseri için bazı kemoterapi ilaçları diğerlerinden daha sık olarak kullanılır. Bunlar arasında şunlar vardır:

  • Siklofosfamid (Cytoxan) kanser hücrelerinde DNA kopyalanmasını engelleyerek büyümelerini inhibe eder.
  • Dosetaksel (Taxotere) hücre bölünmesini olumsuz etkileyerek hastalığın gelişmesini yavaşlatır.
  • Doksorubisin (Adriamisin) bir antrasiklin ilacıdır ve strep bakterilerinden elde edilir ve daha etkili geniş spektrumlu kemoterapi ajanlarından biridir.
  • Florourasil (Adrucil) kanser hücrelerinin DNA üretimi için gerekli enzimleri bloke eder.
  • Metotreksat (Trexall) kanser hücrelerinin yaşaması için gerekli bir enzimi bloke eder.
  • Paklitaksel (Taxol) dosetaksel gibi bir taksandır ve hücre bölünmesini bozar.

Kemoterapi protokolleri (profesyonel onaylı ilaç iletim planları) sıklıkla yukarıdaki ajanları ve başkalarını çeşitli dozlarda kombine edip güçlerini arttırmak ve kanserin geri dönme olasılığını azaltmak üzere iki veya daha fazla ilacı içerir. Bunun sonucunda beklenti kombinasyon tedavisinin meme kanserli kadınların daha uzun yaşamasını sağlayacağıdır.

Klinisyenlerin giderek daha sık kullandığı bir kombinasyon östrojen reseptörü negatif meme kanserinin lenf düğümlerine yayılmış olduğu kadınlardır. Bunlarda birçok onkolog bir siklofosfamid gibi bir antrasiklin ve sonrasında bir taksan (dosetaksel vey paklitaksel) yazarlar. Bu kombinasyonun relaps olasılığını azalttığı ve bunu alan kadınlarda daha uzun bir ömür sağladığı gösterilmiştir.

Benzer bir şekilde popülasyona spesifik bir tedavi Her-2/neu kanseri olan kadınlar içindir. Bunlarda Herceptin (trastuzumab) ile birlikte kullanılan bir kemoterapi kürü nüks riskini önemli ölçüde azaltır ve nüks olup olmadığına bakılmaksızın daha uzun yaşam olasılığını arttırır.

Her kemoterapi ilaçlarıyla yan etkiler olabilir. Rejimlerdeki, ilaçların kendilerindeki, ilgili kişilerdeki hafif farklılıklara bağlı olarak bazı kişiler bir kemoterapi protokolünden yan etkiler yaşarken başkaları yaşamayabilir. Sık yan etkiler arasında saç kaybı, sindirim kanalı komplikasyonları, ağız yaraları ve yorgunluk daha kolay morarma veya enfeksiyona yol açabilecek düşük kan sayımları vardır. Herhangi bir kemoterapiye başlamadan önce tıbbi ekibinizin sizinle yan etkileri gözden geçirmesi ve bunlarla savaşmak veya hafifletmek için önerilerde bulunması gerekir.

Hormon Tedavisi

Tamoksifen

Bu sentetik hormon erken dönem veya metastatik (yayılmış) hormon reseptörü pozitif meme kanseri olan kadınlarda nüks riskini azaltır. Tamoksifen östrojen ekspresyonunu bloke eder ve bu durum nüks veya yeni tümör gelişmesi olasılığını azaltır. Hormon reseptörü pozitif premenopozal ve postmenopozal kadınlar için uygundur. Tamoksifen östrojene duyarlı olmayan kanserlerde işe yaramaz ve ayrıca ilacı aktive eden CYP2D6 enzimi bulunmayan kadınlarda çalışmaz.

Tamoksifen genellikle beş yıl boyunca her yıl verilir ve bu süre optimum tedavi süresi gibidir. Yan etkiler genellikle düzensiz adet, vajinal akıntı ve sıcak basmalarıdır. Ayrıca bacak veya akciğerlerde kan pıhtıları ve çeşitli tiplerde uterus kanseri için düşük bir risk vardır.

Aromataz İnhibitörleri

Postmenopozal hormon reseptörü pozitif kadınlar aromataz inhibitörü (AI) tedavisi için temel tedavilerdir. AI ilaçları arasında şunlar vardır:

  • Anastrozol (Arimidex)
  • Eksemestan (Aromasin)
  • Letrozol (Femara)

Her üçü vücudunuzun östrojen seviyelerinde önemli bir azalmaya neden olarak çalışır. (Aromataz androstenedionun östrojene dönüşmesini mümkün kılan bir enzimdir; enzimin durdurulması östrojen üretimini önemli ölçüde azaltır.)

Aromataz inhibitörleri tamoksifen kadar faydalı olabilir ve sıklıkla tamoksifenle birlikte kullanılır; AI ilaçları bir kadın tamoksifen alamıyorsa tek başına kullanılabilir. Birçok kanser uzmanı postmenopozal kadınlarda hormon reseptörü pozitif meme kanseri için adjuvan tedaviye bir aromataz inhibitörü eklenmesini önerir - başlangıçta veya bir tamoksifen küründen sonra - nüks riskini azaltmak amacıyla.

Hem tamoksifen hem AI tedavisinin neden olduğu azalmış östrojenin olası uzun dönemli etkileri sizde osteoporoz riskini arttırabilir. Bu nedenle doktorunuz siz ilacı alırken kemik mineral dansitenizi izleyebilir. Daha düşük östrojen seviyeleri ayrıca vajende kuruluğa ve tahrişe neden olabilir

Reklam Seçimleri
Reklam Seçimleri
image beaconimage beaconimage beacon