Güncel olmayan bir tarayıcı kullanıyorsunuz. En iyi MSN deneyimi için lütfen bir supported version kullanın.

Meningeal Tüberküloz

Healthline 23.5.2014 Darla Burke
Healthline Image © Meningeal Tüberküloz Healthline Image

Genel Bakış

Tüberküloz (TB) tipik olarak akciğerleri etkileyen ve havayla bulaşan bir hastalıktır . TB nedeni Mycobacterium tuberculosis adlı bir bakteridir. TB enfeksiyonu kısa sürede tedavi edilmezse, bakteri kan akımıyla yayılabilir. Vücuttaki diğer organlar ve dokuları enfekte edebilir.

Bazen bakteri beyin ve omurliği çevreleyen zarlara (meninksler) gider. Meninks enfeksiyonu meningeal tüberküloz olarak bilinen yaşamı tehdit edici bir durumun gelişmesiyle sonuçlanabilir. Meningeal tüberküloz, tüberküloz menenjit veya TB menenjit olarak da bilinir.

Riskler

TB ve TB menenjit her yaştan çocuklar ve yetişkinlerde gelişebilir. Ancak, belirli bir sağlık problemi olan hastalarda bu durumların gelişmesi riski daha yüksektir. TB menenjit risk faktörleri arasında aşağıdakilerin öyküsü vardır:

 • HIV/AIDS
 • aşırı alkol kullanımı
 • zayıflamış bağışıklık sistemi
 • diabetes mellitus (pankreasınızın yeterli insülin üretmediği veya hücrelerinizin insüline dirençli olması nedeniyle kan şekerinizin yüksek olduğu bozukluklar)

TB menenjiti Amerika Birleşik Devletleri'nde nadiren görülür. Gelişmekte olan ülkelerde bu hastalığın gelişmesi olasılığının en yüksek olduğu grup doğum ile 4 yaş arası çocuklardır.

Belirtiler

TB menenjit belirtileri tipik olarak başlangıçta yavaş başlar. Birkaç hafta içinde daha şiddetli hale gelebilirler. Enfeksiyonun erken dönemlerinde belirtiler arasında tipik olarak şunlar vardır:

 • yorgunluk
 • halsizlik
 • düşük ateş

Hastalık ilerledikçe belirtiler daha ciddi hale gelir. Klasik menenjit belirtileri (örneğin boyun sertliği, baş ağrısı, ışığa hassasiyet) her zaman mevcut değildir. Şu belirtiler sıklıkla görülür:

 • ateş
 • ruhsal durum değişiklikleri (konfüzyon)
 • bulantı ve kusma
 • letarji
 • irritabilite
 • bilinç kaybı

Tanı

TB menenjite tanı koymak için doktorunuz bir fizik muayene yapar. Doktorunuz durumun belirtilerini kontrol eder. Bunlar arasında şunlar vardır:

 • yüksek kalp hızı
 • ateş
 • boyun sertliği
 • ruhsal durum değişiklikleri

TB menenjit belirtileriniz varsa doktorunuz tanıyı doğrulamak için ek testler isteyebilir. Bunlar arasında lomber ponksiyon (belden su alma) olabilir. Belden su alma doktorunuzun omuriliğinizden su almasını gerektirir. Sıvı, durumunuzu doğrulamak için analiz edilmek üzere bir laboratuvara gönderilir.

Doktor sağlığınızı değerlendirmek üzere testler isteyebilir. Bunlar arasında şunlar vardır:

 • meninks biyopsisi
 • kan kültürü
 • akciğer filmi
 • kafa BT taraması
 • tüberküloz cilt testi (PPD)

Komplikasyonlar

TB menenjit komplikasyonları önemlidir ve yaşamı tehdit eder. Bunlar arasında şunlar vardır:

 • nöbetler
 • işitme kaybı
 • beyinde artmış basınç (intrakraniyal basınç)
 • beyin hasarı
 • inme
 • ölüm

Beyinde artmış basınç kalıcı ve geri döndürülemez beyin hasarına neden olabilir.

Tedavi

TB menenjitiniz varsa doktorunuz anti-TB ilaçlar yazacaktır. Bunlar arasında şunlar vardır:

 • izoniazid
 • rifampin
 • pirazinamid
 • etambutol

Bu ilaçlar hem TB menenjit hem TB enfeksiyonunu tedavi eder. Doktorunuz sistemik steroidler de yazabilir. Steroidler durumla ilişkili komplikasyonları azaltır. Enfeksiyonun şiddetine bağlı olarak tedavi 12 aya kadar sürebilir. Bazı durumlarda hastanede tedavi edilmeniz gerekebilir.

Önleme

TB menenjit gelişmesini önlemek için, TB enfeksiyonları kontrol altında tutulmalıdır. TB'nin sık olduğu toplumlarda BCG (Bacillus Calmette-Guérin) aşısı hastalık yayılmasını önlemek için kullanılabilir. Aşı küçük çocuklarda TB enfeksiyonlarını kontrol etmekte etkilidir.

Aktif olmayan veya uyuyan TB enfeksiyonları olan hastaların tedavisi de hastalığın yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Aktif olmayan veya uyuyan enfeksiyonlar bir kişide TB testi pozitif olduğunda ama hastalık belirtileri bulunmadığında görülür. Uyuyan enfeksiyonları olan hastalar halen enfeksiyonu yayabilir.

Beklenti

Size TB menenjit tanısı konursa beklenti belirtilerinizin şiddetine bağlı olacaktır. Beklentiniz ayrıca doktora ne kadar erken dönemde gitmiş olduğunuza bağlıdır. Enfeksiyonunuza erken tanı konması doktorunuzun tedavi vermesini mümkün kılar. Eğer tedavi komplikasyonlar gelişmeden önce kullanılırsa beklenti iyi olacaktır.

Beyin hasarı veya inme gelişen hastalarda TB menenjit sonuçları o kadar iyi değildir. Bu hastalarda beyin hasarı kalıcı olacaktır ve uzun dönemde sağlığı etkiler. Artmış intrakraniyal basınç gelişmesi hasta için kötü bir beklentinin güçlü bir göstergesidir.

TB menenjit tedavisi verildikten sonra doktorunuz tarafından izlenmeniz gerekecektir. Eğer sizde bu enfeksiyon olduysa gelecekte de gelişme olasılığı daha yüksektir. Doktorunuz enfeksiyonu erken saptamak için sağlığınızı izleyebilir.

Reklam Seçimleri
Reklam Seçimleri
image beaconimage beaconimage beacon